Raspored nastave i ispita

13. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij računarstva -> 2. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Algoritmi i strukture podataka
K3-13 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Algoritmi i strukture podataka --> PR302
08:00 - 10:30
GALBA TOMISLAV
K3-13 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/24
Dodaj u google kalendar
9066

Digitalna elektronika
K1-2 (9/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Digitalna elektronika --> PRK301
08:00 - 10:30
SUŠAC FILIP
K1-2 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV7/16
Dodaj u google kalendar
9522

Digitalna elektronika
K1-2 (9/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Digitalna elektronika --> PRK301
10:30 - 13:00
SUŠAC FILIP
K1-2 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV6/16
Dodaj u google kalendar
9035

Tjelesna kultura III
D-GV (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura III --> P303
16:15 - 17:45
KERŽE PETAR
D-GV (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-1
Dodaj u google kalendar
9046

Tjelesna kultura III
D-GV (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura III --> P303
16:15 - 17:45
VLADOVIĆ ZORAN
D-GV (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-2
Dodaj u google kalendar
9048
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika III
K1-15 (26/30)

PR - predavanja
Matematika III --> P301
08:00 - 09:30
MAROŠEVIĆ TOMISLAV
K1-15 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8543

Operacijski sustavi
K1-15 (46/45)

PR - predavanja
Operacijski sustavi --> PR303-18
09:45 - 11:15
MARTINOVIĆ GORAN
K1-15 (46/45)


Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8530

Digitalna elektronika
K1-2 (9/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Digitalna elektronika --> PRK301
11:30 - 14:00
SUŠAC FILIP
K1-2 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV5/16
Dodaj u google kalendar
9034
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Digitalna elektronika
K1-2 (9/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Digitalna elektronika --> PRK301
11:30 - 14:00
SUŠAC FILIP
K1-2 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV3/16
Dodaj u google kalendar
9032

Digitalna elektronika
K1-2 (9/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Digitalna elektronika --> PRK301
14:00 - 16:30
SUŠAC FILIP
K1-2 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV1/16
Dodaj u google kalendar
9031

Matematika III
K2-1 (30/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika III --> P301
16:45 - 18:15
MILETIĆ JOSIP (vanjski suradnik)
K2-1 (30/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8556
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Objektno orijentirano programiranje
K3-1 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Objektno orijentirano programiranje --> PRK303-18
08:00 - 11:00
ZORIĆ BRUNO
K3-1 (28/30)


Otvori grupu PR-LV2/24
Dodaj u google kalendar
9069

Objektno orijentirano programiranje
K3-13 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Objektno orijentirano programiranje --> PRK303-18
08:00 - 11:00
VDOVJAK KREŠIMIR
K3-13 (28/30)


Otvori grupu PR-LV1/24
Dodaj u google kalendar
9074

Objektno orijentirano programiranje
K3-12 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Objektno orijentirano programiranje --> PRK303-18
08:00 - 11:00
BAJER DRAŽEN
K3-12 (28/30)


Otvori grupu PR-LV5/24
Dodaj u google kalendar
9421

Objektno orijentirano programiranje
K3-1 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Objektno orijentirano programiranje --> PRK303-18
11:00 - 14:00
ZORIĆ BRUNO
K3-1 (28/30)


Otvori grupu PR-LV3/24
Dodaj u google kalendar
9070

Objektno orijentirano programiranje
K3-13 (28/30)

LV - laboratorijske vježbe
Objektno orijentirano programiranje --> PRK303-18
11:00 - 14:00
VDOVJAK KREŠIMIR
K3-13 (28/30)


Otvori grupu PR-LV4/24
Dodaj u google kalendar
9077

Digitalna elektronika
K1-2 (9/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Digitalna elektronika --> PRK301
11:30 - 14:00
SUŠAC FILIP
K1-2 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV2/16
Dodaj u google kalendar
9030

Digitalna elektronika
K1-2 (9/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Digitalna elektronika --> PRK301
14:00 - 16:30
SUŠAC FILIP
K1-2 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV4/16
Dodaj u google kalendar
9033
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Digitalna elektronika
K3-12
Kontrolna zadaća(16/15)

AV - auditorne vježbe
Digitalna elektronika --> PRK301 Kontrolna zadaća
08:00 - 09:30
MATIĆ TOMISLAV (ml.)
K3-12 (16/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8551
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.