Raspored nastave i ispita

3. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I PE-LV1/24
1-21 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I-> P106
08:00 - 09:30
PEKO MARINA
1-21 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/24
Dodaj u google kalendar
11273

Osnove elektrotehnike I PE-LV5/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
08:00 - 09:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
11348

Fizika I PE-LV4/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
08:00 - 09:30
KVAČEK-BLAŽEVIĆ ANITA
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
11410

Programiranje I PE-LV2/24
1-21 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I-> P106
09:30 - 11:00
PEKO MARINA
1-21 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/24
Dodaj u google kalendar
11274

Osnove elektrotehnike I PE-LV4/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
09:30 - 11:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
11347

Fizika I PE-LV8/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
09:30 - 11:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
11395

Programiranje I PE-LV3/24
1-21 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I-> P106
11:00 - 12:30
ROMIĆ KREŠIMIR
1-21 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/24
Dodaj u google kalendar
11253

Osnove elektrotehnike I PE-LV1/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
11:00 - 12:30
ĆORLUKA VENCO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
11326

Fizika I PE-LV2/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
11:00 - 12:30
JUKIĆ DINA
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
11399

Programiranje I PE-LV4/24
1-21 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I-> P106
12:30 - 14:00
ROMIĆ KREŠIMIR
1-21 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/24
Dodaj u google kalendar
11254

Osnove elektrotehnike I PE-LV2/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
12:30 - 14:00
ĆORLUKA VENCO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
11327

Fizika I PE-LV1/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
12:30 - 14:00
KVAČEK-BLAŽEVIĆ ANITA
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
11407

Programiranje I PE-LV5/24
1-21 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I-> P106
14:00 - 15:30
ŠOJO ROBERT
1-21 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/24
Dodaj u google kalendar
11277

Osnove elektrotehnike I PE-LV9/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
14:00 - 15:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
11352

Fizika I PE-LV5/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
14:00 - 15:30
JUKIĆ DINA
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
11402

Osnove elektrotehnike I PE-LV3/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
15:30 - 17:00
ĆORLUKA VENCO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
11328

Fizika I PE-LV6/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
15:30 - 17:00
KVAČEK-BLAŽEVIĆ ANITA
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
11412

Programiranje I PE-LV6/24
1-21 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I-> P106
15:30 - 17:00
HARTMANN-TOLIĆ IVANA
1-21 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/24
Dodaj u google kalendar
11742

Osnove elektrotehnike I PE-LV6/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
17:00 - 18:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
11349

Fizika I PE-LV7/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
17:00 - 18:30
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
11397

Osnove elektrotehnike I PE-LV7/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
18:30 - 20:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
11350

Fizika I PE-LV3/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
18:30 - 20:00
JUKIĆ DINA
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
11400
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I PE-LV8/16
1-25 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
08:00 - 09:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
11351

Fizika I PE-LV9/16
0-33 (2/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I-> PE104
08:00 - 09:30
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (2/15)


Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
11396

Inženjerska grafika i dokumentiranje PE
2-31 (6/30)

PR - predavanja
Inženjerska grafika i dokumentiranje-> P105
09:45 - 11:15
MRČELA TOMISLAV
2-31 (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
11210

Linearna algebra PE
2-31 (8/30)

PR - predavanja
Linearna algebra-> P101
11:30 - 14:45
GALIĆ RADOSLAV
2-31 (8/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
11214
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I PE
2-31 (12/30)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike I-> P103
08:00 - 11:15
BARUKČIĆ MARINKO
2-31 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
11203

Linearna algebra PE-AV2
2-14 (6/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra-> P101
11:30 - 13:00
ŠTEKO ANJA
2-14 (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
11217

Osnove elektrotehnike I PE-AV1
0-20 (6/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
11:30 - 13:00
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR
0-20 (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
11227

Linearna algebra PE-AV1
2-14 (6/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra-> P101
13:15 - 14:45
ŠTEKO ANJA
2-14 (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
11218

Osnove elektrotehnike I PE-AV2
0-20 (6/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I-> P103
13:15 - 14:45
ĆORLUKA VENCO
0-20 (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
11232

Tjelesna kultura I PE-1
D-GV (6/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I-> P107
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
11247

Tjelesna kultura I PE-2
D-GV (6/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I-> P107
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
11248
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika I PE
2-31 (12/45)

PR - predavanja
Fizika I-> PE104
11:30 - 14:45
SKENDER MARINA
2-31 (12/45)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
11212

Matematika I PE
2-31 (8/22)

PR - predavanja
Matematika I-> P102
15:00 - 18:15
HREHOROVIĆ IVAN
2-31 (8/22)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
11204
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I PE
2-31 (12/30)

PR - predavanja
Programiranje I-> P106
08:00 - 11:15
BAUMGARTNER ALFONZO
2-31 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
11198

Programiranje I PE-AV2
0-20 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Programiranje I-> P106
11:30 - 13:00
BAJER DRAŽEN
0-20 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
11222

Matematika I PE-AV1
2-14 (6/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I-> P102
11:30 - 13:00
ŠTEKO ANJA
2-14 (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
11237

Programiranje I PE-AV1
0-20 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Programiranje I-> P106
13:15 - 14:45
BAJER DRAŽEN
0-20 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
11221

Matematika I PE-AV2
2-14 (6/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I-> P102
13:15 - 14:45
ŠTEKO ANJA
2-14 (6/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
11238
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Engleski jezik PE
0-30 (4/15)

PR - predavanja
Engleski jezik-> PF101 (fakultativni)
08:00 - 09:30
LIERMANN-ZELJAK YVONNE
0-30 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
11195

Engleski jezik PE
0-30 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Engleski jezik-> PF101 (fakultativni)
09:45 - 11:15
LIERMANN-ZELJAK YVONNE
0-30 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
11216

NAPOMENE ZA RASPORED:

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.