Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademija
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Mobilnost studenata

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek ima dugogodišnju suradnju s brojnim fakultetima, visokim školama i znanstveno-istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu. Suradnja se odvija kroz odlaznu i dolaznu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja i to kroz istraživačke, nastavne i stručne aktivnosti. 

Razni su modeli i  vrste mobilnosti, njihov sadržaj i karakter, pa tako i sami izvori financiranja i organizacije koje nude takvu priliku.

Mobilnost studenata odnosi se na odlazak i boravak na drugoj ustanovi u RH ili inozemstvu u svrhu studiranja, izrade diplomskih i završnih radova, stručne prakse, usavršavanja i dodatne izobrazbe u kontekstu cjeloživotnog učenja (učenja stranog jezila i sl.) ili volontiranja.

Mobilnost se može odnositi na period studiranja na drugome visokom učilištu u inozemstvu, to mogu biti kratki programi razmjene (npr. razdoblje od jednog semestra ili jedne akademske godine koje se onda priznaje na matičnoj instituciji) ili na cjelovite studijske programe koji završavaju dodjelom diplome.
 

Koje su vrste studentske mobilnosti?

X

 • ERASMUS + studijski boravak
 • ERASMUS+ stručna praksa
 • IAESTE inozemna stručna praksa
 • CEEPUS program akademske razmjene studenata i nastavnika srednje i istočne Europe
 • Bilateralne razmjene Sveučilišta u Osijeku
 • Bilateralne razmjene FERIT-a
 • Stipendije temeljem bilateralne suradnje RH u području visokoškolskog obrazovanja (MZO)
 • Sudjelovanjem na ljetnim i zimskim školama
 • Mobilnost unutar RH
 • Ostalo

Što o mobilnosti misle studenti koju su bili na mobilnosti?

X

 • mobilnost nudi doživljaj drukčije okoline i iskustva učenja, što potiče razvijanje novih kulturnih, društvenih i akademskih vrijednosti i omogućuje osobni razvoj
 • više od 90% studenata potvrdilo je poboljšanje svojih mekih vještina, kao što su poznavanje drugih kultura, sposobnost interakcije i rad s pojedincima iz drugih kultura, prilagodljivost, poznavanje stranog jezika i komunikacijske vještine
  • jedan od tri Erasmus studenta koji su bili na stručnoj praksi u inozemstvu dobilo je ponudu ili su zaposleni u tvrtci u kojoj su bili na praksi

 

Živjeti raditi, učiti i biti dio priče o mobilnosti je neprocjenjivo. Pruža mnogo mogućnosti, ući toleranciji i uvažavanju, pokazuje različite poglede na svijet i probleme te pokazuje različite načine njihova rješavanja. Otkriva neke druge kulture, neke druge načine života. Uči uvažavanju i boljoj komunikaciji, uči kako biti bolji, potpuniji čovjek.”
Marin, polaznik Erasmusa 

 

Postao sam odgovorniji i samostalniji, znatno sam poboljšao znanje talijanskog i engleskog jezika, definitivno se oslobodio straha od nepoznatog i „nesigurnosti", našao nove prijatelje iz drugih zemalja te na taj način naučio puno o njihovim kulturama i jeziku.”
Filip, polaznik Erasmusa 

 

Mobilnost unutar RH  

X

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (FERIT), Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (SFSB) i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) zaključili su 14. srpnja 2016.

SPORAZUM O MOBILNOSTI STUDENATA

 

Pravo na prijavu za mobilnost mogu ostvariti redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na instituciji ugovornih strana ovog sporazuma. Mobilnost se realizira u trajanju od jednog semestra te pritom student u pravilu upisuje do 30 ECTS bodova izborom predmeta pripadajućeg zimskog/ljetnog semestra studijskih programa institucije domaćina.

Student može sudjelovati u mobilnosti ako u trenutku odlaska na mobilnost ima:

 • status redovitog studenta preddiplomskog studija i ostvarenih barem 60 ECTS bodova, ili
 • status redovitog studenta diplomskog ili poslijediplomskog doktorskog studija.

Zainteresirani studenti dostavljaju Prijavu za mobilnost (vidi: obrazac) Studentskoj službi ili Uredu za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte (1. kat, zgrada u Trpimirovoj ulici) najkasnije do 1. prosinca za ljetni semestar tekuće akademske godine, odnosno najkasnije do 1. lipnja za zimski semestar sljedeće akademske godine

Važno je naglasiti da je u motivacijskom pismu potrebno  naznačiti postoji li dogovoren smještaj ili je potrebna pomoć institucije domaćina oko pronalaska smještaja.

Studenti sami snose troškove puta i smještaja, kao i sve ostale eventualne troškove uzrokovane mobilnošću.

Detalji postupka navedeni su u Sporazumu o mobilnosti.

 

Kontakt osoba kojoj se podnose prijave na našoj ustanovi:

Erasmus koordinator: izv.prof.dr.sc.  Emmanuel-Karlo Nyarko                                                              

E-mail: karlo.nyarko@ferit.hr

 

Ured za međunarodnu suradnju: ured 0-10

Telefon: 031-495-401

Sporazum o mobilnosti, kao i natječajnu dokumentaciju, možete preuzeti u prilozima dolje u nastavku (DOKUMENTI).

Mobilnost izvan RH

Najveći broj mobilnosti studenata FERITA-a odvija se preko programa Erasmus+ i udruge IAESTE, stoga u nastavku donosimo hodogram prijave i realizacije ovih vrsta mobilnosti.

     

X

 

 

Erasmus je dio Programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na visokoškolsko obrazovanje. U okviru je programa Erasmus moguće sudjelovati u individualnoj i skupnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

Dosad su u sklopu Erasmus programa brojni studenti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek boravili u inozemstvu, a na Fakuletu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek boravili su i brojni strani studenti.

Popis ustanova s kojima Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku ima potpisan Erasmus sporazum (pogledati pod Partner UNIOS Unit za FERIT) možete  pogledati ovdje.

Kroz korake koji slijede navodimo detaljnije informacije i upute prilikom prijave i realizacije mobilnosti. 


1. korak - Prije objave natječaja

 • Pronaći stranu ustanovu na kojoj želite realizirati studijski boravak

Preduvjet za to je da naše Sveučilište ili FERIT ima s tom ustanovom potpisan Sporazum, a to možete provjeriti na sljedećim linkovima:

https://www.ferit.unios.hr/znanost-i-suradnja/medunarodna-suradnja#ustanove

http://www.unios.hr/

       Ukoliko Sveučilište ili FERIT nemaju potpisan Sporazum s ustanovom na kojoj želite realizirati studijski boravak, potrebno je inicirati potpisivanje na način da se student javlja Erasmus koordinatoru (izv.prof.dr.sc. Emmanuel-Karlo Nyarko) kako bi poduzeo sve potrebne korake za potpisivanje Sporazuma s traženom institucijom.

 • Popuniti obrazac STATEMENT OF LECTURERS INTENTION OF COURSE EQUIVALENCY (u prilogu: Obrazac SM1) 

     Prije odlaska na mobilnost, potrebno je Popuniti obrazac STATEMENT OF LECTURERS INTENTION OF COURSE EQUIVALENCY-SM1. 

     Za predmete koje navedete u obrascu SM1, a za koje po povratku s mobilnosti imate namjeru tražiti od predmetnog nastavnika izjednačavanje s predmetima upisanim na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, potrebno je zatražiti potpis nastavnika.

     Kako bi nastavnik procijenio koje predmete može priznati, potrebno je priložiti dokumentaciju (opis sadržaja predmeta i aktivnosti na predmetu, broj ECTS-a predmeta te ostale podatke koje nastavnik zatraži) najkasnije 10 dana prije odlaska na mobilnost dostaviti Erasmus koordinatoru i Uredu.

     Za potpuno izjednačavanje predmeta potrebno je najmanje 50%-tno podudaranje sadržaja za izborne predmete, odnosno najmanje 70%-tno podudaranje sadržaja za obvezne predmete upisanog studijskog programa.

Ukoliko je postotak podudaranja sadržaja manji, nastavnik može iskazati namjeru djelomičnog izjednačavanja pri čemu s njim izravno dogovarate koje ćete aktivnosti po povratku morati dodatno odraditi.

     Ako u okviru svog studijskog programa na bilo kojoj godini studija imate predmet „Izborni predmet - mobilnost“ (jedan ili više), možete ga/ih navesti kao predmet(e) za moguće izjednačavanje, te je za taj/te predmet(e) potreban potpis prodekana za nastavu i studente.

Ako tijekom mobilnosti imate upisan predmet iz stranog jezika na matičnom Fakultetu, bit ćete oslobođeni aktivnosti iz tog predmeta koje se izvršavaju tijekom semestra (npr. pohađanje nastave), ako će se tim jezikom koristite na mobilnosti.

     Ukoliko želite ostvariti ovu mogućnost, morate se prije odlaska na mobilnost javiti predmetnom nastavniku iz stranog jezika radi dogovora o načinu polaganja ispita

 

2. korak - Natječaj i prijava

 • Pratiti aktualne natječaje za Erasmus+

Natječaji za mobilnost u okviru programa Erasmus+ budu objavljeni na službenoj web stranici Sveučilišta i web stranici FERIT-a.

