Raspored nastave i ispita


Učitaj prijašnjih 100 objava

5. nastavni tj.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Engleski jezik II
0-20 (6/15)

PR - predavanja
Engleski jezik II --> S204-ENG
11:30 - 13:00
FERČEC IVANKA
0-20 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13401
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektronike
2-23 (22/45)

PR - predavanja
Osnove elektronike --> S203
11:30 - 14:45
MATIĆ TOMISLAV (st.)
2-23 (22/45)
Loomen stranica

Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13396

Poslovno komuniciranje
2-31 (16/15)

PR - predavanja
Poslovno komuniciranje --> S206-17
15:00 - 18:15
KELIĆ IVAN
2-31 (16/15)


Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13411
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika II
2-23 (20/45)

PR - predavanja
Matematika II --> SAE206-17
11:30 - 14:45
HREHOROVIĆ IVAN
2-23 (20/45)


Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13408

Poslovno komuniciranje
2-23 (8/15)

AV - auditorne vježbe
Poslovno komuniciranje --> S206-17
15:00 - 16:30
MANDIĆ BRUNO
2-23 (8/15)


Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13432

Tjelesna kultura II
D-GV (10/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura II --> S205
18:15 - 19:45
VLADOVIĆ ZORAN
D-GV (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13474
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike II
0-20 (22/30)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike II --> SAE201
08:00 - 11:15
ĆORLUKA VENCO
0-20 (22/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13406

Osnove elektronike
0-20 (12/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektronike --> S203
11:30 - 13:00
VRANJEŠ DENIS
0-20 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13413
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektronike
0-20 (14/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektronike --> S203
08:00 - 09:30
VRANJEŠ DENIS
0-20 (14/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13413

Matematika II
0-20 (10/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika II --> SAE206-17
09:45 - 11:15
HREHOROVIĆ IVAN
0-20 (10/30)


Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13426

Osnove elektrotehnike II
0-20 (10/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike II --> SAE201
11:30 - 13:00
ĆORLUKA VENCO
0-20 (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13425

Njemački jezik II
0-24 (6/15)

PR - predavanja
Njemački jezik II --> S204-NJEM
13:15 - 14:45
LIERMANN-ZELJAK YVONNE
0-24 (6/15)


Otvori grupu SE
Dodaj u google kalendar
13397
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.