Raspored nastave i ispita

13. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
08:00 - 09:30
JUKIĆ DINA
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10269

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
09:30 - 11:00
JUKIĆ DINA
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
10270

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
11:00 - 12:30
JUKIĆ DINA
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10271

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
12:30 - 14:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10277

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
14:00 - 15:30
PUHARIĆ IGOR
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10300

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
15:30 - 17:00
PUHARIĆ IGOR
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10299

Tjelesna kultura II
D-GV (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> P206
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
10013

Tjelesna kultura II
D-GV (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> P206
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
10014
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
0-20 (26/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
08:00 - 09:30
BENŠIĆ TIN
0-20 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
9964

Fizika II
2-31
Kontrolna zadaća(16/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika II --> PE203 Kontrolna zadaća
08:00 - 09:30
JUKIĆ DINA
2-31 (16/15)


Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
9985

Osnove elektrotehnike II
0-20 (26/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
09:45 - 11:15
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA
0-20 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
9959

Fizika II
2-31
Kontrolna zadaća(16/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika II --> PE203 Kontrolna zadaća
09:45 - 11:15
JUKIĆ DINA
2-31 (16/15)


Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
9986

Elektronika I
2-31 (46/45)

PR - predavanja
Elektronika I --> P204
11:30 - 13:00
VINKO DAVOR
2-31 (46/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
9936
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
09:45 - 11:15
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10276

Elektronika I
0-20 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I --> P204
11:30 - 13:00
FILIPOVIĆ LUKA
0-20 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
9952

Matematika II
2-14 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> P201
11:30 - 13:00
ŠTEKO ANJA
2-14 (30/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
9991

Elektronika I
0-20 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Elektronika I --> P204
13:15 - 14:45
FILIPOVIĆ LUKA
0-20 (28/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
9951

Matematika II
2-14 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> P201
13:15 - 14:45
ŠTEKO ANJA
2-14 (30/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
9992
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
08:00 - 09:30
PUHARIĆ IGOR
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10302

Fizika II
0-33 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika II --> PE203
09:30 - 11:00
PUHARIĆ IGOR
0-33 (14/15)


Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10301

Fizika II
2-31 (48/45)

PR - predavanja
Fizika II --> PE203
11:30 - 14:45
SKENDER MARINA
2-31 (48/45)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
9944

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
15:00 - 16:30
LIŠNJIĆ ANĐELKO
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10127

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
15:00 - 16:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10221
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
08:00 - 09:30
LIŠNJIĆ ANĐELKO
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
10131

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
08:00 - 09:30
BIONDIĆ IVAN
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10165

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
09:30 - 11:00
LIŠNJIĆ ANĐELKO
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10132

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
09:30 - 11:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
10217

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
11:00 - 12:30
VLAOVIĆ JELENA
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10090

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
11:00 - 12:30
BIONDIĆ IVAN
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10166

Programiranje II
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
11:00 - 12:30
PEKO MARINA
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/24
Dodaj u google kalendar
10340

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
12:30 - 14:00
FILIPOVIĆ LUKA
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
10058

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
12:30 - 14:00
VARGA TONI
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10216

Programiranje II
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
12:30 - 14:00
PEKO MARINA
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/24
Dodaj u google kalendar
10337

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
14:00 - 15:30
BILANDŽIJA DOMAGOJ
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
9998

Programiranje II
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
14:00 - 15:30
VDOVJAK KREŠIMIR
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/24
Dodaj u google kalendar
10021

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
14:00 - 15:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10215

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
15:30 - 17:00
BILANDŽIJA DOMAGOJ
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9995

Programiranje II
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
15:30 - 17:00
VDOVJAK KREŠIMIR
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/24
Dodaj u google kalendar
10020

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
15:30 - 17:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
10218

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
17:00 - 18:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10223

Programiranje II
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
17:00 - 18:30
LIPTAK DARKO
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/24
Dodaj u google kalendar
10359

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
17:00 - 18:30
OPAČAK MILAN
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
10375

Osnove elektrotehnike II
1-25 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike II --> P202
18:30 - 20:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
10222

Programiranje II
1-21 (26/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje II --> P205
18:30 - 20:00
LIPTAK DARKO
1-21 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/24
Dodaj u google kalendar
10360

Elektronika I
3-28 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Elektronika I --> P204
18:30 - 20:00
OPAČAK MILAN
3-28 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
10379
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.