Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademija
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Kvaliteta

Osiguranje kvalitete je sveobuhvatni izraz koji obično uključuje sve politike, procese, aktivnosti i mehanizme kojima se priznaje, održava i razvija kvaliteta visokog obrazovanja. Uspostavljeni SUK (Sustav Upravljanja Kvalitete) na FERIT-u odnosi se na njegovu cjelokupnu djelatnost - nastavnu, znanstvenu i stručnu te na njegovu cjelokupnu organizacijsku strukturu.

Potpisivanjem Bolonjske deklaracije Hrvatska je preuzela obvezu promicanja europske suradnje u osiguranju kvalitete radi izrade komparativnih kriterija i metodologija. Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (SGQA/ESG) pripremilo je Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) u suradnji s ostalima i na zahtjev Bolonjske konferencije održane u Berlinu 2003. Ti standardi su prihvaćeni na konferenciji u Bergenu 2005.

Svrha i cilj uspostavljanja SUK na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek je osiguranje zahtijevane razine kvalitete visokog obrazovanja (nastavnog procesa), znanstveno-istraživačkog i stručnog rada te sustavno dokumentiranje bitnih elemenata definiranih procedura i aktivnosti.

Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta:

  • Definira politiku i ciljeve kvalitete
  • Definira procedure koje su potrebne za uspostavljanje SUK kao i njihovu primjenu unutar Fakulteta
  • Daje pregled organizacijske strukture Fakulteta i raspodjele odgovornosti koja treba biti u mogućnosti podržati implementaciju sustava kvalitete i ostvarenje postavljenih ciljeva kvalitete
  • Definira osnove za sistematizaciju pravila i procedura unutar fakulteta
  • Osigurava provođenje, planiranje, kontrolu i stalno poboljšavanje procedura
  • Osigurava ispunjenje svih zahtjeva iz ugovora s certifikacijskim tijelima
  • Osigurava kontinuirano i dokumentirano provođenje preuzetih obaveza Fakulteta u nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu.

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja čine

1. doc. dr. sc. Tomislav Rudec, predstavnik nastavnika, predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Danijel Topić, predstavnik nastavnika, član
3. Ružica Kljajić, predstavnica suradnika, član
4. dr. sc. Mario Dudjak, predstavnik suradnika, član
5. mr. sc. Zvonimir Kaprocki, predstavnik vanjskih dionika, TTTech Auto d.o.o., član
6. dr. sc. Zoran Kovač, predstavnik vanjskih dionika, HOPS d.d., član
7. Ferdo Bošnjak, predstavnik vanjskih dionika, Danieli Systec d.o.o., član
8. Boris Bajtl, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika, Atos Hrvatska, član
9. Luka Kaučić, predstavnik studenata, član
10. Miriam Arambašić, mag. iur., predstavnica Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članica Marina Dubravac
11. Marina Dubravac, mag. ing. el., predstavnica studenata doktorskog studija, član
12. Sandra Vdovjak, mag. ing. el., voditeljica Alumni kluba FERIT-a Osijek, članica

 

Kontakt:

Pitanja, primjedbe i prijedloge možete poslati na e-mail adresu
ured.kvaliteta@ferit.hr

Dokumenti

Kvaliteta - Dokumenti na razini Fakultet:

Kvaliteta - Planovi rada Povjerenstva za unaprijeđenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja:

Kvaliteta - Godišnja izvješća:

Kvaliteta - Ankete:

Kvaliteta - Akcijski plan:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 11. veljače 2016. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 8. travnja 2016. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 3. lipnja 2016. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 1. prosinca 2016. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 16. ožujka 2017. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 10. svibnja 2017. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 22. rujna 2017. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK S ELEKTRONIČKE SJEDNICE POVJERENSTVA 22. rujna 2017. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 19. siječnja 2018. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK S ELEKTRONIČKE SJEDNICE POVJERENSTVA 25. siječnja 2018. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 21. siječnja 2019. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK S ELEKTRONIČKE SJEDNICE POVJERENSTVA 30. listopada 2019. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 31. siječnja 2020. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 2. ožujka 2020. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 17. srpnja 2020. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 22. siječnja 2021. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 23. travnja 2021. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 04. studeni 2021. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 10. ožujka2022.godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 16. rujna 2022. godine.:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 21. prosinca 2022. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 10. ožujka 2023. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 24. travnja 2023. godine:

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 1. prosinca 2023. godine :

Kvaliteta - ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 27. ožujka 2024 godine :

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr