Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademija
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Zahtjevi, potvrde i propisi

ZAHTJEVI | POTVRDE | PROPISI

PRIJELAZI

Prijelazi unutar FERIT-a te s drugih visokih učilišta na studije FERIT-a propisani su: Pravilnikom o studijima i studiranju i Odlukom o uvjetima prijelaza na studije koji se izvode na FERIT-u
Zahtjev za odobrenje prijelaza podnosi se najkasnije do 15. rujna tekuće akademske godine na šalter Ureda za studente od 11 do 14 sati ili e-poštom: zahtjevi@ferit.hr. O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja. 

Zahtjev za prijelaz/promjenu studijskog programa

VAŽNO: U slučaju pozitivnog rješenja zahtjeva za prijelaz student s drugog visokog učilišta pri upisu prilaže ispisnicu (ispisnicu treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja Zahtjeva za prijelaz, odnosno Odluke Povjerenstva za nastavu i studentska pitanja). 

 

NASTAVAK STUDIJA

Uvjeti za nastavak prekinutog studija:

  1. studijski program  nije bitno izmijenjen (više od 20%) od onoga koji je student bio upisao
  2. od posljednje upisane akademske godine studija i podnošenja zahtjeva za nastavak studija nije proteklo više od tri godine.

Zahtjev se podnosi na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili e-poštom: zahtjevi@ferit.hr do isteka roka za upis u akademsku godinu.. O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja. Studij se nastavlja na temelju Odluke o nastavku prekinutog studija uz plaćanje posebne naknade upisa od 1.000,00 kn

Zahtjev za nastavak studija 

 

DOVRŠETAK STUDIJA

Osoba koja je izgubila status redovitog studenta može podnijeti  Zahtjev za dovršetak studija bez studentskih prava Povjerenstvu za nastavu i studentska pitanja.

Zahtjevi se predaju na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili putem e-poštom: dovrsetak@ferit.hr .

Sukladno čl. 38. Pravilnika o studijima i studiranju  dovršetak studija bez studentskih prava  odobrava se s rokom dovršetka studija i to:

- šest (6) godina za dovršetak preddiplomskog studija računajući od prve godine upisa preddiplomskog studija

- četiri (4) godine za dovršetak diplomskog studija računajući od prve godine upisa  diplomskog studija

 

MIROVANJE OBVEZA

i način ostvarivanja prava na mirovanje određeni su Odlukom o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza

Student je dužan najaviti nastanak razloga za mirovanje. Ukoliko ne najavi razloge u roku, gubi pravo na mirovanje obveza.

Obrazac Najave opravdanih razloga za mirovanje obveza (NRM) predaje se na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili e-poštom: zahtjevi@ferit.hr s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti najave najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka razloga za mirovanje.
Obrazac Zahtjeva za mirovanje obveza (ZMO) predaje se na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili putem e-poštom: zahtjevi@ferit.hr s vjerodostojnom dokumentacijom o opravdanosti mirovanja najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka razloga za mirovanje obveza, odnosno najkasnije 15 dana prije završetka ak. godine na koju se mirovanje odnosi ako razlog za mirovanje obveza tada još nije prestao.

 

BRISANJE UPISANOG PREDMETA / ZAMJENA PREDMETA   

Pod uvjetom da za to postoje opravdani razlozi, zahtjev za brisanje upisanog predmeta/zamjenu predmeta predaje se na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili putem e-poštom: zahtjevi@ferit.hr.

 

OPRAVDANA NAKNADNA PRIJAVA / ODJAVA ISPITA

Zamolbu za naknadnu prijavu/odjavu ispita moguće je e-poštom: studentska.sluzba@ferit.hr podnijeti Uredu za studente (slati mejlove isključivo sa službene ferit-adrese) najmanje 24 sata prije termina ispita u slučaju naknadne prijave, tj. prije termina samog ispita u slučaju odjave. Zamolba će se razmotriti ako je opravdan razlog (ozbiljni zdravstveni problemi, tehnički problemi s ISVU-om, ako je student zaposlen eventualno radne obveze i sl.), i OBAVEZNO POTKRIJEPLJEN (skeniranom) dokumentacijom iz koje se vidi da je student u vremenu moguće prijave ispita bio opravdano spriječen, npr. liječnička ispričnica (s navedenim razdobljem/datumima spriječenosti!), potvrda iz ISVU-a o nedostupnosti sustava (s navedenim razdobljem/datumima nedostupnosti!), ako je student zaposlen potvrda poslodavca o radu na terenu pri čemu nije postojala mogućnost online prijave/odjave ispita (s navedenim razdobljem/datumima takvih radnih obveza!) i sl.

Ukoliko imate problema sa ISVU studomatom vezano s prijavom i odjavom ispita, pogledajte ovaj dokument: Preporuka studentima vezano za prijave ispita

 

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE ISPITA

Zahtjeve za ponavljanje ispita pred nastavničkim povjerenstvom studenti koji nisu zadovoljni postignutom ocjenom predaju u roku od 48 sati nakon održanog usmenog ispita, odnosno nakon objave rezultata pisanog ispita u Ured za studente u skladu sa čl. 70. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku

Obrazac - Zahtjev za ponavljanje ispita

 

PRIZNAVANJE ISPITA

Zahtjevi za priznavanje ispita položenih na studijima FERIT-a ili drugim visokim učilištima, predaju se na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili e-poštom: zahtjevi@ferit.hr .
Za priznavanje ispita koji su položeni na drugim visokim učilištima potrebno je, uz zahtjev, predati i prijepis ocjena i ovjereni plan i program studija.

Zahtjev za priznavanje ispita položenih na FERIT-u
Zahtjev za priznavanje ispita položenih na drugom visokom učilištu

 

ISPIS

Studenti koji se žele ispisati sa studija trebaju ispuniti i potpisati zahtjev za ispis te predati studentsku iskaznicu (x-icu) kako bi se poništila. Troškovi ispisa se ne plaćaju ali studenti moraju podmiriti sva eventualna dugovanja školarine i druga dugovanja prema Fakultetu.

 

ŠKOLARINE

Puni iznos školarine na preddiplomskim i diplomskim studijima FERIT-a je 7.370,00kn.

Redoviti studenti koji prvi puta upisuju 1. godinu studija i nisu već studirali na drugom studiju iste razine, ne plaćaju školarinu u 1. godini studija, a ostale godine u skladu s Odlukom o linearnom modelu studiranja.
Osobe u dovršetku studija bez studentskih prava plaćaju školarinu u skladu s Odlukom o posebnim naknadama na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta :

  1. jedna godina studija - 100% školarine – 7.370,00kn
  2. jedan semestar - 75% školarine – 5.527,00kn
  3. do pet ispita do završetka studija (uključujući i završni ili diplomski rad )- 60% školarine – 4.422,00kn
  4. završni rad/ diplomski rad - 30% školarine – 2.211,00kn

Zahtjevi na temelju socio-ekonomskog statusa predaju se na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili e-poštom: skolarine@ferit.hr
Uz zahtjev je potrebno priložiti:

- Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva. Izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.
- potvrdu o visini prihoda za sve osobe navedene u prethodnoj izjavi, uključujući i za studenta koji podnosi zahtjev (izdaje se u Poreznoj upravi) za prethodnu kalendarsku godinu.
- za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstava u mirovini: potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu.

O zahtjevima za smanjenje školarine odlučuje dekan na prijedlog Povjerenstva za razmatranje zamolbi za smanjenje troškova školarine te će student o odluci biti obavješten e-mailom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVJERENI PLAN I PROGRAM STUDIJA

Zahtjevi za izdavanja ovjerenog plana i programa studija predaju se na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili e-poštom: zahtjevi@ferit.hr.

Uz zahtjev je potrebno poslati potvrdu o uplatiti 100,00kn za izdavanja ovjerenog plana i programa na račun Fakulteta IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, opis plaćanja: Ovjereni plan i program.

Primjer uplatnice:

 

OPĆI ZAHTJEV 

Obrazac za opći zahtjev

REDOVITI STUDENTI / IZVANREDNI STUDENTI

Redoviti i izvanredni studenti mogu zatražiti potvrde o upisu i potvrde s prijepisom ocjena sa studija koji je u tijeku putem studomata te preuzeti ovjerene potvrde na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati.

Ukoliko studenti nisu u mogućnosti osobno preuzeti potvrdu, a dovoljna im je skenirana potvrda, mogu zatražiti potvrdu putem e-maila potvrde@ferit.hr, obavezno navesti svrhu za koju se potvrda izdaje te naglasiti da se potvrda pošalje elektroničkim putem.

Potvrde za studij koji je završen, studenti mogu zatražiti putem e-maila potvrde@ferit.hr uz obavezno navođenje svrhe za koju se potvrda izdaje ili na šalteru Ureda za studente tj. ne mogu ih sami zatražiti putem studomata.
 

STATUS DOVRŠETAK STUDIJA

Osobe u dovršetku studija bez studentskih prava ne mogu samostalno zatražiti potvrde o upisu i potvrde s prijepisom ocjena na studomatu nego na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili putem e-maila potvrde@ferit.hr.

U skladu s Odlukom o posebnim naknadama na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku,  potvrde za studente bez studentskih prava plaćaju se 100,00kn te je potrebno uplatiti navedeni iznos na račun Fakulteta: IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, opis plaćanja: potvrde za studente bez studentskih prava i priložiti potvrdu o uplati navedenog iznosa.

Primjer uplatnice: 
 

RAZLIKOVNE OBVEZE

Polaznici Razlikovnih obveza ne mogu samostalno zatražiti potvrde o upisu i potvrde s prijepisom ocjena na studomatu nego na šalteru Ureda za studente od 11 do 14 sati ili putem e-maila potvrde@ferit.hr uz obavezno navođenje svrhe za koju se potvrda izdaje.

ZAKONI I PRAVILNICI NA NACIONALNOJ RAZINI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj: 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007-Odluka USRH, 46/2007, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH)

Zakon o studentskom zboru i drugim  studentskim  organizacijama  (NN broj: 71/07)

Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata NN 120/2013  NN 8/2014   

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti  NN78/18

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN 63/2019   

 

PRAVILNICI I ODLUKE NA RAZINI SVEUČILIŠTA J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU

Pravilnik o studijima i studiranju

Pravilnik o poslijediplomskim studijima

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o ERASMUS+ programu međunarodne mobilnosti

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Odluka o linearnom modelu studiranja

Odluka o posebnim naknadama

 

PRAVILNICI I ODLUKE FERIT-a

Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima

Pravilnik o stručnoj praksi

Pravilnik o nagradama i priznanjima

Odluka o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava

Odluka o uvjetima prijelaza na studije koji se izvode na FERIT-u

Okviri kriterija ocjenjivanja

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza

Odluka o upisu ponavljanja zadnje godine studija

Odluka o ponavljanju Razlikovnih obveza

Odluka o visini školarine za izvanredne studente 

Dokumenti

Zahtjevi, potvrde i propisi - Zahtjevi:

Zahtjevi, potvrde i propisi - Propisi:

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr