Raspored nastave i ispita

12. nastavni tj.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika -> 2. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Materijali i tehnološki postupci SA-LV1/16
1-23 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Materijali i tehnološki postupci-> SAE401
09:30 - 11:00
BULJIĆ DALIBOR
1-23 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
10991

Materijali i tehnološki postupci SA-LV2/16
1-23 (12/15)

LV - laboratorijske vježbe
Materijali i tehnološki postupci-> SAE401
11:00 - 12:30
ROZING GORAN
1-23 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SA-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10990

Mjerenja u elektrotehnici SA
2-21 (42/45)

PR - predavanja
Mjerenja u elektrotehnici-> SAE402-15
15:00 - 18:15
DORIĆ DRAŽEN
2-21 (42/45)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
10956
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Informacijski sustavi i računalne mreže SA
K1-15 (40/45)

PR - predavanja
Informacijski sustavi i računalne mreže-> SAR401-17
09:45 - 13:00
LIŠNJIĆ ANĐELKO
K1-15 (40/45)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
10974

Energetska elektronika SA
0-31
Gostujuće predavanje Mareton(44/41)

PR - predavanja
Energetska elektronika-> SEIA401-15 (izborni) Gostujuće predavanje Mareton
11:30 - 13:00
PELIN DENIS
0-31 (44/41)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
10962

Projekti za društveno korisno učenje SA
K0-9 K0-10 (4/10)

KV - konstrukcijske vježbe
Projekti za društveno korisno učenje-> SI401-17 (izborni)
15:00 - 18:00
BARUKČIĆ MARINKO
K0-9 K0-10 (4/10)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11042
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Energetska elektronika SA
0-24 (10/15)

LV - laboratorijske vježbe
Energetska elektronika-> SEIA401-15 (izborni)
08:00 - 09:30
BRANDIS ANDREJ
0-24 (10/15)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11004

Recikliranje elektrotehničkih proizvoda SA-LV2/16
0-30 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Recikliranje elektrotehničkih proizvoda-> SIAE401-17 (izborni)
08:00 - 11:00
ROZING GORAN
0-30 (8/15)


Otvori grupu SA-LV2/16
Dodaj u google kalendar
11020

Materijali i tehnološki postupci SA
2-21 (10/10)

PR - predavanja
Materijali i tehnološki postupci-> SAE401
11:30 - 13:00
MRČELA TOMISLAV
2-21 (10/10)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
10958
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Recikliranje elektrotehničkih proizvoda SA-LV1/16
0-30 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Recikliranje elektrotehničkih proizvoda-> SIAE401-17 (izborni)
11:00 - 14:00
ROZING GORAN
0-30 (8/15)


Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
11019

Mjerenja u elektrotehnici SA-LV1/16
1-23 (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Mjerenja u elektrotehnici-> SAE402-15
15:30 - 18:00
OPAČAK MILAN
1-23 (24/30)


Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
11032
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Recikliranje elektrotehničkih proizvoda SA
2-23 (10/10)

PR - predavanja
Recikliranje elektrotehničkih proizvoda-> SIAE401-17 (izborni)
08:00 - 11:15
MRČELA TOMISLAV
2-23 (10/10)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
10965

Mjerenja u elektrotehnici SA-LV2/16
1-23 (24/30)

LV - laboratorijske vježbe
Mjerenja u elektrotehnici-> SAE402-15
11:30 - 14:00
FILIĆ MIRKO
1-23 (24/30)


Otvori grupu SA-LV2/16
Dodaj u google kalendar
10987
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.