Raspored nastave i ispita

5. nastavni tj.

Sveuč. dipl. studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika -> DEC 2. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Energetski pregledi i javna rasvjeta
1-27 (14/30)

PR - predavanja
Energetski pregledi i javna rasvjeta --> DE4I-02 (izborni)
08:00 - 11:15
GLAVAŠ HRVOJE
1-27 (14/30)


Otvori grupu DEC-I
Dodaj u google kalendar
13352

Sustavi neprekidnog napajanja
0-24 (2/2)

PR - predavanja
Sustavi neprekidnog napajanja --> DE4I-08 (izborni)
09:45 - 11:15
PELIN DENIS
0-24 (2/2)


Otvori grupu DEC-I
Dodaj u google kalendar
13354

Uzemljivači i sustavi uzemljenja
2-25 (8/30)

PR - predavanja
Uzemljivači i sustavi uzemljenja --> DE4I-09 (izborni)
13:15 - 14:45
KNEŽEVIĆ GORAN
2-25 (8/30)


Otvori grupu DEC-I
Dodaj u google kalendar
13351
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Njemački jezik
0-31 (10/30)

PR - predavanja
Njemački jezik --> D4F-01 (fakultativni)
09:45 - 11:15
FERČEC IVANKA
0-31 (10/30)


Otvori grupu DEC-F
Dodaj u google kalendar
13370

Menadžment
2-31 (12/20)

PR - predavanja
Menadžment --> D4-01
11:30 - 14:45
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA
2-31 (12/20)


Otvori grupu DEC
Dodaj u google kalendar
13343
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Njemački jezik
0-30 (12/30)

PR - predavanja
Njemački jezik --> D4F-01 (fakultativni)
08:00 - 09:30
FERČEC IVANKA
0-30 (12/30)


Otvori grupu DEC-F
Dodaj u google kalendar
13370

Njemački jezik
0-30 (4/30)

AV - auditorne vježbe
Njemački jezik --> D4F-01 (fakultativni)
09:45 - 11:15
FERČEC IVANKA
0-30 (4/30)


Otvori grupu DEC-F
Dodaj u google kalendar
13386
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Menadžment
2-31 (14/20)

PR - predavanja
Menadžment --> D4-01
08:00 - 09:30
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA
2-31 (14/20)


Otvori grupu DEC
Dodaj u google kalendar
13343

Menadžment
2-31 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Menadžment --> D4-01
09:45 - 11:15
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA
2-31 (4/15)


Otvori grupu DEC
Dodaj u google kalendar
13381

Energetski pregledi i javna rasvjeta
1-27 (16/30)

PR - predavanja
Energetski pregledi i javna rasvjeta --> DE4I-02 (izborni)
11:30 - 13:00
GLAVAŠ HRVOJE
1-27 (16/30)


Otvori grupu DEC-I
Dodaj u google kalendar
13352
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.