Raspored nastave i ispita

8. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> EE 3. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Engleski jezik II
2-25 (10/16)

PR - predavanja
Engleski jezik II --> P501
08:00 - 11:15
FERČEC IVANKA
2-25 (10/16)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
9523

Osnove automatskog upravljanja
1-21 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
08:30 - 11:00
HRŽICA MATEJA
1-21 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/24
Dodaj u google kalendar
9204

Osnove električnih pogona
2-31
Kontrolna zadaća(10/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove električnih pogona --> PE501 Kontrolna zadaća
11:30 - 13:00
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO
2-31 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8588

Osnove energetske elektronike
0-20 (2/4)

PR - predavanja
Osnove energetske elektronike --> PE503
13:15 - 14:45
BAŠIĆ IVICA
0-20 (2/4)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8583
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Engleski jezik II
2-21 (24/30)

PR - predavanja
Engleski jezik II --> P501
11:30 - 14:45
FERČEC IVANKA
2-21 (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
8573

Osnove automatskog upravljanja
1-21 (3/12)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
11:30 - 14:00
HRŽICA MATEJA
1-21 (3/12)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/24
Dodaj u google kalendar
9527

Osnove energetske elektronike
2-23 (4/4)

PR - predavanja
Osnove energetske elektronike --> PE503
15:00 - 16:30
BAŠIĆ IVICA
2-23 (4/4)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8583
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove automatskog upravljanja
2-23 (40/45)

PR - predavanja
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
11:30 - 14:45
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN
2-23 (40/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8561

Osnove električnih pogona
2-23 (46/45)

PR - predavanja
Osnove električnih pogona --> PE501
15:00 - 18:15
BARIĆ TOMISLAV
2-23 (46/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8564
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektroenergetskog sustava
2-23 (4/10)

PR - predavanja
Osnove elektroenergetskog sustava --> PE502-17
08:00 - 11:15
NIKOLOVSKI SRETE
2-23 (4/10)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8580

Osnove elektroenergetskog sustava
2-23 (10/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektroenergetskog sustava --> PE502-17
11:30 - 13:00
FEKETE KREŠIMIR
2-23 (10/15)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8602
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove automatskog upravljanja
1-21 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
08:30 - 11:00
HRŽICA MATEJA
1-21 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/24
Dodaj u google kalendar
9205

Osnove energetske elektronike
2-31
Kontrolna zadaća(10/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove energetske elektronike --> PE503 Kontrolna zadaća
11:30 - 13:00
VULIN DRAGAN
2-31 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8587

Osnove energetske elektronike
0-31 (24/41)

PR - predavanja
Osnove energetske elektronike --> PE503
13:15 - 14:45
PELIN DENIS
0-31 (24/41)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8563
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.