Raspored nastave i ispita

5. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> EE 2. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Signali i sustavi
2-14 (16/30)

PR - predavanja
Signali i sustavi --> P403
13:15 - 16:30
GALIĆ IRENA
2-14 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13266
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Vjerojatnost i statistika
2-14 (12/30)

PR - predavanja
Vjerojatnost i statistika --> P402
09:45 - 13:00
GALIĆ RADOSLAV
2-14 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13075

Komunikacijske mreže
2-14 (20/45)

PR - predavanja
Komunikacijske mreže --> P401
13:15 - 16:30
ŽAGAR DRAGO
2-14 (20/45)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13068
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Engleski jezik I
0-31 (6/15)

PR - predavanja
Engleski jezik I --> P404
11:30 - 13:00
FERČEC IVANKA
0-31 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
13056

Osnove električnih strojeva
0-31 (24/45)

PR - predavanja
Osnove električnih strojeva --> PE401
13:15 - 16:30
BARIĆ TOMISLAV
0-31 (24/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13050

Tjelesna kultura IV
D-GV (10/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura IV --> P405
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
13126

Tjelesna kultura IV
D-GV (10/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura IV --> P405
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
13126
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Signali i sustavi
2-14 (6/15)

AV - auditorne vježbe
Signali i sustavi --> P403
11:30 - 13:00
LIVADA ČASLAV
2-14 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13098

Vjerojatnost i statistika
2-14 (10/30)

AV - auditorne vježbe
Vjerojatnost i statistika --> P402
13:15 - 14:45
HARTMANN-TOLIĆ IVANA
2-14 (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13102

Osnove električnih strojeva
2-23 (6/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove električnih strojeva --> PE401
15:00 - 16:30
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO
2-23 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13082
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Analiza električkih mreža
2-14 (24/45)

PR - predavanja
Analiza električkih mreža --> PEK401
08:00 - 11:15
MILIČEVIĆ KRUNO
2-14 (24/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13049

Analiza električkih mreža
2-23 (10/30)

AV - auditorne vježbe
Analiza električkih mreža --> PEK401
11:30 - 13:00
PELIN DENIS
2-23 (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
13078
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.