Osnovni podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Adresa: Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek (karta)

Zavod za zajedničke predmete
Zavod za elektrostrojarstvo
Zavod za elektroenergetiku
Zavod za komunikacije


Telefon: +385 (0) 31 224-600 / Fax: +385 (0) 31 224-605 / E-mail: ferit@ferit.hr

Kampus: Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek

Zavod za programsko inženjerstvo
Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku


Telefon: +385 (0) 31 495 400
 

Upite maturanata za upis studija slati na postani-student@ferit.hr

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, Hrvatska poštanska banka
OIB: 95494259952
PDV id. /VAT: HR95494259952

Više informacija...