Raspored nastave i ispita

8. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij računarstva -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I
K2-1 (32/30)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike I --> P103
08:00 - 11:15
HEDERIĆ ŽELJKO
K2-1 (32/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8486

Linearna algebra
K1-16 (16/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101
11:30 - 13:00
KATIĆ ANITA
K1-16 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
8527

Matematičke osnove računarstva
K2-11 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Matematičke osnove računarstva --> PR101
11:30 - 13:00
RUDEC TOMISLAV
K2-11 (8/15)


Otvori grupu PR-LV1
Dodaj u google kalendar
8998

Linearna algebra
K1-16 (16/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101
13:15 - 14:45
KATIĆ ANITA
K1-16 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
8526

Matematičke osnove računarstva
K2-11 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Matematičke osnove računarstva --> PR101
13:15 - 14:45
RUDEC TOMISLAV
K2-11 (8/15)


Otvori grupu PR-LV2
Dodaj u google kalendar
8999
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika I
2-31
Kontrolna zadaća(16/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> P102 Kontrolna zadaća
08:00 - 09:30
ŠTEKO ANJA
2-31 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
8522

Matematika I
2-31
Kontrolna zadaća(16/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> P102 Kontrolna zadaća
08:00 - 09:30
ŠTEKO ANJA
2-31 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
8523

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
09:30 - 11:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV5/16
Dodaj u google kalendar
8930

Inženjerska grafika i dokumentiranje
K2-1 (16/30)

PR - predavanja
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
11:30 - 13:00
MRČELA TOMISLAV
K2-1 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8497

Matematika I
K2-1 (22/22)

PR - predavanja
Matematika I --> P102
13:15 - 14:45
HREHOROVIĆ IVAN
K2-1 (22/22)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8491
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematičke osnove računarstva
K2-1 (32/45)

PR - predavanja
Matematičke osnove računarstva --> PR101
08:00 - 11:15
RUDEC TOMISLAV
K2-1 (32/45)


Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8499

Programiranje I
K1-16 (10/15)

AV - auditorne vježbe
Programiranje I --> P106
11:30 - 13:00
BAJER DRAŽEN
K1-16 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
8506

Osnove elektrotehnike I
K2-11 (16/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
11:30 - 13:00
VULIN DRAGAN
K2-11 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
8517

Programiranje I
K1-16 (10/15)

AV - auditorne vježbe
Programiranje I --> P106
13:15 - 14:45
BAJER DRAŽEN
K1-16 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
8507

Osnove elektrotehnike I
K2-11 (16/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
13:15 - 14:45
VULIN DRAGAN
K2-11 (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
8516

Tjelesna kultura I
D-GV (16/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I --> P107
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-1
Dodaj u google kalendar
8864

Tjelesna kultura I
D-GV (16/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I --> P107
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (16/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-2
Dodaj u google kalendar
8865
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
08:00 - 09:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/16
Dodaj u google kalendar
8926

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
08:00 - 09:30
STURKO OKSANA
3-27 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV6/24
Dodaj u google kalendar
9029

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
09:30 - 11:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/16
Dodaj u google kalendar
8927

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
09:30 - 11:00
STURKO OKSANA
3-27 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV5/24
Dodaj u google kalendar
9028

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
11:00 - 12:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/16
Dodaj u google kalendar
8929

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
11:00 - 12:30
STURKO OKSANA
3-27 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV4/24
Dodaj u google kalendar
9027

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
12:30 - 14:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV9/16
Dodaj u google kalendar
8934

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
12:30 - 14:00
STURKO OKSANA
3-27 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV3/24
Dodaj u google kalendar
9026

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
14:00 - 15:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/16
Dodaj u google kalendar
8928

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
14:00 - 15:30
STURKO OKSANA
3-27 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV1/24
Dodaj u google kalendar
9024

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
15:30 - 17:00
VARGA TONI
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV6/16
Dodaj u google kalendar
9005

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (10/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
15:30 - 17:00
STURKO OKSANA
3-27 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-KV2/24
Dodaj u google kalendar
9025

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
17:00 - 18:30
VARGA TONI
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV7/16
Dodaj u google kalendar
9006

Osnove elektrotehnike I
1-25 (6/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
18:30 - 20:00
VARGA TONI
1-25 (6/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV8/16
Dodaj u google kalendar
9007
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematika I
K2-1 (2/8)

PR - predavanja
Matematika I --> P102
08:00 - 09:30
RUDEC TOMISLAV
K2-1 (2/8)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8493

Matematika I
K2-11 (18/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> P102
09:45 - 11:15
ŠTEKO ANJA
K2-11 (18/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
8523

Matematika I
K2-11 (18/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> P102
11:30 - 13:00
ŠTEKO ANJA
K2-11 (18/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
8522

Linearna algebra
2-31
Kontrolna zadaća(18/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101 Kontrolna zadaća
15:00 - 16:30
KATIĆ ANITA
2-31 (18/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV1
Dodaj u google kalendar
8526

Linearna algebra
2-31
Kontrolna zadaća(18/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101 Kontrolna zadaća
15:00 - 16:30
KATIĆ ANITA
2-31 (18/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-AV2
Dodaj u google kalendar
8527
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.