Raspored nastave i ispita

13. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij računarstva -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika PR-AV2
K2-11 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Fizika-> PR203-17
08:00 - 09:30
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
K2-11 (28/30)


Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
9988

Matematika II PR-AV1
K2-12 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II-> P201
08:00 - 09:30
ŠTEKO ANJA
K2-12 (30/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
9993

Fizika PR-AV1
K2-11 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Fizika-> PR203-17
09:45 - 11:15
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
K2-11 (28/30)


Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
9987

Matematika II PR-AV2
K2-12 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II-> P201
09:45 - 11:15
ŠTEKO ANJA
K2-12 (30/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
9994

Fizika PR-LV4/24
K0-9 K0-10 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika-> PR203-17
11:30 - 13:00
PUHARIĆ IGOR
K0-9 K0-10 (12/15)


Otvori grupu PR-LV4/24
Dodaj u google kalendar
10254
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I PR-AV2
K2-12 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I-> P204
08:00 - 09:30
FILIPOVIĆ LUKA
K2-12 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
9954

Osnove elektrotehnike II PR-AV1
K2-11 (26/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
08:00 - 09:30
BIONDIĆ IVAN
K2-11 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
9969

Elektronika I PR-AV1
K2-12 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I-> P204
09:45 - 11:15
FILIPOVIĆ LUKA
K2-12 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
9953

Osnove elektrotehnike II PR-AV2
K2-11 (26/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
09:45 - 11:15
ĆORLUKA VENCO
K2-11 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
9970

Fizika PR-LV1/24
K0-9 K0-10 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika-> PR203-17
11:30 - 13:00
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (12/15)


Otvori grupu PR-LV1/24
Dodaj u google kalendar
10303

Osnove elektrotehnike II PR-LV4/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
12:00 - 13:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/16
Dodaj u google kalendar
10329

Elektronika I PR-LV8/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
12:00 - 13:30
BILANDŽIJA DOMAGOJ
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10387
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I PR-LV5/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
08:00 - 09:30
VLAOVIĆ JELENA
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10102

Osnove elektrotehnike II PR-LV7/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
08:00 - 09:30
ĆORLUKA VENCO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10194

Elektronika I PR-LV3/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
09:30 - 11:00
LIŠNJIĆ ANĐELKO
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10136

Osnove elektrotehnike II PR-LV8/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
09:30 - 11:00
BULJIĆ DALIBOR
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10195

Elektronika I PR-LV7/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
11:00 - 12:30
BILANDŽIJA DOMAGOJ
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10010

Osnove elektrotehnike II PR-LV9/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
11:00 - 12:30
VARGA TONI
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10196

Programiranje II PR-LV1/24
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II-> P205
11:00 - 12:30
PEKO MARINA
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/24
Dodaj u google kalendar
10341

Elektronika I PR-LV6/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
12:30 - 14:00
VLAOVIĆ JELENA
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10103

Osnove elektrotehnike II PR-LV5/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
12:30 - 14:00
VARGA TONI
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10330

Programiranje II PR-LV2/24
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II-> P205
12:30 - 14:00
PEKO MARINA
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/24
Dodaj u google kalendar
10342

Elektronika I PR-LV1/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
14:00 - 15:30
BILANDŽIJA DOMAGOJ
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10004

Osnove elektrotehnike II PR-LV2/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
14:00 - 15:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10225

Programiranje II PR-LV3/24
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II-> P205
14:00 - 15:30
PEKO MARINA
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/24
Dodaj u google kalendar
10343

Elektronika I PR-LV9/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
15:30 - 17:00
VLAOVIĆ JELENA
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10106

Osnove elektrotehnike II PR-LV3/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
15:30 - 17:00
VULIN DRAGAN
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10154

Programiranje II PR-LV4/24
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II-> P205
15:30 - 17:00
PEKO MARINA
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/24
Dodaj u google kalendar
10344

Osnove elektrotehnike II PR-LV6/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
17:00 - 18:30
VULIN DRAGAN
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10157

Programiranje II PR-LV5/24
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II-> P205
17:00 - 18:30
GRGIĆ JOSIP
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV5/24
Dodaj u google kalendar
10357

Elektronika I PR-LV4/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
17:00 - 18:30
OPAČAK MILAN
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/16
Dodaj u google kalendar
10383

Elektronika I PR-LV2/16
3-28 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I-> P204
18:30 - 20:00
OPAČAK MILAN
3-28 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10005

Osnove elektrotehnike II PR-LV1/16
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II-> P202
18:30 - 20:00
BIONDIĆ IVAN
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10170

Programiranje II PR-LV6/24
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II-> P205
18:30 - 20:00
GRGIĆ JOSIP
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV6/24
Dodaj u google kalendar
10358
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I PR
K2-1 (44/45)

PR - predavanja
Elektronika I-> P204
08:00 - 11:15
MATIĆ TOMISLAV (st.)
K2-1 (44/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
9935

Fizika PR-LV3/24
K0-9 K0-10 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika-> PR203-17
11:30 - 13:00
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (12/15)


Otvori grupu PR-LV3/24
Dodaj u google kalendar
10305

Fizika PR-LV2/24
K0-9 K0-10 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika-> PR203-17
13:00 - 14:30
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (12/15)


Otvori grupu PR-LV2/24
Dodaj u google kalendar
10304

Tjelesna kultura II PR-1
D-GV (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II-> P206
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-1
Dodaj u google kalendar
10015

Tjelesna kultura II PR-2
D-GV (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II-> P206
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-2
Dodaj u google kalendar
10016
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika PR
K2-1 (48/45)

PR - predavanja
Fizika-> PR203-17
08:00 - 11:15
SKENDER MARINA
K2-1 (48/45)


Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
9945

Fizika PR-LV6/24
K0-9 K0-10 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika-> PR203-17
11:30 - 13:00
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (12/15)


Otvori grupu PR-LV6/24
Dodaj u google kalendar
10308

Fizika PR-LV5/24
K0-9 K0-10 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika-> PR203-17
13:00 - 14:30
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (12/15)


Otvori grupu PR-LV5/24
Dodaj u google kalendar
10307
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.