 • Detaljno pročitati Natječaj i Upute za studente!
 • Pripremiti Prijavu za mobilnost

Prijava za mobilnost  OBVEZNO mora sadržavati:

 • popunjen prijavni obrazac (priložen u netječaju za mobilnost) 
 • kopiju domovnice
 • potvrdu o statusu studenta
 • prijepis ocjena svih položenih ispita (sve razine)
 • Napišite dobro pismo motivacije!

DODATNO:

 • Prijava za dodatno financiranje studenata nižeg socioekonomskog statusa i studenata s invaliditetom

Objavu rezultata natječaja možete pratiti na stranici Rektorata i/ili na stranici FERIT-a

 

3. korak - Realizacija i priznavanje mobilnosti

 • Na temelju Prihvatnog pisma sklapa se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava između Sveučilišta i studenta ( 80% sredstava isplaćuje se prije polaska na mobilnost, a ostalih 20% nakon povratka s mobilnosti)
 • Potpisuje se Ugovor o studiranju (studijski boravak) isključivo na engleskom jeziku (obrazac Learning agreement for studies) u kojemu se navode nazivi predmeta koje će student slušati na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi ili
 • Potpisuje se Ugovor o obavljanju stručne prakse (obrazac Learning agreement for Traineeships)
 • Studenti sami organiziraju put i smještaj.

Napomena: prihvatne ustanove nude mogućnost odsjedanja u Studentskim domovima  koji su povoljniji od privatnog smještaja.
Imajte na umu da su troškovi stanovanja u inozemstvu skupi, stoga je potrebno pažljivo birati zemlju, odnosno grad za odrađivanje prakse, ukoliko nemate dodatnu financijsku pomoć.

 • Prije polaska na mobilnost potrebno:

- Pribaviti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja
- Zatražiti  dozvolu za privremeni boravak na mobilnosti

 • Obavijestiti najkasnije 5 dana prije odlaska na mobilnost pisanim putem (elektronička pošta/dopis/izjava) Ured za međunarodnu suradnju o razdoblju boravka na  mobilnosti u svrhu reguliranja studentskih prava za vrijeme trajanja mobilnosti.

 Ako tijekom mobilnosti dođe do promjene upisanih predmeta ili aktivnosti, student je dužan:
 - predložene  promjene dostaviti u što kraćem roku Uredu, a Ured Erasmus+ koordinatoru Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, odnosno prodekanu za međunarodnu suradnju (izravno ili preko Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta)
 - o navedenim izmjenama obaviti dogovor s predmetnim nastavnikom u vezi mogućeg izjednačavanja. U protivnom se po povratku s mobilnosti  promjene upisanih predmeta ili aktivnosti neće odobravati.   

Predmeti ili aktivnosti (stručna praksa i druge slične aktivnosti) koje položite ili obavite tijekom razdoblja mobilnosti na inozemnoj visokoškolskoj instituciji, a koji se ne izjednačavaju s predmetima ili aktivnostima upisanim na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, bit će evidentirani u dopunskoj ispravi kao položeni dodatni/fakultativni predmeti s iznosom ECTS-a prema studijskom programu institucije domaćina.

Tijekom trajanja mobilnosti,  prihvatna ustanova/tvrtka vam trebaju popuniti i izdati sljedeće dokumente: Prijepis ocjena / Transcript of records  (potrebno u slučaju studijskog boravka), Potvrdu o dužini boravka studenta na prihvatnoj ustanovi (za studijski boravak), Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi (za stručnu praksu) te obrazac Traineeship report (za stručnu praksu).

 

U svrhu priznavanja i evidentiranja mobilnosti, potrebno je prikupiti i predati Uredu za međunarodnu suradnju Fakulteta sljedeću dokumentaciju:

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE POLOŽENIH PREDMETA, ili
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE 
te dokumente: 

 • Ugovor o studiranju / Learning Agreement for Studies, odnosno Ugovor o stručnoj praksi  / Learning Agreement for Traineeships,
 • Prijepis ocjena / Transcript of records (potrebno u slučaju studijskog boravka, a izdaje je prihvatna ustanova),
 • Potvrda o dužini boravka studenta na prihvatnoj ustanovi (za studijski boravak, izdaje je prihvatna ustanova),
 • Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi (za stručnu praksu, izdaje je prihvatna tvrtka/ustanova),
 • Traineeship report (za stručnu praksu)

Navedenim dokumentima dokazuje se uspješno izvršenje određenih aktivnosti na mobilnosti.

Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja, odnosno Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti donijet će u dogovoru s predmetnim nastavnicima Odluku o priznavanju i izjednačavanju predmeta i ostalih aktivnosti ostvarenih tijekom mobilnosti za koje je student predao odgovarajuću dokumentaciju.

