Raspored nastave i ispita

8. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> KI 3. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Engleski jezik II
0-30 (24/30)

PR - predavanja
Engleski jezik II --> P501
08:00 - 11:15
LIERMANN-ZELJAK YVONNE
0-30 (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PK
Dodaj u google kalendar
8568

Komunikacijski sustavi
0-30 (8/15)

PR - predavanja
Komunikacijski sustavi --> PK501
11:30 - 13:00
VRANJEŠ DENIS
0-30 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PK
Dodaj u google kalendar
8558

Komunikacijski sustavi
0-30 (6/15)

AV - auditorne vježbe
Komunikacijski sustavi --> PK501
13:15 - 14:45
VRANJEŠ DENIS
0-30 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PK
Dodaj u google kalendar
8584
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Arhitektura računala
K2-1
Kontrolna zadaća (10/15)

AV - auditorne vježbe
Arhitektura računala --> PRK503 Kontrolna zadaća
09:45 - 11:15
ALEKSI IVAN
K2-1 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PK
Dodaj u google kalendar
9052

Komunikacijski sustavi
3-18 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Komunikacijski sustavi --> PK501
12:00 - 15:00
VRANJEŠ DENIS
3-18 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PK-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9153
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Baze podataka
K3-12 (9/15)

LV - laboratorijske vježbe
Baze podataka --> PRK501
08:00 - 10:30
ROMIĆ KREŠIMIR
K3-12 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PK-LV1/24
Dodaj u google kalendar
9182

Baze podataka
K2-12 (44/45)

PR - predavanja
Baze podataka --> PRK501
11:30 - 14:45
LUKIĆ IVICA
K2-12 (44/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PK
Dodaj u google kalendar
8577
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija
K1-1 (4/4)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija --> PRK504-18
08:00 - 11:00
BALEN JOSIP
K1-1 (4/4)


Otvori grupu PK-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9147

Arhitektura računala
K3-13 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Arhitektura računala --> PRK503
11:30 - 14:00
ALEKSI IVAN
K3-13 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PK-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9193
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija
K2-12 (4/15)

PR - predavanja
Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija --> PRK504-18
08:00 - 11:15
BALEN JOSIP
K2-12 (4/15)


Otvori grupu PK
Dodaj u google kalendar
8581

Baze podataka
K2-1
Kontrolna zadaća (10/15)

AV - auditorne vježbe
Baze podataka --> PRK501 Kontrolna zadaća
11:30 - 13:00
ROMIĆ KREŠIMIR
K2-1 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PK
Dodaj u google kalendar
8601

Komunikacijski sustavi
K1-16 (10/15)

PR - predavanja
Komunikacijski sustavi --> PK501
13:15 - 14:45
VRANJEŠ DENIS
K1-16 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PK
Dodaj u google kalendar
8558
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.