Raspored nastave i ispita

14. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij računarstva -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
12:30 - 14:00
BILANDŽIJA DOMAGOJ
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10004

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
12:30 - 14:00
BILANDŽIJA DOMAGOJ
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10010

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
12:30 - 14:00
BILANDŽIJA DOMAGOJ
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10387

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
14:00 - 15:30
VLAOVIĆ JELENA
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10102

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
14:00 - 15:30
VLAOVIĆ JELENA
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10103

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
15:30 - 17:00
VLAOVIĆ JELENA
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10106

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
15:30 - 17:00
LIŠNJIĆ ANĐELKO
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10136

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
17:00 - 18:30
OPAČAK MILAN
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10005

Elektronika I
3-28
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204 Nadoknada
17:00 - 18:30
OPAČAK MILAN
3-28 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/16
Dodaj u google kalendar
10383
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I
K2-1
Kontrolna zadaća(30/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I --> P204 Kontrolna zadaća
13:15 - 14:45
FILIPOVIĆ LUKA
K2-1 (30/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
9953

Fizika
K2-11 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Fizika --> PR203-17
13:15 - 14:45
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
K2-11 (30/30)


Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
9988

Elektronika I
K2-1
Kontrolna zadaća(30/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I --> P204 Kontrolna zadaća
15:00 - 16:30
FILIPOVIĆ LUKA
K2-1 (30/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
9954

Fizika
K2-11 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Fizika --> PR203-17
15:00 - 16:30
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
K2-11 (30/30)


Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
9987
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika --> PR203-17
09:30 - 11:00
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (14/15)


Otvori grupu PR-LV1/24
Dodaj u google kalendar
10303

Fizika
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika --> PR203-17
11:00 - 12:30
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (14/15)


Otvori grupu PR-LV2/24
Dodaj u google kalendar
10304

Programiranje II
K3-13 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
11:00 - 12:30
PEKO MARINA
K3-13 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/24
Dodaj u google kalendar
10341

Fizika
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika --> PR203-17
12:30 - 14:00
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (14/15)


Otvori grupu PR-LV3/24
Dodaj u google kalendar
10305

Programiranje II
K3-13 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
12:30 - 14:00
PEKO MARINA
K3-13 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/24
Dodaj u google kalendar
10342

Fizika
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika --> PR203-17
14:00 - 15:30
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (14/15)


Otvori grupu PR-LV5/24
Dodaj u google kalendar
10307

Programiranje II
K3-13 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
14:00 - 15:30
PEKO MARINA
K3-13 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/24
Dodaj u google kalendar
10343

Fizika
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika --> PR203-17
15:30 - 17:00
MIOKOVIĆ ŽELJKA
K0-9 K0-10 (14/15)


Otvori grupu PR-LV6/24
Dodaj u google kalendar
10308

Programiranje II
K3-13 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
15:30 - 17:00
PEKO MARINA
K3-13 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/24
Dodaj u google kalendar
10344

Fizika
K0-9 K0-10 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika --> PR203-17
17:00 - 18:30
PUHARIĆ IGOR
K0-9 K0-10 (14/15)


Otvori grupu PR-LV4/24
Dodaj u google kalendar
10254

Programiranje II
K3-13 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
17:00 - 18:30
GRGIĆ JOSIP
K3-13 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV5/24
Dodaj u google kalendar
10357

Programiranje II
K3-13 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
18:30 - 20:00
GRGIĆ JOSIP
K3-13 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV6/24
Dodaj u google kalendar
10358
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I
K2-1 (46/45)

PR - predavanja
Elektronika I --> P204
09:45 - 11:15
MATIĆ TOMISLAV (st.)
K2-1 (46/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
9935

Osnove elektrotehnike II
K2-11 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
11:30 - 13:00
ĆORLUKA VENCO
K2-11 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
9970

Matematika II
K2-1
Kontrolna zadaća(32/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> P201 Kontrolna zadaća
11:30 - 13:00
ŠTEKO ANJA
K2-1 (32/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
9993

Osnove elektrotehnike II
K2-11 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
13:15 - 14:45
BIONDIĆ IVAN
K2-11 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
9969

Matematika II
K2-1
Kontrolna zadaća(32/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> P201 Kontrolna zadaća
13:15 - 14:45
ŠTEKO ANJA
K2-1 (32/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
9994

Tjelesna kultura II
D-GV (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> P206
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-1
Dodaj u google kalendar
10015

Tjelesna kultura II
D-GV (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> P206
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-2
Dodaj u google kalendar
10016
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
08:00 - 09:30
BULJIĆ DALIBOR
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10195

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
08:00 - 09:30
VARGA TONI
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10330

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
09:30 - 11:00
ĆORLUKA VENCO
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10194

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
09:30 - 11:00
VARGA TONI
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10196

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
11:00 - 12:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10225

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
11:00 - 12:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/16
Dodaj u google kalendar
10329

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
12:30 - 14:00
VULIN DRAGAN
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10154

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
12:30 - 14:00
VULIN DRAGAN
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10157

Osnove elektrotehnike II
1-25
Nadoknada(14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202 Nadoknada
12:30 - 14:00
BIONDIĆ IVAN
1-25 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10170
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.