Raspored nastave i ispita

7. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina PI1. godina RI2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
Virtualna učionica 1 (36/45)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike II --> P202
08:00 - 11:15
HEDERIĆ ŽELJKO
Virtualna učionica 1 (36/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
16103

Matematika II
Virtualna učionica 1 (24/30)

PR - predavanja
Matematika II --> P201
11:30 - 14:45
KATIĆ ANITA
Virtualna učionica 1 (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
16105
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
08:00 - 09:30
VINKO DAVOR
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
16595

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
09:45 - 11:15
VINKO DAVOR
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
16597

Elektronika I
T2-31
Kontrolna zadaća(16/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I --> P204 Kontrolna zadaća
11:30 - 13:00
FILIPOVIĆ LUKA
T2-31 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
16119

Elektronika I
T2-31
Kontrolna zadaća(16/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I --> P204 Kontrolna zadaća
13:15 - 14:45
FILIPOVIĆ LUKA
T2-31 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
16120

Tjelesna kultura II
Izvan zgrade (14/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> P206
15:30 - 17:00
KERŽE PETAR
Izvan zgrade (14/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
16518

Tjelesna kultura II
Izvan zgrade (14/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> P206
15:30 - 17:00
KERŽE PETAR
Izvan zgrade (14/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
16519
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika II
Virtualna učionica 1 (14/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> P201
08:00 - 09:30
ŠTEKO ANJA
Virtualna učionica 1 (14/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
16137

Matematika II
Virtualna učionica 1 (14/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> P201
09:45 - 11:15
ŠTEKO ANJA
Virtualna učionica 1 (14/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
16138

Programiranje II
Virtualna učionica 1 (28/30)

PR - predavanja
Programiranje II --> P205
11:30 - 14:45
JOB JOSIP
Virtualna učionica 1 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
16099
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika II
Virtualna učionica 1 (28/45)

PR - predavanja
Fizika II --> PE203
11:30 - 14:45
SKENDER MARINA
Virtualna učionica 1 (28/45)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
16106

Osnove elektrotehnike II
Virtualna učionica 1 (14/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
15:00 - 16:30
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA
Virtualna učionica 1 (14/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
16123

Fizika II
Virtualna učionica 2 (10/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika II --> PE203
15:00 - 16:30
JUKIĆ DINA
Virtualna učionica 2 (10/15)


Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
16142

Osnove elektrotehnike II
Virtualna učionica 1 (14/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
16:45 - 18:15
BENŠIĆ TIN
Virtualna učionica 1 (14/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
16126

Fizika II
Virtualna učionica 2 (10/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika II --> PE203
16:45 - 18:15
JUKIĆ DINA
Virtualna učionica 2 (10/15)


Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
16141
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje II
T1-21 (12/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
08:00 - 09:30
PEKO MARINA
T1-21 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/24
Dodaj u google kalendar
16543

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
08:00 - 09:30
FILIPOVIĆ LUKA
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
16558

Programiranje II
T1-21 (12/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
09:45 - 11:15
PEKO MARINA
T1-21 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/24
Dodaj u google kalendar
16540

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
09:45 - 11:15
LIŠNJIĆ ANĐELKO
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
16599

Programiranje II
T1-21 (12/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
11:30 - 13:00
ŠOJO ROBERT
T1-21 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/24
Dodaj u google kalendar
16536

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
11:30 - 13:00
LIŠNJIĆ ANĐELKO
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
16584

Programiranje II
T1-21 (12/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
13:15 - 14:45
PEKO MARINA
T1-21 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/24
Dodaj u google kalendar
16541

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
13:15 - 14:45
BILANDŽIJA DOMAGOJ
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
16544

Programiranje II
T1-21 (12/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
15:00 - 16:30
ŠOJO ROBERT
T1-21 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/24
Dodaj u google kalendar
16532

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
15:00 - 16:30
BILANDŽIJA DOMAGOJ
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
16547

Programiranje II
T1-21 (12/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
16:45 - 18:15
ŠOJO ROBERT
T1-21 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/24
Dodaj u google kalendar
16533

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
16:45 - 18:15
VINKO DAVOR
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
16596

Elektronika I
T3-28 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
18:30 - 20:00
LIŠNJIĆ ANĐELKO
T3-28 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
16600
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.