Raspored nastave i ispita

13. nastavni tj.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika -> 3. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Mali i specijalni električni strojevi SA
0-31
Kontrolna zadaća(16/15)

AV - auditorne vježbe
Mali i specijalni električni strojevi-> SIAE601-15 (izborni) Kontrolna zadaća
11:30 - 13:00
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR
0-31 (16/15)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11065

Projekti za društveno korisno učenje SA
K0-9 K0-10 (4/5)

KV - konstrukcijske vježbe
Projekti za društveno korisno učenje-> SI601-17 (izborni)
13:00 - 16:00
ALEKSI IVAN
K0-9 K0-10 (4/5)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11118
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Mali i specijalni električni strojevi SA-LV1/16
1-21 (14/15)

LV - laboratorijske vježbe
Mali i specijalni električni strojevi-> SIAE601-15 (izborni)
08:00 - 09:30
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR
1-21 (14/15)


Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
11079

Programiranje FPGA SA-LV1/24
K3-1
Nadoknada(20/20)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje FPGA-> SA602-17 Nadoknada
11:00 - 14:00
VIDOVIĆ IVAN
K3-1 (20/20)


Otvori grupu SA-LV1/24
Dodaj u google kalendar
11097
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Njemački jezik SA
2-21 (30/30)

PR - predavanja
Njemački jezik-> SF601 (fakultativni)
09:45 - 11:15
FERČEC IVANKA
2-21 (30/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11053

Projekti za društveno korisno učenje SA
K0-9 K0-10 (11/10)

LV - laboratorijske vježbe
Projekti za društveno korisno učenje-> SI601-17 (izborni)
11:30 - 13:00
NENADIĆ KREŠIMIR
K0-9 K0-10 (11/10)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11104
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Njemački jezik SA
2-25 (28/30)

AV - auditorne vježbe
Njemački jezik-> SF601 (fakultativni)
08:00 - 11:15
FERČEC IVANKA
2-25 (28/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11070

Industrijska informatika i automatizacija SA-LV1/16
K0-7 K0-8 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Industrijska informatika i automatizacija-> SAIR601-17
12:00 - 15:00
FILKO DAMIR
K0-7 K0-8 (28/30)


Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
11094
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Procesna mjerenja, senzori i aktori SA
2-23 (46/45)

PR - predavanja
Procesna mjerenja, senzori i aktori-> SA601-15
13:15 - 14:45
DORIĆ DRAŽEN
2-23 (46/45)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11050

Procesna mjerenja, senzori i aktori SA
2-23 (14/15)

AV - auditorne vježbe
Procesna mjerenja, senzori i aktori-> SA601-15
15:00 - 16:30
DORIĆ DRAŽEN
2-23 (14/15)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11068
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Procesna mjerenja, senzori i aktori SA-LV1/16
1-23 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Procesna mjerenja, senzori i aktori-> SA601-15
08:00 - 11:00
DORIĆ DRAŽEN
1-23 (12/15)


Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
11085

NAPOMENE ZA RASPORED:

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.