Kvaliteta

Osiguranje kvalitete je sveobuhvatni izraz koji obično uključuje sve politike, procese, aktivnosti i mehanizme kojima se priznaje, održava i razvija kvaliteta visokog obrazovanja. Uspostavljeni SUK na FERIT odnosi se na njegovu cjelokupnu djelatnost - nastavnu, znanstvenu i stručnu te na njegovu cjelokupnu organizacijsku strukturu ( osim za službu računovodstva).

Potpisivanjem Bolonjske deklaracije Hrvatska je preuzela obvezu promicanja europske suradnje u osiguranju kvalitete radi izrade komparativnih kriterija i metodologija. Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (SGQA/ESG) pripremilo je Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) u suradnji s ostalima i na zahtjev Bolonjske konferencije održane u Berlinu 2003. Ti standardi su prihvaćeni na konferenciji u Bergenu 2005.

Svrha i cilj uspostavljanja SUK na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek je osiguranje zahtijevane razine kvalitete visokog obrazovanja (nastavnog procesa), znanstveno-istraživačkog i stručnog rada te sustavno dokumentiranje bitnih elemenata definiranih procedura i aktivnosti.

Sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta:

Definira politiku i ciljeve kvalitete
Definira procedure koje su potrebne za uspostavljanje SUK kao i njihovu primjenu unutar Fakulteta
Daje pregled organizacijske strukture Fakulteta i raspodjele odgovornosti koja treba biti u mogućnosti podržati implementaciju sustava kvalitete i ostvarenje postavljenih ciljeva kvalitete
Definira osnove za sistematizaciju pravila i procedura unutar fakulteta
Osigurava provođenje, planiranje, kontrolu i stalno poboljšavanje proceduraPlana rada Povjerenstva za unaprjeđenje .... za ak 2017 2018 go.pdf
Osigurava ispunjenje svih zahtjeva iz ugovora s certifikacijskim tijelima
Osigurava kontinuirano i dokumentirano provođenje preuzetih obaveza Fakulteta u nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu.

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja:

1. doc. dr. sc. Tomislav Rudec, predstavnik nastavnika, predsjednik

2. izv. prof. dr. sc. Danijel Topić, predstavnik nastavnika, član

3. dr. sc. Ivan Vidović, predstavnik suradnika, član

4. dr. sc. Krešimir Romić, predstavnik suradnika, član

5. mr. sc. Zvonimir Kaprocki, predstavnik vanjskih dionika, RT-RK d.o.o., član

6. dr. sc. Zoran Kovač, predstavnik vanjskih dionika, HEP d.d., član

7. mr. sc. Denis Sušac, predstavnik vanjskih dionika, Osijek Software City, član

8. Boris Bajtl, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika, SIEMENS CVC d.o.o., član

9. Filip Đuričković, predstavnik studenata, član

10. Miriam Arambašić, mag. iur., predstavnica Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članica

11. Toni Varga, mag. ing. el., predstavnik studenata poslijediplomskog sveučilišnog studija, član

12. Sandra Vdovjak, mag. ing. el., voditeljica Alumni kluba FERIT-a Osijek, članica

Odluka o izmjeni i dopuni Povjerenstva za kvalitetu visokog obrazovanja

 

Dokumenti na razini Fakultet

Pravilnik o organizaciji sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Priručnik za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Politika kvalitete

 

Planovi rada Povjerenstva za unaprijeđenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za ak. 2014./2015. godinu

Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za ak. 2015./2016. godinu

Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za ak. 2016./2017. godinu

Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za ak. 2017./2018. godinu

Plan rada Povjerenstva za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za ak. 2018./2019. godinu

Plan rada Povjerenstva za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za ak. 2019./2020. godinu

Plan rada Povjerenstva za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za ak. 2020./2021. godinu

 

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za ak. 2013./2014.

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za ak. 2014./2015.

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za ak. 2015./2016.

Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za ak. 2016./2017.

Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za ak. 2017./2018.

Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za ak. 2018./2019.

Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za ak. 2019./2020.

 

Ankente

Analiza ankete za završene studente 2016. godine

Analiza ankete za završene studente 2018. godine

Analize ankete za završene studente 2020. godine  

Analiza ankete za studente poslijediplomskog studija 2016.

Anketa o Loomen platformi 2017. godine

 

 

Akcijski plan

Akcijski plan 2014 

Izvješće o provedbi Akcijskog plana 2018

 

Zapisnici sa sastanka Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja:

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 11. veljače 2016. godine

Točka 1. Prijedlog ankete za diplomirane studente.pdf

Točka 2. Indikatori kvalitete.pdf

Točka 3. Razno.pdf

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 8. travnja 2016. godine

Točka 1. Akcijski plan i izvješće o provedbi akcijskog plana.pdf

Točka 2. Rezultati ankete za studente poslijediplomskog studija.pdf

Točka 3. Razno.pdf

Točka 5. Planovi povjerenstva za 2018. godinu.pdf

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 3. lipnja 2016. godine

Točka 1. Izvješće o Elektrijadi.pdf

Točka 2. Novo izdanje Priručnika za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.pdf

Točka 3. Rezultati ankete za diplomante FERIT-a.pdf

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 1. prosinca 2016. godine

Točka 1. Pravilnik o organizaciji sustava za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na FERIT-u.pdf

Točka 2. Plan rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za ak. god.                                 2016.-17.pdf

Točka 3. Anketa za diplomirane studente za 2017. godinu.pdf

Točka 4. Pitanja i prijedlozi.pdf

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 16. ožujka 2017. godine

Točka 1. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za akad. god. 2015.--16. i Plan rada za ak.. god. 2016-17.pdf

Točka 2. Indikatori kvalitete .pdf

Točka 3. Izvješće o provedbi akcijskog plana od 11.3.2016. do 10.3. 2017. godine.pdf

Točka 4. Suradnja s privredom .pdf

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 10. svibnja 2017. godine

Točka 1. Izvješće i prihvaćanje SWOT analize FERIT-a za 2017. god.pdf

Točka 2. Izvješće o anketi o Loomen platformi na FERIT-u.pdf

Točka 3. Izvješće o situaciji na tržištu rada vezano uz računarstvo - izvjestitelj Z. Kaprocki (RT-RK d.o.o.).pdf

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 22. rujna 2017. godine

Točka 1. Izvješće o prikupljenim indikatorima kvalitete.pdf

Točka 2. Izvješće kolege Borisa Bajtla (o kvaliteti diplomiranih studenata FERITA, o situaciji u računalnom sektoru i budućnosti ove djelatnosti).pdf

Točka 3. Matematičke osnove računarstva i Matematika za računarstvo I i II.pdf

Točka 4. Izvješće o održavanju sajma LABUS.pdf

 

ZAPISNIK S ELEKTRONIČKE SJEDNICE POVJERENSTVA 22. rujna 2017. godine

Točka 1. Izvješće o Akcijskom planu za unapređenje kvalitete poslijediplomskog                                                                        sveučilišnog studija Elektrotehnika FERIT-a i prihvaćanje predloženog plana.pdf

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 19. siječnja 2018. godine

Točka 1. Izvješće o sveučilišnoj studentskoj anketi za 2016.-17. akademsku godinu.pdf

Točka 2. Anketa o kvaliteti studiranja i stečenih znanja na FERIT-u za završene studente za 2018. godinu.pdf

Točka 3. Usvajanje novog Pravilnika o organizaciji sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja.pdf

Točka 4. Predstavljanje tvrtke Mono i udruge Osijek software city te osvrt na kvalitetu i sudjelovanje naših završenih studenata u ovoj udruzi.pdf

Točka 5. Planovi povjerenstva za 2018. godinu.pdf

Točka 6. Pitanja i prijedlozi.pdf

 

ZAPISNIK S ELEKTRONIČKE SJEDNICE POVJERENSTVA 25. siječnja 2018. godine

Točka 1. Usvajanje ishoda učenja studijskih programa

Točka 2. Usvajanje izvješća o radu Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja u akademskoj 2018.-2019. godini.docx

Točka 3. Usvajanje plana rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za akademsku 2019.-2020. godinu.docx

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 21. siječnja 2019. godine

Točka 1. Izvještaj o provedenim aktivnostima u akademskoj 2017. - 2018. godini.pdf

Točka 2. Plan rada za akademsku 2018. - 2019. godinu.pdf

Točka 3. Anketa za studente poslijediplomskog studija.pdf

Točka 4. Prijedlog novih indikatora kvalitete.pdf

Točka 5. Rad prve godina preddiplomskog studija računarstva.pdf

Točka 6. Nove tehnologije, alati, vještine.pdf

Točka 7. Razno.pdf

 

ZAPISNIK S ELEKTRONIČKE SJEDNICE POVJERENSTVA 30. listopada 2019. godine

Točka 1. Usvajanje novog priručnika za kvalitetu

Točka 2. Usvajanje izvješća o radu Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja u akademskoj 2018.-2019. godini

Točka 3. Usvajanje plana rada Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja za akademsku 2019.-2020. godinu

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 31. siječnja 2020. godine

Točka 1. Jedinstvena sveučilišna studentska anketa (analiza) 

Točka 2. Anketa za studente poslijediplomskog studija (analiza)

Točka 3. Anketa za zavšene studente (dogovor oko organizacije) 

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 2. ožujka 2020. godine

Točka 1. Važnos i poželjna mjera zastupljenosti kolegija vezanih uz izobrazbu studenata u područjima koji nisu vezani uz elektrotehniku i računarstvo

Točka 2. Organiziranje ankete za završne studente

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 17. srpnja 2020. godine

Točka 1. Prihvaćanje zapisnika s prethodnog sastanka Povjerenstva za kvalitetu

Točka 2. Podjela smjera računarstvo na prvoj godini sveučilišnog preddiplomskog

Točka 3. Anketa o ishodima učenja i ECTS bodovima

Točka 4. Ranjive skupine i promjena u anketama koje provodi naše Povjerenstvo

Točka 5. Razno

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 22. siječnja 2021. godine

Točka 1. Prihvaćanje zapisnika s prethodnog sastanka Povjerenstva za kvalitetu 

Točka 2. Analiza Jedinstvene sveučilišne ankete (JSSA) za akademsku 2019./2020. godinu

Točka 3. Izrada nove strategije razvoja FERIT-a i točke Strategije koje se odnose na upravljanje kvalitetom

 

ZAPISNIK SA SASTANKA POVJERENSTVA 23. travnja 2021. godine

Točka 1. Prihvaćanje zapisnika s prethodnog sastanka Povjerenstva za kvalitetu 

Točka 2. Analiza ankete o online nastavi

Točka 3. Izvješće o provedbi Akcijskog plana 

Točka 4. Organizacija ankete o ishodima učenja i ECTS bodovima

Točka 5. Ostalo

 

 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Evidencija stručnog usavršavanja za 2018. godinu - nastavno osoblje

Plan stručnog usavršavanja za 2019. godinu - nastavno osoblje

Evidencija stručnog usavršavanja za 2018. godinu - administrativno osoblje

Plan stručnog usavršavanja za 2019. godinu - administrativno osoblje

 

Kontakt:
Pitanja, primjedbe i prijedloge možete poslati na e-mail adresu
kvaliteta@ferit.hr