Raspored nastave i ispita


Učitaj prijašnjih 100 objava

13. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> EE 3. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektroenergetskog sustava
2-31
Kontrolna zadaća(16/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektroenergetskog sustava --> PE502-17 Kontrolna zadaća
13:15 - 14:45
FEKETE KREŠIMIR
2-31 (16/15)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8602

Osnove energetske elektronike
2-23 (42/41)

PR - predavanja
Osnove energetske elektronike --> PE503
15:00 - 16:30
PELIN DENIS
2-23 (42/41)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8563
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove energetske elektronike
2-23 (14/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove energetske elektronike --> PE503
11:30 - 13:00
VULIN DRAGAN
2-23 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8587

Osnove automatskog upravljanja
2-23 (14/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
13:15 - 14:45
GRBIĆ RATKO
2-23 (14/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8585
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove energetske elektronike
2-31
Kontrolna zadaća(16/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove energetske elektronike --> PE503 Kontrolna zadaća
08:00 - 09:30
VULIN DRAGAN
2-31 (16/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8587
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove električnih pogona
0-22 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove električnih pogona --> PE501
12:00 - 13:30
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO
0-22 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9164

Osnove energetske elektronike
0-24 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove energetske elektronike --> PE503
13:30 - 15:00
BRANDIS ANDREJ
0-24 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9160

Osnove električnih pogona
0-22 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove električnih pogona --> PE501
13:30 - 15:00
BENŠIĆ TIN
0-22 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
9169

Osnove energetske elektronike
0-24 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove energetske elektronike --> PE503
15:00 - 16:30
BRANDIS ANDREJ
0-24 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
9161

Osnove električnih pogona
0-22 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove električnih pogona --> PE501
15:00 - 16:30
BENŠIĆ TIN
0-22 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
9170

Osnove elektroenergetskog sustava
3-21 3-22 (6/9)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektroenergetskog sustava --> PE502-17
15:00 - 16:30
KLJAJIĆ RUŽICA
3-21 3-22 (6/9)


Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9209

Osnove energetske elektronike
0-24 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove energetske elektronike --> PE503
16:30 - 18:00
BRANDIS ANDREJ
0-24 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
9162

Osnove elektroenergetskog sustava
3-21 3-22 (6/9)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektroenergetskog sustava --> PE502-17
16:30 - 18:00
KLJAJIĆ RUŽICA
3-21 3-22 (6/9)


Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
9513

Osnove elektroenergetskog sustava
3-21 3-22 (6/9)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektroenergetskog sustava --> PE502-17
18:00 - 19:30
KLJAJIĆ RUŽICA
3-21 3-22 (6/9)


Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
9514
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.