Javna nabava

  •    Poziv za prikupljanje ponuda

   Jednostavna nabava

 

  Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

 

16.09.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu sondi za analizator valnog oblika struje E-JEDN 118/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu sondi za analizator valnog oblika struje

 

01.07.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova uređenja i asfaltiranja parkirališta E-JEDN 09/20

- Odluka o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

26.05.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnih računala E-JEDN 08/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnih računala

- Odluka o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

15.06.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme – instrumenti, alati i elektroničke komponente E-JEDN 07/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme - instrumenti, alati i elektroničke komponente

- Odluka o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

10.03.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu programske podrške za razvoj programa E-JEDN 05/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu programske podrške za razvoj programa

 

25.02.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu računalnog poslužitelja E-JEDN 02/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu računalnog poslužitelja

 

09.10.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu papira za printanje

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda - papir za printanje

 

09.10.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu baterija

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda - baterije

 

27.09.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu računala za razvoj mobilnih aplikacija

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu računala za razvoj mobilnih aplikacija

 

01.07.2019. – Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga edukacije nastavnika E-BV 04/19

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga edukacije nastavnika    

- Odluka o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (17.07.2019.)

 

06.03.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja E-BV 02/19

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja

- Odluka o odabiru:

              Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  (25.03.2019.)

 

20.02.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu tonera za 2019. godinu

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda - toneri 2019.pdf 

 

20.02.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu papira za printanje za 2019. godinu

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda - papir za printanje 2019.pdf 

 

14.02.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja E-BV 01/19

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja 

- Odluka o poništenju:

              Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (27.02.2019.)

 

12.12.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja E-BV 10/18

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja

- Odluka o poništenju:

              Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (09.01.2019.)

 

10.07.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju i obnovu sustava zaštite od djelovanja munje

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju i obnovu sustava zaštite od djelovanja munje

- Prilog:

Projekt sanacije i obnove sustava.pdf

- Prilog:

Troskovnik BC v3.pdf

 

10.07.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja

- Dokumentacija o nabavi:

               Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja

 

12.06.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za Sanaciju sanitarnih čvorova E-BV 09/18

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sanitarnih čvorova E-BV 09-2018.doc

- Prilog:

Troškovnik

- Prilog:

Tlocrti (1).zip

- Odluka o odabiru:

              Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (26.06.2018.)

 

23.04.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu GP poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog  strojnog učenja E-BV 06/18

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu GPU poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog strojnog učenja

- Odluka o odabiru:

              Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (08.05.2018.)

 

30.03.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu GP poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog   strojnog učenja E-BV 02/18

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu GPU poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog strojnog učenja

- Odluka o poništenju:

              Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (16.04.2018.)

 

24.01.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala za 2018. godinu

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda - uredski materijal 2018.

 

24.01.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu papira za printanje za 2018. godinu

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda - papir za printanje 2018. 

 

07.11.2017.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu stolnih računala

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu stolnih računala

 

12.01.2017.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu pribora za čišćenje

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda za nabavu pribora za čišćenje

 

12.01.2017.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu papirne galanterije

- Dokumentacija o nabavi:

                Poziv za dostavu ponuda za nabavu papirne galanterije

 

22.07.2016.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu prijenosnih računala E-BV 03/16

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda za nabavu prijenosnih računala

- Odluka o odabiru:

               Odluka o odabiru (01.09.2016.)

 

11.07.2016.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i instaliranje klima uređaja E-BV 02/16

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda za nabavu i instaliranje klima uređaja

- Odluka o odabiru:

               Odluka o odabiru (21.07.2016.)

 

06.06.2016.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i instaliranje klima uređaja E-BV 01/16

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda za nabavu i instaliranje klima uređaja

- Odluka o odabiru:

               Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

 

 

  • Poziv za prikupljanje ponuda

Javna nabava

 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) postupak javne nabave robe, usluga i radova obavlja putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te elektroničkim sredstvima komunikacije.

Pozivi za dostavu ponuda za nabavu roba, radova i usluga objavljuju se na mrežnim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u skladu s pragovima određenim Zakonom (članak 12.). 

 

PLAN NABAVE 2021.

Plan nabave 2021.

I. Izmjene i dopune (01.02.2021.)

Plan nabave 2021. - II. Izmjene i dopune (19.03.2021.)

Plan nabave 2021. - III. Izmjene i dopune (06.05.2021.)

Plan nabave 2021. - IV. Izmjene i dopune (18.05.2021.)

 

PLAN NABAVE 2020.

Plan nabave 2020.

I. izmjene i dopune (23.07.2020.)

II. izmjene i dopune (28.08.2020.) 

III. izmjene i dopune (24.09.2020.)

IV. izmjene i dopune (20.10.2020.)

V. izmjene i dopune (02.11.2020.)

VI. izmjene i dopune (10.11.2020.)

 

PLAN NABAVE 2019.

 Plan nabave 2019.

I. izmjene i dopune (14.02.2019.)

 

PLAN NABAVE 2018.

Plan nabave 2018.

I. izmjene i dopune (12.03.2018.)

II Izmjene i dopune (13.06.2018.)

III. Izmjene i dopune  (11.07.2018.)

IV. izmjene i dopune (12.12.2018.)

 

PLAN NABAVE 2017.

Plan nabave 2017.

I. izmjene i dopune (24.10.2017.)

 

PLAN NABAVE 2016.

Plan nabave 2016.

I. izmjene i dopune (16.03.2016.)

II. izmjene i dopune (18.07.2016.)

III. Izmjene i dopune (01.12.2016.)

 

PLAN NABAVE 2015.

Plan nabave za 2015.

I. izmjene i dopune (07.04.2015.)

II. izmjene i dopune (15.06.2015.)

III. izmjene i dopune (07.09.2015.)

IV. izmjene i dopune (17.11.2015.)


 

REGISTRI UGOVORA

 

Registar ugovora 2020.

Registar ugovora 2021.

Registar ugovora 2022.

 

 

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Uredu za poslovne odnose i nabavu:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

 Zakon o fiskalnoj odgovornosti

 

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Uredu za poslovne odnose i nabavu:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

 

Korisne poveznice:

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

Uprava za sustav javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

 

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

U skladu s odredbom članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 13/14), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Fakultet u sukobu interesa.

To su:

Centar Kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, Ohridska 17, Vinkovci, OIB: 91571971823

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, Josipa Marohnića 5, Zagreb, OIB: 58101996540

Institut RT-RK Osijek d.o.o., Cara Hadrijana 10b, Osijek, OIB: 87006187287

ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, Josipa Kozarca 110b, Vinkovci, OIB: 14687300665

 

 

Obavijest dobavljačima o zaprimanju računa

Obavještavamo sve naše dobavljače da počevši od 01.07.2019. ne možemo zaprimiti niti jedan račun poslan poštom ili email-om, zaprimamo isključivo e-račun u XML obliku poslan putem posrednika. Sve račune dobivene u drugom obliku morat ćemo vraćati dobavljaču.
Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

 

              Arhiva  

ARHIVA

Jednostavna nabava

Javna nabava

Plan nabave

Registri ugovora


 

Poziv za dostavu ponuda - nabava sonde za analizator valnog oblika struje E-JEDN 118/2020 od 16.09.2020.

Poštovani, u privitku ove objave nalazi se poziv za dostavu ponuda za nabavu sonde za analizator valnog oblika struje E-JEDN 118/2020 ...

16.09.2020. | Emilija Horvat Promoviraj

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave br. E-JEDN 09-2020.

Poštovani, u privitku se nalazi Odluka Dekana Fakulteta elektrotehnike, račuanrstva i informacijskih tehnologija Osijek o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave br. E-JEDN 09-2020. ...

01.07.2020. | Emilija Horvat Promoviraj

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave br. E-JEDN 07/2020

Poštovani, u privitku ove obavijesti nalazi se Odluka Dekana FERIT-a o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave br. E-JEDN 07/2020. ...

15.06.2020. | Emilija Horvat Promoviraj

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave br. E-JEDN 08/2020

Poštovani, u privitku ove obavijesti nalazi se Odluka Dekana FERIT-a o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave br. E-JEDN 08/2020 ...

15.06.2020. | Emilija Horvat Promoviraj

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu osobnih računala E-JEDN 08/2020 od 26.05.2020.

Poštovani, u privitku ove obavijesti nalazi se Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu osobnih računala E-JEDN 08/2020. ...

26.05.2020. | Emilija Horvat Promoviraj

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu opreme - instrumenti, alati i elektroničke komponente E-JEDN 07/2020 od 26.05.2020.

...

26.05.2020. | Emilija Horvat Promoviraj

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu programske podrške za razvoj programa E-JEDN 05/2020 od 10.03.2020.

Poštovani, u privitku ove obavijesti nalaze se svi dokumenti vezani uz poziv za prikupljanje ponuda za nabavu programske podrške za razvoj programa (E-JEDN 05/2020)   ...

10.03.2020. | Emilija Horvat Promoviraj

Poziv za prikupljanje nabava računalnog poslužitelja E-JDN 02/2020 od 25.02.2020.

Poštovani, u privitku ove obavijesti nalaze se svi dokumenti za javni poziv za prikupljanje nabava računalnog poslužitelja E-JDN 02/2020. ...

25.02.2020. | Emilija Horvat Promoviraj

Poziv za dostavu ponuda - papir za printanje

Poštovani,  poziv za dostavu ponuda nalazi se u privitku ove obavijesti. ...

09.10.2019. | Emilija Horvat Promoviraj

Poziv za dostavu ponuda - baterije

Poštovani, poziv za dostavu ponuda nalazi se u privitku ove obavijesti. ...

09.10.2019. | Emilija Horvat Promoviraj

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu računala za razvoj mobilnih aplikacija

Popštovani,   u privitku ove obavijesti se nalazi poziv za prikupljanje ponuda za nabavu računala za razvoj mobilnih aplikacija. ...

27.09.2019. | Emilija Horvat Promoviraj


Učitaj prijašnjih 100 objava