Raspored nastave i ispita

8. nastavni tj.

Sveuč. dipl. studij računarstva -> DRB 2. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Modeliranje temeljeno na podacima
K2-11 (8/30)

PR - predavanja
Modeliranje temeljeno na podacima --> DRb3-03
15:00 - 18:15
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN
K2-11 (8/30)


Otvori grupu DRB
Dodaj u google kalendar
8669
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Industrijska informatika
2-21 (12/30)

PR - predavanja
Industrijska informatika --> DRb3Ec1-03
15:00 - 18:15
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN
2-21 (12/30)


Otvori grupu DRB
Dodaj u google kalendar
8637
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava
K2-1 (12/45)

PR - predavanja
Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava --> DR3-01
11:30 - 14:45
HOCENSKI ŽELJKO
K2-1 (12/45)


Otvori grupu DRB
Dodaj u google kalendar
8686

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava
K2-1 (2/15)

AV - auditorne vježbe
Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava --> DR3-01
15:00 - 16:30
MATIĆ TOMISLAV (ml.)
K2-1 (2/15)


Otvori grupu DRB
Dodaj u google kalendar
8704

Industrijska informatika
K0-7 K0-8 (4/30)

LV - laboratorijske vježbe
Industrijska informatika --> DRb3Ec1-03
17:00 - 20:00
BOŠNJAK FERDO
K0-7 K0-8 (4/30)


Otvori grupu DRB-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9571
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Industrijska informatika
0-30 (16/30)

PR - predavanja
Industrijska informatika --> DRb3Ec1-03
15:00 - 18:15
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN
0-30 (16/30)


Otvori grupu DRB
Dodaj u google kalendar
8637
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava
K1-15 (16/45)

PR - predavanja
Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava --> DR3-01
11:30 - 14:45
HOCENSKI ŽELJKO
K1-15 (16/45)


Otvori grupu DRB
Dodaj u google kalendar
8686

Industrijska informatika
2-25 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Industrijska informatika --> DRb3Ec1-03
15:00 - 16:30
FILKO DAMIR
2-25 (4/15)


Otvori grupu DRB
Dodaj u google kalendar
8663
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.