Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademijaCentar za umjetnu inteligenciju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Stručni prijediplomski studiji


Stručni prijediplomski studij računarstvo

...

X
Na preddiplomskom stručnom studiju Računarstvo, studenti stječu znanja i vještine u primjeni temeljnih znanja iz matematike, fizike, informatike i inženjerstva na računarstvo i srodna područja, čime su pripremljeni za prilagodbu budućim promjenama tehnologija i tehnika kao dijelovima cjeloživotnoga obrazovanja. Budući da se upoznaju s različitim standardima i propisima, na tome se studiju studenti osposobljavaju za dizajn i održavanje računalnih i programskih sustava, kao i za izradu pripadajuće dokumentacije.

Završetkom stručnog  prijediplomskog studija Računarstvo Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek studenti se osposobljavaju za sljedeće stručne poslove iz područja računarstva i drugih srodnih područja:

 • izgradnja i održavanje naprednih računalnih sustava i programskih proizvoda;
 • primjena i održavanje naprednih računalnih sustava, programske podrške i računalnih mreža u poslovnim, industrijskim i ostalim djelatnostima;
 • projektiranje, implementiranje i programsko ostvarivanje naprednih računalnih sustava, programske podrške i računalnih mreža;
 • stručna potpora laboratorijskim istraživanjima;
 • izgradnja primjenskih i sustavskih programskih rješenja u naprednim programskim jezicima, tehnologijama i programskim okvirima za ugradbene, sveprisutne, mrežne, Internet, uslužne i mobilne okoline;
 • ispitivanje kvalitete i testiranje programske podrške;
 • izgradnja naprednih sklopovskih računalnih struktura i arhitektura za ugradbene, sveprisutne, mrežne i uslužne okoline;
 • izrada i dizajn sigurnih informacijskih sustava;
 • izrada i dizajn korisničke i poslužiteljske strane programskih rješenja (web sučelje, baze podataka);
 • izrada i dizajn mobilnih aplikacija;
 • izrada i dizajn korisničkih sučelja;
 • izrada i dizajn računalnih igara;
 • izrada i dizajn rješenja u vizualnom računarstvu uključujući obradu slike;
 • primjena računalne inteligencije u naprednim računalnim okolinama.


Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika 

smjer Automatika Opis studija  - Popis predmeta

...

XZavršetkom preddiplomskog stručnog studija elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, studenti stječu znanja i vještine u primjeni temeljnih znanja iz matematike, fizike, informatike i inženjerstva na elektrotehniku, automatiku te električna i procesna mjerenja, čime su pripremljeni za prilagodbu budućim promjenama tehnologija i tehnika kao dijelovima cjeloživotnoga obrazovanja. Budući da se upoznaju s različitim standardima i propisima, na tome se studiju studenti osposobljavaju za projektiranje i održavanje električnih i informatičkih sustava, kao i za izradu pripadne dokumentacije.

Nakon završetka stručnog  prijediplomskog studija Elektrotehnika, smjer Automatika, studenti će moći:

 • korištenjem temeljnih matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te model za vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike/računarstva;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • stvoriti nove učinke i dodane vrijednosti poduzeća primjenom usvojenih ekonomskih znanja i vještina;
 • vrednovati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva provođenjem mjerenja električnih i mehaničkih veličina;
 • riješiti (ne)linearne i vremenski (ne)promjenljive električne mreže provođenjem mjerenja električnih veličina u mreži i vrednovanjem dobivenih rezultata;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenom stanju te u električnim krugovima;
 • analizirati strukturu i funkcioniranje digitalnih sklopova i projektirati digitalne sklopove na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • razviti i verificirati mikroprocesorske i mikroupravljačke sustave i pripadajuću programsku podršku primjenom razvojnih alata i okruženja na osnovu definiranih zahtjeva;
 • analizirati algoritme koji služe upravljanju procesima i automatskome upravljanju;
 • konstruirati model linearnoga, kontinuiranoga i vremenski nepromjenjivoga sustava u vremenskome i frekvencijskome području;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada računalnih i programskih sustava i mreža, kao i prikladne programske okoline i jezika uz procjenu sigurnosnih mrežnih mehanizama;
 • definirati značajke elektroničkih komponenti i analizirati rad elektroničkih sklopova diskretne elektronike;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.


Stručni prijediplomski studij Elektrotehnika  

smjer Elektroenergetika Opis studija  - Popis predmeta

...

X
Nakon završetka stručnog  prijediplomskog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika, studenti će moći:

 • korištenjem temeljnih matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te model za vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike/računarstva;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • stvoriti nove učinke i dodane vrijednosti poduzeća primjenom usvojenih ekonomskih znanja i vještina;
 • vrednovati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva provođenjem mjerenja električnih i mehaničkih veličina;
 • analizirati spojeve i rad različitih vrsta pretvarača u industrijskim pogonima;
 • riješiti (ne)linearne i vremenski (ne)promjenljive električne mreže provođenjem mjerenja električnih veličina u mreži i vrednovanjem dobivenih rezultata;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenom stanju te u električnim krugovima;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada računalnih i programskih sustava te prikladne programske okoline i jezika;
 • analizirati sve energetske pretvorbe u lancu od prirodnih neobnovljivih i obnovljivih izvora energije do krajnjih i korisnih oblika energije;
 • praktično primijeniti teorijska znanja i stečene vještine vezane uz ekološki prihvatljivu proizvodnju, prijenos, distribuciju i korištenje električne energije;
 • na temelju simulacija i proračuna, projektirati elektroenergetske mreže, postrojenja, instalacije i rasvjetu;
 • definirati značajke elektroničkih komponenti i analizirati rad elektroničkih sklopova diskretne elektronike;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Dokumenti

Stručni prijediplomski studiji - Studijski programi:

Stručni prijediplomski studiji - Arhiva Elektrotehnika:

Stručni prijediplomski studiji - Arhiva Računarstvo:

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr