Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademijaCentar za umjetnu inteligenciju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Diplomski studiji

Sveučilišni diplomski studij Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika (Opis studija )

X
Završetkom sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike studenti stječu znanja i vještine iz područja matematike, fizike i elektrotehnike koja su potrebna za rješavanje složenih inženjerskih problema na području elektroenergetike i komunikacijskih sustava.

Koncepcija studijskoga programa smjera elektroenergetika zasnovana je na sustavnome pristupu rješavanja inženjerskih i istraživačkih zadataka u raznim granama industrije i energetike. Studij započinje predmetima koji obrađuju pojave u elektroenergetskom sustavu, preko onih u kojima se obrađuju pripadne metode analize i sinteze, a završava predmetima koji daju znanja o projektiranju komponenata i sustava energetskih, industrijskih i transportnih postrojenja. Nadalje, posvećena je briga za javno zdravlje i sigurnost, kao i briga za zaštitu okoliša.

Studenti koji završe taj studij osposobljeni su za rješavanje složenih zadataka u raznim granama industrije i energetike te praćenje i usvajanje različitih tehnoloških promjena i inovacija na tome području. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke te primijeniti odgovarajuće metode s ciljem rješavanja specifičnih praktičnih i teorijskih problema, pri čemu mogu kreirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske alate, uz razumijevanje ograničenja koje takvi alati posjeduju.

Studenti toga studija stječu dobar pregled relevantne literature u kojoj su izložene važne teorijske podloge i metode s toga područja znanosti i tehnike.  

Izborni blok Elektroenergetski sustavi (DEA) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta

...
...

X
Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika, izborni blok Elektroenergetski sustavi, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, dodatne aspekte u EES-u i to one vezane uz komponente EES-a, tržište, kvalitetu i pouzdanost opskrbe električnom energijom kao i prijelazne pojave i stabilnost EES-a;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulacije i analizu tržišta, kvalitetu i pouzdanost opskrbe električnom energijom;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulaciju i analizu prijelaznih pojava i stabilnosti EES-a;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, sve aspekte vezane uz proizvodnju, prijenos, distribuciju, zaštitu i vođenje elektroenergetskog sustava;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulaciju i analizu u fazi planiranja, izgradnje, pogona i održavanja elektroenergetskih komponenti, postrojenja i sustava;
 • projektirati električne instalacije i rasvjetu;
 • na temelju analiza i proračuna, projektirati elektroenergetske komponente, postrojenja i sustave;
 • analizirati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva i provoditi procedure dijagnostičkih metoda ispitivanja električnih strojeva;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Izborni blok Održiva elektroenergetika (DEB) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta

...
...

X
Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnika, smjer Elektroenergetika, izborni blok Održiva elektroenergetika, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, dodatne aspekte vezane uz energetsku učinkovitost, tehnologije, projektiranja i integracije distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i napredne elektroenergetske mreže;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulacije i analizu energetske učinkovitosti električnih sustava;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulacije i analizu proizvodnje električne energije i utjecaja distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije na elektroenergetski sustav;
 • evaluirati, na razini teorijskih razmatranja, sve aspekte vezane uz proizvodnju, prijenos, distribuciju, zaštitu i vođenje elektroenergetskog sustava;
 • primijeniti stečene vještine vezane uz simulaciju i analizu u fazi planiranja, izgradnje, pogona i održavanja elektroenergetskih komponenti, postrojenja i sustava;
 • projektirati električne instalacije i rasvjetu;
 • na temelju analiza i proračuna, projektirati elektroenergetske komponente, postrojenja i sustave;
 • analizirati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva i provoditi procedure dijagnostičkih metoda ispitivanja električnih strojeva;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.
...


Sveučilišni diplomski studij Elektrotehnika, smjer Automatizacija industrijskih sustava

smjer Automatizacija industrijskih sustava | Popis predmeta

...

 

Sveučilišni diplomski studij Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika (Opis studija )

X
Završetkom sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike studenti stječu znanja i vještine iz područja matematike, fizike i elektrotehnike koja su potrebna za rješavanje složenih inženjerskih problema na području elektroenergetike i komunikacijskih sustava.

Koncepcija studijskoga programa smjera komunikacije i informatika zasnovana je na sustavnome pristupu rješavanja inženjerskih i istraživačkih zadataka na području komunikacija i multimedije. Studij započinje predmetima koji obrađuju pojave u komunikacijskom sustavu, preko onih u kojima se obrađuju pripadne metode analize i sinteze, a završava predmetima koji daju znanja o projektiranju komponenata i sustava za komunikaciju i multimediju. Nadalje, posvećena je briga za javno zdravlje i sigurnost, kao i briga za zaštitu okoliša.

Studenti koji završe taj studij osposobljeni su za rješavanje složenih zadataka na području komunikacija i multimedije te praćenje i usvajanje različitih tehnoloških promjena i inovacija na tome području. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke, primijeniti odgovarajuće metode s ciljem rješavanja specifičnih praktičnih i teorijskih problema, pri čemu mogu kreirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske alate, uz razumijevanje ograničenja koje takvi alati posjeduju.

Studenti toga studija stječu dobar pregled relevantne literature u kojoj su izložene važne teorijske podloge i metode s toga područja znanosti i tehnike. 
 

Izborni blok Komunikacijske tehnologije (DKA) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta  

...
...

X
Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika, izborni blok Komunikacijske tehnologije, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na maksimiziranje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme;
 • projektirati analogne i digitalne sklopove u zadanoj tehnologiji;
 • analizirati i vrednovati rad prijemnika i predajnika (optoelektroničkih, radiorelejnih i satelitskih);
 • analizirati te analitički i/ili numerički odrediti komponente polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja zračećih struktura;
 • projektirati temeljne parametre računalne mreže i integrirati mrežu s globalnom mrežom;
 • razviti i verificirati programsko rješenje za mikroupravljački sustav;
 • analizirati i vrednovati modulacijske postupke za zadane komunikacijske sustave;
 • analizirati postupke za kodiranje videa te razviti algoritme za obradu mirne slike i videa;
 • izračunati pokrivenost RF signalom mobilnih komunikacijskih sustava ćelijske strukture.

Izborni blok Mrežne tehnologije (DKB) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta  

...
...

X
Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnika, smjer Komunikacije i informatika, izborni blok Mrežne tehnologije, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na maksimiziranje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme;
 • izraditi programski kod (aplikaciju) i provesti strukturno i funkcionalno testiranje izrađene aplikacije;
 • primijeniti pravila optimalnoga kodiranja informacijskoga izvora;
 • analizirati i izračunati bliska i daleka polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja zračećih struktura;
 • projektirati temeljne parametre računalne mreže i integrirati mrežu s globalnom mrežom;
 • razviti i verificirati programsko rješenje za ciljanu arhitekturu;
 • implementirati mehanizme, metode i protokole kontrole toka, zagušenja i sigurnosti u računalnoj mreži;
 • analizirati postupke za kodiranje videa te razviti algoritme za obradu mirne slike i videa;
 • izračunati pokrivenost RF signalom mobilnih komunikacijskih sustava ćelijske strukture.

 

Sveučilišni diplomski studij Računarstvo (Opis studija )

X
Završetkom sveučilišnog diplomskog studija računarstva studenti stječu znanja i vještine iz područja računarstva, elektrotehnike, matematike i fizike, koja su potrebna za rješavanje složenih inženjerskih problema na području računarstva i tehnike.

Koncepcija studijskoga programa zasnovana je na sustavnome pristupu rješavanja inženjerskih i istraživačkih zadataka u raznim granama računarstva. Studij sadrži predmete koji studentima daju temeljna i napredna znanja potrebna za razumijevanje, analizu, sintezu, realizaciju i prilagodbu računalnih i programskih sustava za unaprjeđenje rada tehničkih sustava, kao i za rad u ostalim današnjim sveprisutnim računalnim okolinama. Ta znanja omogućuju povezivanje različitih računalnih arhitektura, programskih okolina i metodologija, s ciljem ostvarivanja računalnih sustava željenih performansi te sustavskih i primjenskih programskih rješenja prema potrebama korisnika u informacijsko-komunikacijskim, industrijskim i drugim okolinama.

Studenti koji završe taj studij osposobljeni su za rješavanje složenih zadataka u raznim tehničkim granama, informacijsko-komunikacijskim okolinama i industriji te praćenje i usvajanje različitih tehnoloških promjena i inovacija na tome području. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke te primijeniti odgovarajuće metode s ciljem rješavanja specifičnih praktičnih i teorijskih problema, pri čemu mogu kreirati, odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske alate, uz razumijevanje ograničenja koje takvi alati posjeduju. Studenti toga studija stječu dobar pregled relevantne literature u kojoj su izložene važne teorijske podloge i metode s toga područja znanosti i tehnike. 

Izborni blok Računalno inženjerstvo (DRA) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta

...

X
Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo, izborni blok Računalno inženjerstvo, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i verificirati jednostavne i složene računalne sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • dizajnirati algoritme za digitalnu obradu signala u odgovarajućim programskim paketima te primijeniti na DSP razvojnom sustavu;
 • projektirati i verificirati sustav upravljanja u industrijskim pogonima na osnovu identifikacije procesa i analize modela procesa;
 • projektirati lokalne računalne mreže i utvrditi vrste mrežnog prometa i potrebne postavke kvalitete usluge;
 • analizirati i projektirati ugradbene računalne sustave za rad u stvarnom vremenu;
 • izraditi i primijeniti algoritme za rješavanje problema metodama mekoga računarstva temeljenih na genetskim algoritmima, neuronskim mrežama i neizrazitoj logici;
 • na temelju zahtjeva i parametara, razviti i verificirati modele pouzdanosti i metode za dijagnosticiranje neispravnosti sklopovlja i programske podrške;
 • programirati i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja za paralelnu i raspodijeljenu obradu podataka u računalnim okolinama visokih performansi;
 • analizirati i modelirati računalne sustave i pripadajuća programska rješenja primjenjujući spoznaje o formalnim, regularnim i kontekstno nezavisnim jezicima i automatima;
 • izraditi i vrednovati jednostavniji kibernetsko-fizikalni računalni sustav za rad u stvarnom vremenu primjenjujući prikladne algoritme, načela dizajna, vrednovanja i analize te razvojne programske okoline;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Izborni blok Robotika i umjetna inteligencija (DRB) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta

...

X
Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo, izborni blok Robotika i umjetna inteligencija, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i verificirati jednostavne i složene računalne sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • izraditi matematički model na osnovu identifikacije procesa i verificirati projektirani sustav upravljanja u industrijskim pogonima;
 • dizajnirati algoritme za digitalnu obradu signala u odgovarajućim programskim paketima te primijeniti na DSP razvojnom sustavu;
 • primijeniti algoritme strojnoga učenja i grupiranja podataka u rješavanju klasifikacijskih i regresijskih problema;
 • opisati položaja krutoga tijela u 3D prostoru primjenom matematičkih alata na temelju kinematičkih parametara te projektirati upravljački sustav i programsku podršku robotskoga manipulatora, odnosno mobilnoga robota;
 • analizirati i projektirati ugradbene računalne sustave za rad u stvarnom vremenu;
 • izraditi i primijeniti algoritme za rješavanje problema metodama mekoga računarstva temeljenih na genetskim algoritmima, neuronskim mrežama i neizrazitoj logici;
 • na temelju zahtjeva i parametara, razviti i verificirati modele pouzdanosti i metode za dijagnosticiranje neispravnosti sklopovlja i programske podrške;
 • izgraditi model procesa i dizajnirati računalni sustav za nadzor i upravljanje industrijskim procesom te izraditi korisničku programsku podršku;
 • analizirati i modelirati računalne sustave i pripadajuća programska rješenja primjenjujući spoznaje o formalnim, regularnim i kontekstno nezavisnim jezicima i automatima;
 • izraditi i vrednovati jednostavniji kibernetsko-fizikalni računalni sustav za rad u stvarnom vremenu primjenjujući prikladne algoritme, načela dizajna, vrednovanja i analize te razvojne programske okoline;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Izborni blok Programsko inženjerstvo (DRC) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta

...

X
Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo, izborni blok Programsko inženjerstvo, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i verificirati jednostavne i složene računalne sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • na temelju zahtjeva i parametara, razviti i verificirati modele pouzdanosti i metode za dijagnosticiranje neispravnosti sklopovlja i programske podrške;
 • programirati i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja za paralelnu i raspodijeljenu obradu podataka u računalnim okolinama visokih performansi;
 • analizirati i modelirati računalne sustave i pripadajuća programska rješenja primjenjujući spoznaje o formalnim, regularnim i kontekstno nezavisnim jezicima i automatima;
 • izraditi i vrednovati jednostavniji kibernetsko-fizikalni računalni sustav za rad u stvarnom vremenu primjenjujući prikladne algoritme, načela dizajna, vrednovanja i analize te razvojne programske okoline;
 • dizajnirati i modelirati programske sustave prikladnim jezicima za modeliranje;
 • programirati i testirati složenu mobilnu aplikaciju te pripadajuće dizajnirano sučelje koristeći odgovarajuću platformu, uređaje i načela;
 • različitim pristupima i tehnologijama, programirati i vrednovati internetsku aplikaciju na strani preglednika i poslužitelja;
 • izraditi vizualizaciju podataka korištenjem teorijskih osnova, alata i knjižnice vizualizacije te ju analizirati;
 • izraditi i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja i okoline za analizu velikih skupova podataka u oblaku računala postupcima računalne inteligencije;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Izborni blok Informacijske i podatkovne znanosti (DRD) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta   

...

X
Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo, izborni blok Informacijske i podatkovne znanosti, studenti će moći:

 • vrednovati čimbenike koji utječu na povećanje pozitivnih učinaka poslovanja poduzeća;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i verificirati jednostavne i složene računalne sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • na temelju zahtjeva i parametara, razviti i verificirati modele pouzdanosti i metode za dijagnosticiranje neispravnosti sklopovlja i programske podrške;
 • programirati i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja za paralelnu i raspodijeljenu obradu podataka u računalnim okolinama visokih performansi;
 • analizirati i modelirati računalne sustave i pripadajuća programska rješenja primjenjujući spoznaje o formalnim, regularnim i kontekstno nezavisnim jezicima i automatima;
 • izraditi i vrednovati jednostavniji kibernetsko-fizikalni računalni sustav za rad u stvarnom vremenu primjenjujući prikladne algoritme, načela dizajna, vrednovanja i analize te razvojne programske okoline;
 • primijeniti koncepte i metode obrade slike i računalnoga vida u aplikacijama otvorenog koda;
 • programirati i interpretirati dizajn jednostavnije računalne igre koristeći osnovne elemente i alate za razvoj;
 • procijeniti prikladnost elemenata IoT sustava, alata i knjižnica te ih primijeniti za dizajn i izradu vlastitoga programskog rješenja s upotrebom senzora u mikroupravljačkome sustavu;
 • različitim pristupima i tehnologijama, programirati i vrednovati internetsku aplikaciju na strani preglednika i poslužitelja;
 • izraditi vizualizaciju podataka korištenjem teorijskih osnova, alata i knjižnice vizualizacije te ju analizirati;
 • izraditi i vrednovati vlastita algoritamska i programska rješenja i okoline za analizu velikih skupova podataka u oblaku računala postupcima računalne inteligencije;
 • identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

 

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije (Opis studija )

X
Sveučilišni diplomski  studij Automobilsko računarstvo i komunikacije svojim programom pruža studentima mogućnost uže specijalizacije u području osmišljavanja, projektiranja, izrade i testiranja programske podrške i računalnih sustava u automobilskoj industriji. Nakon stjecanja osnovnih znanja iz područja naprednog programiranja i ugrađenih računalnih sustava, ovaj diplomski studij pruža studentima specifična znanja vezana za komunikacijske mreže i protokole u automobilu, izradu i testiranje programske podrške u sigurnosno kritičnim sustavima upravljanja (npr. autonomno vozilo) te sigurnost informacijskih sustava vozila. Dodatna specifična znanja se kroz program ovog studija stječu u području sustava napajanja i pogona vozila, primjene energetske elektronike u vozilu, digitalne obrade slike i videa te u području primjene strojnog učenja u sustavima autonomnih i umreženih vozila.

Automobilsko računarstvo i komunikacije (DA) - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta

...

X

Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije, studenti će moći:

 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i testirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila;     
 • dizajnirati sustav automobilske programske podrške; od analize rizika do funkcionalno sigurnog koncepta;
 • izraditi vlastito programsko rješenje zadanoga problema za ciljanu arhitekturu i  ispraviti pogreške nastale prilikom izrade iste;
 • dizajnirati i testirati ugradbene računalne sustave s perifernim jedinicama;
 • pobliže odrediti i objasniti funkcioniranje razvijenih i primijenjenih automobilskih računalnih sustava;
 • objasniti i primijeniti metode dijagnostike automobilske programske podrške;
 • izabrati i primijeniti odgovarajuće metode i modele dubokoga učenja u rješavanju konkretnoga problema u inteligentnim transportnim sustavima; 
 • analizirati načine upravljanja tokovima energije u vozilu primjenom elektroničkih energetskih pretvarača;
 • dizajnirati modele sustava pohrane energije u vozilu i kritički analizirati rezultate simulacija rada.
 • Primijeniti napredne algoritme obrade slike i videa u stvarnome vremenu.
 • Analizirati komunikacijske mreže u automobilu i definirati karakteristike ključnih protokola.
 • Identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Od akademske godine 2019./2020. diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije izvodi se na engleskom jeziku za izvanredne studente. Poveznica na web stranicu studija: http://autocom.ferit.hr/.

Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku (DA) https://autocom.ferit.hr/ - Opis izbornog bloka  | Popis predmeta

...

X

https://autocom.ferit.hr/

Nakon završenog sveučilišnog diplomskog studija Automobilsko računarstvo i komunikacije, studenti će moći:

 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • razviti i testirati algoritme za učinkovito rasprostiranje poruka u bežičnim ad-hoc mrežama vozila;     
 • dizajnirati sustav automobilske programske podrške; od analize rizika do funkcionalno sigurnog koncepta;
 • izraditi vlastito programsko rješenje zadanoga problema za ciljanu arhitekturu i  ispraviti pogreške nastale prilikom izrade iste;
 • dizajnirati i testirati ugradbene računalne sustave s perifernim jedinicama;
 • pobliže odrediti i objasniti funkcioniranje razvijenih i primijenjenih automobilskih računalnih sustava;
 • objasniti i primijeniti metode dijagnostike automobilske programske podrške;
 • izabrati i primijeniti odgovarajuće metode i modele dubokoga učenja u rješavanju konkretnoga problema u inteligentnim transportnim sustavima; 
 • analizirati načine upravljanja tokovima energije u vozilu primjenom elektroničkih energetskih pretvarača;
 • dizajnirati modele sustava pohrane energije u vozilu i kritički analizirati rezultate simulacija rada.
 • Primijeniti napredne algoritme obrade slike i videa u stvarnome vremenu.
 • Analizirati komunikacijske mreže u automobilu i definirati karakteristike ključnih protokola.
 • Identificirati inženjerske zadatke, potrebna znanja i vještine vezane uz proizvodnu tehnologiju, propisane mjere i postupke zaštite na radu kao i propise i norme.

Od akademske godine 2019./2020. sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije izvodi se na engleskom jeziku za izvanredne studente. Poveznica na web stranicu studija: http://autocom.ferit.hr/.

Dokumenti

Diplomski studiji - Aktualni studijski programi:

Diplomski studiji - Arhiva Elektrotehnika:

Diplomski studiji - Arhiva Računarstvo:

Diplomski studiji - Arhiva Automobilsko računarstvo i komunikacije:

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr