Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademija
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Sveučilišni prijediplomski studiji

 

Računarstvo (Opis studija )

1.  Izborni blok Programsko inženjerstvo (PI)Popis predmeta   

...

2. Izborni blok Računalno inženjerstvo (RI) - Popis predmeta

...
...
X

Izmjene sveučilišnog prijediplomskog studija Računarstvo 2020

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, studenti stječu osnovna znanja i vještine u primjeni znanja iz matematike, fizike, informatike, znanosti i inženjerstva na računarstvo i elektrotehniku, kao i praktična znanja za provedbu eksperimenata te analizu i interpretaciju rezultata mjerenja. Studenti toga studija stječu široku teorijsku podlogu koja je primjenjiva na različitim tehničkim područjima i koja im omogućava nastavak studija na većem broju diplomskih studija s područja računarstva i elektrotehnike te njima srodnih područja. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke, a pri tomu odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske programske alate osim na području elektronike i na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija u industriji i trgovini, ali i u javnome sektoru. Tako široka teorijska podloga studentima omogućava razumijevanje i usvajanje novih tehnika i tehnoloških promjena, što je važna podloga za cjeloživotno obrazovanje.

Nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog studija Računarstvo, studenti će moći:

 • korištenjem matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te postupak za analizu i vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike i računarstva;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • primijeniti temeljna ekonomska znanja i vještine za rješavanje problema u poslovanju poduzeća;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenome stanju i električnim krugovima;
 • razviti i verificirati digitalne sklopove i sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • razviti i verificirati mikroprocesorske i mikroupravljačke sustave i pripadajuću programsku podršku primjenom razvojnih alata i okruženja na osnovu definiranih zahtjeva;
 • primijeniti načela algoritamskoga razmišljanja, analizu složenosti i načela matematičke logike, teorije skupova, grafova i mreža za razvoj i analizu vlastitih programskih rješenja;
 • razviti vlastita sustavska i primijenjena programska rješenja primjenjujući mehanizme operacijskih sustava, načela, programske tehnologije i oblikovne obrasce proceduralnoga i objektno orijentiranoga programiranja;
 • razviti vlastita programska rješenja za rad s relacijskim bazama podataka koja uključuju upite, transakcije, funkcije, procedure i poglede;
 • analizirati i vrednovati funkcionalnost i učinkovitost vlastitog razvijenog programskog rješenja;
 • izraditi model i simulirati konkretni sustav primjenom načela i mehanizama modeliranja i simulacije te teorije signala i sustava;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada i tehnologije za razvoj računalnih i programskih sustava;
 • definirati temeljne pojmove iz područja teorije informacija i analizirati strukturu i protokolni slog u suvremenim komunikacijskim mrežama;.


Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Opis studija )

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija elektrotehnike i informacijska tehnologija na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, studenti stječu osnovna znanja i vještine u primjeni znanja iz matematike, fizike, informatike, znanosti i inženjerstva na elektrotehniku, kao i praktična znanja za provedbu eksperimenata te analiziranje i interpretaciju rezultata mjerenja. Studenti toga studija stječu širu teorijsku podlogu koja je primjenjiva na različitim tehničkim područjima i koja im omogućava nastavak studija na većem broju diplomskih studija s područja elektrotehnike i srodnih područja. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke, a pri tome odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske programske alate, naročito na području elektronike, elektroenergetike i upravljanja električnim strojevima. Takva teorijska podloga studentima omogućava razumijevanje i usvajanje novih tehnika i tehnoloških promjena, što je važna podloga za cjeloživotno obrazovanje.

1. i 2. godina smjer ElektrotehnikaPopis predmeta

...

1. i 2. godina smjer Informacijske i komunikacijske tehnologije - Popis predmeta

...

 

3. godina Elektrotehnika izborni blok Elektroenergetika (stari studij) Opis izbornog bloka ) - Popis predmeta

...

X
Nakon završenog  sveučilišnog prijediplomskog
studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija, izborni blok Elektroenergetika, studenti će moći:

 • korištenjem matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te postupak za analizu i vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike i računarstva;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • primijeniti temeljna ekonomska znanja i vještine za rješavanje problema u poslovanju poduzeća;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • analizirati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva te provoditi mjerenja električnih i mehaničkih veličina;
 • analizirati spojeve i rad različitih vrsta pretvarača u industrijskim pogonima;
 • riješiti (ne)linearne i vremenski (ne)promjenljive električne mreže, provoditi mjerenja električnih veličina u mreži i vrednovati dobivene rezultate;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenome stanju i električnim krugovima;
 • razviti i verificirati digitalne sklopove i sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada i tehnologije za razvoj računalnih i programskih sustava;
 • izraditi model i simulirati konkretni sustav primjenom načela i mehanizama modeliranja i simulacije te teorije signala i sustava;
 • analizirati različite vrste energetskih pretvorbi od primarnih do korisnih oblika energije te utjecaj tih pretvorbi na okoliš i klimatske promjene;
 • vrednovati osnovne aspekte proizvodnje, prijenosa, distribucije i korištenja električne energije;
 • analizirati i razlikovati različite vrste komunikacijskih mreža te fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža.

3. godina Elektrotehnika izborni blok Komunikacije i informatika  (stari studij) Opis izbornog bloka ) - Popis predmeta

...

X
Nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog
 studija Elektrotehnika i informacijska tehnologija, izborni blok Komunikacije i informatika, studenti će moći:

 • korištenjem matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te postupak za analizu i vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike i računarstva;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • primijeniti temeljna ekonomska znanja i vještine za rješavanje problema u poslovanju poduzeća;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • riješiti (ne)linearne i vremenski (ne)promjenljive električne mreže, provoditi mjerenja električnih veličina u mreži i vrednovati dobivene rezultate;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenome stanju i električnim krugovima;
 • razviti i verificirati digitalne sklopove i sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada i tehnologije za razvoj računalnih i programskih sustava;
 • analizirati i vrednovati funkcionalnost i učinkovitost vlastitog razvijenog programskog rješenja;
 • izraditi model i simulirati konkretni sustav primjenom načela i mehanizama modeliranja i simulacije te teorije signala i sustava;
 • analizirati i razlikovati različite vrste komunikacijskih mreža te fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža;
 • projektirati pojačala za definirano frekvencijsko područje i iznos pojačanja te analizirati rad istih;
 • definirati temeljne pojmove iz područja teorije informacija;
 • analizirati strukturu i protokolni slog u suvremenim komunikacijskim mrežama.

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr