Djelatnici fakulteta

ZRIA Asistent
- vanjski suradnik
DAVOR BEGIĆ, bacc. ing. el. viši laborant za informatiku i računalnu mrežu
IT služba
E-mail: (davor.begic [et] ferit.hr), Prostorija: B-3
MARIJAN BUDIMIR, iur. viši stručni referent za nabavu

E-mail: (marijan.budimir [et] ferit.hr)
Telefon: 224-652, Prostorija: T1-18
Prof.dr.sc. ROBERT CUPEC redoviti profesor - prvo zvanje Šef Katedre za automatiku i robotiku
Katedra za automatiku i robotiku
E-mail: (robert.cupec [et] ferit.hr)
Telefon: 495-407, Prostorija: K0-3
GORAN ČALO voditelj Ureda za pomoćne poslove
Ured za tehničke poslove
E-mail: (goran.calo [et] ferit.hr), Prostorija: T0-17
MARIO DUDJAK, mag. ing. comp. mlađi istraživač na projektu DATACROSS
Djelatnici na projektu
E-mail: (mario.dudjak [et] etfos.hr), Prostorija: K1-5
KATA ĐAIĆ spremačica
Ured za tehničke poslove
E-mail: (kata.djaic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
DARKO ĐURKOVIĆ, ing. el. viši laborant za informatiku i računalnu mrežu
IT služba
E-mail: (darko.djurkovic [et] ferit.hr), Prostorija: B-2
TANJA EMBER, dipl. iur. stručni suradnik za sveučilišne studije
Ured studentske referade
E-mail: (tanja.ember [et] ferit.hr)
Telefon: 224-624, Prostorija: T0-12 0-13
IVANKA FERČEC, prof. viši predavač šef Katedre za društvene i humanističke predmete
Katedra za društvene i humanističke predmete
E-mail: (ivanka.fercec [et] ferit.hr)
Telefon: 224-740, Prostorija: T1-10 1-11
Izv. prof. dr. sc. IRENA GALIĆ izvanredni profesor prodekanica za znanost i poslijediplomski studij
Katedra za vizualno računarstvo
E-mail: (irena.galic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-427, Prostorija: K3-8
Izv. prof. dr. sc. HRVOJE GLAVAŠ izvanredni profesor predsjednik Katedre za elektrane i energetske procese
Katedra za elektrane i energetske procese
E-mail: (hrvoje.glavas [et] ferit.hr)
Telefon: 224-645, Prostorija: T2-29
MIRELA GLAVAŠ, dipl. oec. voditelj Ureda za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
E-mail: (mirela.glavas [et] ferit.hr)
Telefon: 224-700, Prostorija: T0-10
ANTUN GRGIĆ voditelj ureda za tehničke poslove
Ured za tehničke poslove
E-mail: (antun.grgic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-755, Prostorija: T1-18
ZVJEZDANA GRGIĆ, dipl. iur. voditelj Ureda za studente
Ured studentske referade
E-mail: (zvjezdana.grgic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-608, Prostorija: T0-12 0-13
IGOR GULKA, mag. oec. stručni suradnik za računovodstvene poslove
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: (igor.gulka [et] ferit.hr)
Telefon: 224-604, Prostorija: T0-15
MIRTA HANZER, dipl. oec. voditelj Ureda za računovodstveno-financijske poslove
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: (mirta.hanzer [et] ferit.hr)
Telefon: 224-604, Prostorija: T0-15
Prof. dr. sc. ŽELJKO HEDERIĆ redoviti profesor - prvo zvanje predstojnik Zavoda za elektrostrojarstvo, voditelj Laboratorija za električne st
Laboratorij za električne strojeve i hibridne pogonske sustave
E-mail: (zeljko.hederic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-665, Prostorija: T1-22
Prof.dr.sc. ŽELJKO HOCENSKI redoviti profesor - trajno zvanje predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku
Katedra za računalno inženjerstvo
E-mail: (zeljko.hocenski [et] ferit.hr)
Telefon: 495-423, Prostorija: K2-9
IVAN HREHOROVIĆ, prof. predavač šef Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: (ivan.hrehorovic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-613, Prostorija: T2-13
izv. prof. dr.sc. JOSIP JOB izvanredni profesor v.d. šefa Katedre za vizualno računalstvo
Katedra za vizualno računarstvo
E-mail: (josip.job [et] ferit.hr)
Telefon: 495-428, Prostorija: K3-9
ZDENKA KESER spremačica
Ured za tehničke poslove
E-mail: (zdenka.keser [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR KLAIĆ izvanredni profesor voditelj Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
E-mail: (zvonimir.klaic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-722, Prostorija: T2-29
MIRICA KNEŽEVIĆ, dipl. iur. tajnik Fakulteta
Tajništvo
E-mail: (mirica.knezevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-603, Prostorija: T1-34
Doc.dr.sc. ZDRAVKO KRPIĆ docent šef Katedre za programske jezike i sustave
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: (zdravko.krpic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-424, Prostorija: K3-4
JASNA KUNA namještenik za pomoćne poslove
Ured za tehničke poslove
E-mail: (jasna.kuna [et] ferit.hr)
Telefon: 495-400, Prostorija: K0-0
Mr.sc. ANĐELKO LIŠNJIĆ predavač Voditelj laboratorija za VF mjerenja
Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja
E-mail: (andjelko.lisnjic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-725, Prostorija: T3-17
Mr.sc. IVICA LONČAR stručni savjetnik za računalnu mrežu i info. poslove
IT služba
E-mail: (ivica.loncar [et] ferit.hr)
Telefon: 224-667, Prostorija: T1-24
TOMISLAV LOVRIĆ, bacc.ing.tech.inf. viši laborant za informatiku i računalnu mrežu
IT služba
E-mail: (tomislav.lovric [et] ferit.hr), Prostorija: T1-16 1-17
ZORAN MAGDIĆ voditelj Radionice za poslove održavanja
Ured za tehničke poslove
E-mail: (zoran.magdic [et] ferit.hr), Prostorija: K0-6
JASMINKA MAJDANDŽIĆ voditelj Ureda dekana
Ured dekana
E-mail: (jasminka.majdandzic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-602, Prostorija: T1-31
NIKOLA MARTIĆ, mag. ing. el. viši laborant za informatički dizajn
IT služba
E-mail: (nikola.martic [et] ferit.hr), Prostorija: T3-13
Prof.dr.sc. GORAN MARTINOVIĆ redoviti profesor - trajno zvanje prodekan za međunarodnu suradnju
Katedra za programske jezike i sustave
E-mail: (goran.martinovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-401, Prostorija: K2-3
VIKICA MATKOVIĆ namještenik za pomoćne poslove
Ured za tehničke poslove
E-mail: (vikica.matkovic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-600, Prostorija: T0-17
TAMARA MIHALJEVIĆ administrativni tajnica
Ured studentske referade
E-mail: (tamara.mihaljevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-624, Prostorija: T0-12 0-13
Prof. dr. sc. KRUNO MILIČEVIĆ redoviti profesor - prvo zvanje Prodekan za poslovanje, tehnologiju i suradnju s gospodarstvom
Katedra za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo
E-mail: (kruno.milicevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-609, Prostorija: T1-37
MARIO MILOLOŽA, dipl. ing. voditelj Ureda za računalnu podršku
IT služba
E-mail: (mario.miloloza [et] ferit.hr), Prostorija: T3-26
IVANA MLINAREVIĆ voditeljica Ureda za izdatke zaposlenika
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: (ivana.mlinarevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-606, Prostorija: T0-14
Prof.dr.sc. TOMISLAV MRČELA redoviti profesor - trajno zvanje
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: (tomislav.mrcela [et] ferit.hr)
Telefon: 224-683, Prostorija: K1-4
Prof.dr.sc. SRETE NIKOLOVSKI redoviti profesor - trajno zvanje šef Katedre za elektroenergetske mreže i postrojenja
Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
E-mail: (srete.nikolovski [et] ferit.hr)
Telefon: 224-717, Prostorija: T2-25
ANKA OVNIČEVIĆ, oec. voditeljica Ureda za nabavu

E-mail: (anka.ovnicevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-718, Prostorija: T0-32
VINKO PEJIĆ, mag. cult. stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
IT služba
E-mail: (vinko.pejic [et] ferit.hr), Prostorija: B-4
Prof. dr. sc. DENIS PELIN redoviti profesor - prvo zvanje šef Katere za električne strojeve i energetsku elektroniku
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
E-mail: (denis.pelin [et] ferit.hr)
Telefon: 224-635, Prostorija: T0-25
ZDRAVA PERIĆ spremačica
Ured za tehničke poslove
E-mail: (zdrava.peric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
MARINA PERIĆ ERNJEŠ voditelj Ureda za centralnu arhivu i uru

E-mail: (marina.peric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-766, Prostorija: T1-13
Mr. sc. MARISTELA PRIMORAC stručni suradnik za nabavu

E-mail: (maristela.primorac [et] ferit.hr)
Telefon: 224-700, Prostorija: T0-10
ŠTEFICA REZO spremačica
Ured za tehničke poslove
E-mail: (stefica.rezo [et] ferit.hr)
Telefon: 224-712, Prostorija: T2-33
Doc.dr.sc. TOMISLAV RUDEC docent predstojnik Zavoda za zajedničke predmete
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: (tomislav.rudec [et] ferit.hr)
Telefon: 224-613, Prostorija: T2-13
Izv. prof.dr.sc. SLAVKO RUPČIĆ izvanredni profesor predstojnik zavoda za komunikacije
Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja
E-mail: (slavko.rupcic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-753, Prostorija: T3-23
Prof.dr.sc. DRAŽEN SLIŠKOVIĆ redoviti profesor - prvo zvanje
Katedra za automatiku i robotiku
E-mail: (drazen.sliskovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-405, Prostorija: K0-2
MARKO ŠARIĆ laborant za informatiku i računalnu mrežu
IT služba
E-mail: (marko.saric [et] ferit.hr), Prostorija: B-5
MARIJANA ŠIRIĆ, dipl. iur., univ. spec. publ. voditelj Ureda za pravne, kadrovske, opće i admin. poslove/pomoćnik tajnika
Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
E-mail: (marijana.siric [et] ferit.hr)
Telefon: 224-620, Prostorija: T1-39
Prof.dr.sc. DAMIR ŠLJIVAC redoviti profesor - trajno zvanje predstojnik Zavoda za elektroenergetiku
Katedra za elektrane i energetske procese
E-mail: (damir.sljivac [et] ferit.hr)
Telefon: 224-614, Prostorija: T2-27
ANA ŠOKČEVIĆ, prof. stručni suradnik Voditeljica Centra za razvoj karijera
Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: (ana.sokcevic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-688, Prostorija: T1-12
LASTA ŠOLAK spremačica
Ured za tehničke poslove
E-mail: (lasta.solak [et] ferit.hr)
Telefon: 495-409, Prostorija: K2-10
ANĐA TATAR voditelj Ureda za knjigovodstvene poslove
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: (andja.tatar [et] ferit.hr)
Telefon: 224-607, Prostorija: T0-14
Izv. prof. dr. sc. DANIJEL TOPIĆ izvanredni profesor prodekan za nastavu i studente
Katedra za elektrane i energetske procese
E-mail: (danijel.topic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-614, Prostorija: T1-35
DAVOR VRANDEČIĆ, bacc.ing.tech.inf. viši laborant za informatički dizajn
IT služba
E-mail: (davor.vrandecic [et] ferit.hr), Prostorija: B-7
ZDRAVKA VRANJEŠ, mag. bibl. diplomirana knjižnjičarka
Knjižnica
E-mail: (zdravka.vranjes [et] ferit.hr)
Telefon: 224-718, Prostorija: T0-32
STEPHEN TIMOTHY WARD informatički referent
IT služba
E-mail: (stephen.ward [et] ferit.hr), Prostorija: B-7
Prof.dr.sc. DRAGO ŽAGAR redoviti profesor - trajno zvanje dekan
Katedra za radiokomunikacije i telekomunikacije
E-mail: (drago.zagar [et] ferit.hr)
Telefon: 224-601, Prostorija: T1-30
SNJEŽANA ŽUŽIĆ voditeljica Ureda računovodstvenih poslova
Ured za računovodstveno-financijske poslove
E-mail: (snjezana.zuzic [et] ferit.hr)
Telefon: 224-641, Prostorija: T0-14
IVICA BAŠIĆ Predavač-ibasic@etfos.hr - vanjski suradnik

E-mail: (i.basic [et] systec.danieli.com)
DENIS BEŠIĆ Asistent - vanjski suradnik

E-mail: (denis.besic [et] redknee.com)
MARKO KOVAČEVIĆ - vanjski suradnik

GORAN BOKUN Predavač - vanjski suradnik

E-mail: (goran.bokun [et] gmail.com)
dipl.ing. FERDO BOŠNJAK asistent - vanjski suradnik

E-mail: (ferdob [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. MATJAŽ COLNARIČ redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: (colnaric [et] uni-mb.si)
Prof.dr.sc. GORISLAV ERCEG redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: (gorislav.erceg [et] fer.hr)
Prof.dr.sc. RADOSLAV GALIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: (radoslav.galic [et] ferit.hr)
Izv.prof.dr.sc. JERKO GLAVAŠ izvanredni profesor - vanjski suradnik

E-mail: (jglavas [et] efos.hr)
JOSIP GRGIĆ Naslovni asistent - vanjski suradnik

E-mail: (josip.grgic21 [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. TIHOMIR HUNJAK Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: (thunjak [et] foi.hr)
Prof.dr.sc. FRANJO JOVIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: (fjovic90 [et] gmail.com)
doc. dr. sc. IVAN KELIĆ Docent - vanjski suradnik

E-mail: (ivan.kelic [et] efos.hr)
Doc.dr.sc. ZORAN KOVAČ Docent - vanjski suradnik

E-mail: (zoran.kovac [et] hops.hr)
TOMISLAV KRPAN programer - vanjski suradnik

E-mail: (tkrpan7 [et] gmail.com)
DINO KURTAGIĆ asistent - vanjski suradnik

E-mail: (dkurtagic [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. ZLATKO LACKOVIĆ redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: (zlackovic [et] gfos.hr)
DARKO LIPTAK Naslovni asistent - vanjski suradnik

E-mail: (darko.liptak [et] gmail.com)
IVA MAJIĆ inženjerka računarstva - vanjski suradnik

E-mail: (ivamajic30 [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. VLADO MAJSTOROVIĆ Redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: (vlado.majstorovic [et] tel.net.ba)
IVANA MALEŠ GALIĆ software test inženjer - vanjski suradnik

E-mail: (ivana.malesgalic [et] span.hr)
BRUNO MANDIĆ asistent - vanjski suradnik

E-mail: (bruno.mandic [et] efos.hr)
MATIJA MARIĆ Programer - vanjski suradnik

E-mail: (m.maric [et] gmail.com)
DINO MASLE asistent - vanjski suradnik

E-mail: (dino.masle [et] hops.hr)
DAVOR MIĆUNOVIĆ Naslovni asistent - vanjski suradnik

E-mail: (dmicunov [et] gmail.com)
Dr.sc. MILENKO OBAD redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: (milenko.obad [et] fsr.ba)
Dr.sc. HRVOJE OČEVČIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: (ocevcic [et] gmail.com)
MILAN OPAČAK Asistent - vanjski suradnik

E-mail: (milan.opacak [et] gmail.com)
JURICA PERKO Voditelj odjela za energetsko planiranje - vanjski suradnik

E-mail: (jurica.perko [et] gmail.com)
Dr.sc. IVICA PETROVIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: (ivica.petrovic [et] hops.hr)
ZVONIMIR RADOŠ Programer - vanjski suradnik

E-mail: (zvone.rados [et] gmail.com)
Prof.dr.sc. RUDOLF SCITOVSKI redoviti profesor u trajnom zvanju - vanjski suradnik

E-mail: (scitowsk [et] mathos.hr)
DARKO SKOKIĆ Naslovni asistent - vanjski suradnik

E-mail: (dskokic [et] gmail.com)
Dr. sc. LUKA STANIĆ Naslovni docent - vanjski suradnik

E-mail: (luka.stanic [et] merkur.hr)
Prof.dr.sc. MARINKO STOJKOV Redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: (mstojkov [et] sfsb.hr)
ZDENKO ŠIMIĆ redoviti profesor - vanjski suradnik

E-mail: (zdenko.simic [et] gmail.com)
Dr. sc. IVAN TOLIĆ samostalni inženjer - vanjski suradnik

E-mail: (Ivan.Tolic [et] hops.hr)
Doc. dr. sc. DRAŽEN TOMIĆ Predavač - vanjski suradnik

E-mail: (drazen [et] zio.hr)
Mr.sc. ZORAN VLADOVIĆ Viši predavač - vanjski suradnik

E-mail: (zoran.vladovic [et] pravos.hr)
Prof.dr.sc. BRANKA ZOVKO CIHLAR redoviti profesor - vanjski suradnik

KARLO ŽNIDAREC programer - vanjski suradnik

E-mail: (znidareck [et] gmail.com)