Raspored nastave i ispita

9. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij računarstva -> 3. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Arhitektura računala
K3-13 (15/15)

LV - laboratorijske vježbe
Arhitektura računala --> PRK503
08:00 - 10:30
ALEKSI IVAN
K3-13 (15/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/24
Dodaj u google kalendar
9192

Osnove automatskog upravljanja
K3-12 (9/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
08:00 - 10:30
ĐUROVIĆ PETRA
K3-12 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/24
Dodaj u google kalendar
9515

Arhitektura računala
K3-13 (15/15)

LV - laboratorijske vježbe
Arhitektura računala --> PRK503
10:30 - 13:00
ALEKSI IVAN
K3-13 (15/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV4/24
Dodaj u google kalendar
9194

Engleski jezik II
K1-16 (26/30)

PR - predavanja
Engleski jezik II --> P501
13:15 - 14:45
BOŽIĆ-LENARD DRAGANA
K1-16 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-1
Dodaj u google kalendar
8571

Engleski jezik II
K1-16 (10/15)

AV - auditorne vježbe
Engleski jezik II --> P501
15:00 - 16:30
BOŽIĆ-LENARD DRAGANA
K1-16 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-1
Dodaj u google kalendar
8595

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija
K3-1 (4/4)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija --> PRK504-18
17:00 - 20:00
MARIĆ MATIJA
K3-1 (4/4)


Otvori grupu PR-LV1/16
Dodaj u google kalendar
9175
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Arhitektura računala
K3-13 (15/15)

LV - laboratorijske vježbe
Arhitektura računala --> PRK503
08:00 - 10:30
ALEKSI IVAN
K3-13 (15/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/24
Dodaj u google kalendar
9191

Osnove automatskog upravljanja
K3-12 (9/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
08:00 - 10:30
ĐUROVIĆ PETRA
K3-12 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV3/24
Dodaj u google kalendar
9203

Arhitektura računala
K3-13 (15/15)

LV - laboratorijske vježbe
Arhitektura računala --> PRK503
10:30 - 13:00
ALEKSI IVAN
K3-13 (15/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/24
Dodaj u google kalendar
9190

Osnove automatskog upravljanja
K3-12 (9/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
10:30 - 13:00
ĐUROVIĆ PETRA
K3-12 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV2/24
Dodaj u google kalendar
9202

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija
K3-1 (4/4)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija --> PRK504-18
17:00 - 20:00
MARIĆ MATIJA
K3-1 (4/4)


Otvori grupu PR-LV4/16
Dodaj u google kalendar
9426
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Engleski jezik II
K1-16 (26/30)

PR - predavanja
Engleski jezik II --> P501
09:45 - 11:15
BOŽIĆ-LENARD DRAGANA
K1-16 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-2
Dodaj u google kalendar
8570

Osnove automatskog upravljanja
K3-13 (9/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
10:00 - 12:30
ĐUROVIĆ PETRA
K3-13 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-LV1/24
Dodaj u google kalendar
9201

Engleski jezik II
K1-16 (10/15)

AV - auditorne vježbe
Engleski jezik II --> P501
11:30 - 13:00
BOŽIĆ-LENARD DRAGANA
K1-16 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR-2
Dodaj u google kalendar
8594

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija
K2-11 (8/15)

PR - predavanja
Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija --> PRK504-18
13:15 - 16:30
BALEN JOSIP
K2-11 (8/15)


Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8581
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove automatskog upravljanja
K1-15 (44/45)

PR - predavanja
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
11:30 - 13:00
CUPEC ROBERT
K1-15 (44/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8560

Osnove automatskog upravljanja
K1-15 (10/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove automatskog upravljanja --> PER501
13:15 - 14:45
GRBIĆ RATKO
K1-15 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8586

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija
K3-1 (4/4)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija --> PRK504-18
16:00 - 19:00
MARIĆ MATIJA
K3-1 (4/4)


Otvori grupu PR-LV3/16
Dodaj u google kalendar
9423
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Baze podataka
K2-11 (46/45)

PR - predavanja
Baze podataka --> PRK501
13:15 - 14:45
LUKIĆ IVICA
K2-11 (46/45)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
8577

Arhitektura računala
K2-11 (12/15)

AV - auditorne vježbe
Arhitektura računala --> PRK503
15:00 - 16:30
ALEKSI IVAN
K2-11 (12/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PR
Dodaj u google kalendar
9052

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija
K3-1 (4/4)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija --> PRK504-18
17:00 - 20:00
MARIĆ MATIJA
K3-1 (4/4)


Otvori grupu PR-LV2/16
Dodaj u google kalendar
9176
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.