Studentska služba odgovarajuće podatke o priznavanju predmeta i ostalih aktivnosti obavljenih na mobilnosti uvrstit će u dopunsku ispravu diplome o završetku studija!

X

 

 

IAESTE je studentska neprofitna organizacija koje se bavi razmjenom stručnih praksi u inozemstvu.

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Techical Experience) je najveća svjetska nevladina organizacija (NGO) za međunarodnu razmjenu studenata sa 85 punopravnih članica iz cijelog svijeta i zajedničkoj suradnji s UNESCO.

IAESTE Hrvatska sastoji se od 5 odbora i to u Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zagrebu.

Od osnivanja IAESTE LO Osijek aktivnosti organiziraju i provode (iz generacije na generaciju) sami studenti koji u radu IAESTE-a sudjeluju volonterski.

O novim aktivnostima i stručnim praksama IAESTE odbora Osijek možete saznati na web adresi:
http://www.iaeste.hr/osijek/  i na https://hr-hr.facebook.com/iaeste.osijek

Osim organiziranja odlazaka naših studenata na stručne prakse i organiziranja prijema stranih studenata koji obavljaju stručnu praksu na našem području, postoji i niz drugih aktivnosti kojima IAESTE Lokalni odbor Osijek podupire razvoj stručnosti naših studenata, posebice kroz organiziranje stručnih seminara, te putovanja i ekskurzija na izložbe i druge stručne manifestacije u inozemstvu.
 

Koraci do prakse


1. Registracija

Kako bi mogao sudjelovati u IAESTE programu student treba kreirati profil na IAESTE Exchange platformi. Student se registrira i ispunjava tražene podatke te (nakon verifikacije podataka) dobiva pristup svim dostupnim praksama.

2. Prijava

Student pronalazi odgovarajuću praksu te na exchange@iaeste.hr javlja referentni broj prakse. Ukoliko je praksa slobodna dodjeljuje se studentu te on potpisuje Ugovor o preuzimanju prakse, uplaćuje polog i kreće u sastavljanje nominacije.

3. Sastavljanje nominacije

Nominacija sadržava sljedeće dokumente: potpisan nominacijski formular, motivacijsko pismo, CV, prijepis ocjena, Language Certificate, potvrda o studentskom statusu, pismo preporuke (poželjno) i preslika putovnice ili osobne iskaznice. Svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku. Ovisno o tipu prakse na koju se student prijavio sam proces se može neznatno razlikovati (npr. poslodavac može zatražiti intervju s kandidatom).

4. Prihvaćanje

Ukoliko poslodavac prihvati nominaciju student će biti obaviješten primanjem tzv. Acceptance note. Do trenutka dok student ne primi Acceptance note ne smije ni u kojem slučaju kontaktirati poslodavca. IAESTE odbori u obje zemlje rade skupa kako bi studenta pripremili na praksu te se pobrinuli da ima svu potrebnu dokumentaciju.

5. Prije prakse

IAESTE, u pravilu, organizira smještaj za studenta te mu dodjeljuje kontakt osobu koja pomaže studentu prije i tijekom prakse. Student je dužan na platformi ispuniti Arrival note tj. potvrditi datum svog dolaska i odlaska kako bi mu IAESTE osigurao smještaj.

Važna napomena: Student FERIT-a je dužan obavijestiti najkasnije 5 dana prije odlaska na mobilnost pisanim putem (elektronička pošta/dopis/izjava) Ured za međunarodnu suradnju o razdoblju boravka na  mobilnosti u svrhu reguliranja studentskih prava za vrijeme trajanja mobilnosti.

6. Poslije prakse

Po završetku prakse IAESTE provodi evaluaciju. Poslodavac i student ispunjavaju kratak upitnik o zadovoljstvu programom što nam pomaže da budemo još bolji! Student nalazi tzv. Trainee’s report na platformi te ga tamo i popunjava.

Po povratku na matičnu ustanovu, student je dužan popuniti obrazac i predati kompletiranu dokumentaciju Uredu za međunarodnu suradnju Fakulteta:

Navedenim dokumentima dokazuje se uspješno izvršenje određenih aktivnosti na mobilnosti.

Kome se obratiti za pomoć i dodatna pitanja u vezi mobilnosti?

Erasmus koordinator: 
izv.prof.dr.sc. Emmanuel-Karlo Nyarko                                                              

E-mail: karlo.nyarko@ferit.hr

 

Ured za međunarodnu suradnju: 

Kneza Trpimira 2b

ured br. 0-10     

Telefon: 031-224-700 ili 031-224-660

E-mail: ured.projekti@ferit.hr

Dokumenti

Mobilnost studenata - Mobilnost studenata unutar RH:

Mobilnost studenata - Mobilnost studenata izvan RH:

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr