Raspored nastave i ispita

6. nastavni tj.

Sveuč. preddipl. studij elektrotehnike -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I
1-21 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I --> P106
08:00 - 09:30
PEKO MARINA
1-21 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/24
Dodaj u google kalendar
8890

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
08:00 - 09:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
8939

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
08:00 - 09:30
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
8974

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (8/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
08:00 - 09:30
STURKO OKSANA
3-27 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-KV2/24
Dodaj u google kalendar
9019

Programiranje I
1-21 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I --> P106
09:30 - 11:00
PEKO MARINA
1-21 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/24
Dodaj u google kalendar
8891

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
09:30 - 11:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/16
Dodaj u google kalendar
8938

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
09:30 - 11:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
8977

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (8/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
09:30 - 11:00
STURKO OKSANA
3-27 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-KV1/24
Dodaj u google kalendar
9018

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
11:00 - 12:30
ĆORLUKA VENCO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
8853

Programiranje I
1-21 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I --> P106
11:00 - 12:30
ROMIĆ KREŠIMIR
1-21 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/24
Dodaj u google kalendar
8868

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
11:00 - 12:30
JUKIĆ DINA
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
8981

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (8/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
11:00 - 12:30
STURKO OKSANA
3-27 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-KV4/24
Dodaj u google kalendar
9021

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
12:30 - 14:00
ĆORLUKA VENCO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV2/16
Dodaj u google kalendar
8854

Programiranje I
1-21 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I --> P106
12:30 - 14:00
ROMIĆ KREŠIMIR
1-21 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV4/24
Dodaj u google kalendar
8869

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
12:30 - 14:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV1/16
Dodaj u google kalendar
8971

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (8/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
12:30 - 14:00
STURKO OKSANA
3-27 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-KV3/24
Dodaj u google kalendar
9020

Programiranje I
1-21 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I --> P106
14:00 - 15:30
ŠOJO ROBERT
1-21 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV5/24
Dodaj u google kalendar
8918

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
14:00 - 15:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
8940

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
14:00 - 15:30
JUKIĆ DINA
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV5/16
Dodaj u google kalendar
8984

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (8/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
14:00 - 15:30
STURKO OKSANA
3-27 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-KV6/24
Dodaj u google kalendar
9023

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
15:30 - 17:00
ĆORLUKA VENCO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
8855

Programiranje I
1-21 (8/15)

LV - laboratorijske vježbe
Programiranje I --> P106
15:30 - 17:00
ŠOJO ROBERT
1-21 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV6/24
Dodaj u google kalendar
8919

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
15:30 - 17:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV6/16
Dodaj u google kalendar
8976

Inženjerska grafika i dokumentiranje
3-27 (8/15)

KV - konstrukcijske vježbe
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
15:30 - 17:00
STURKO OKSANA
3-27 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-KV5/24
Dodaj u google kalendar
9022

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
17:00 - 18:30
PRIMORAC MARIO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
8943

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
17:00 - 18:30
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
8970

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
18:30 - 20:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV7/16
Dodaj u google kalendar
8941

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
18:30 - 20:00
JUKIĆ DINA
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV3/16
Dodaj u google kalendar
8982
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Linearna algebra
2-31 (24/30)

PR - predavanja
Linearna algebra --> P101
08:00 - 11:15
GALIĆ RADOSLAV
2-31 (24/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8501

Matematika I
2-31 (20/22)

PR - predavanja
Matematika I --> P102
11:30 - 14:45
HREHOROVIĆ IVAN
2-31 (20/22)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8490
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I
2-31 (26/30)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike I --> P103
08:00 - 11:15
BARUKČIĆ MARINKO
2-31 (26/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8489

Matematika I
2-23 (12/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> P102
11:30 - 13:00
ŠTEKO ANJA
2-23 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
8520

Fizika I
0-20 (6/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika I --> PE104
11:30 - 13:00
JUKIĆ DINA
0-20 (6/15)


Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
8529

Matematika I
2-23 (12/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> P102
13:15 - 14:45
ŠTEKO ANJA
2-23 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
8521

Fizika I
0-20 (6/15)

AV - auditorne vježbe
Fizika I --> PE104
13:15 - 14:45
JUKIĆ DINA
0-20 (6/15)


Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
8528

Tjelesna kultura I
D-GV (12/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I --> P107
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-1
Dodaj u google kalendar
8862

Tjelesna kultura I
D-GV (12/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I --> P107
18:15 - 19:45
KERŽE PETAR
D-GV (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-2
Dodaj u google kalendar
8863
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Inženjerska grafika i dokumentiranje
2-31 (10/30)

PR - predavanja
Inženjerska grafika i dokumentiranje --> P105
08:00 - 09:30
MRČELA TOMISLAV
2-31 (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8496

Fizika I
2-31 (20/45)

PR - predavanja
Fizika I --> PE104
09:45 - 13:00
SKENDER MARINA
2-31 (20/45)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8500

Studentska tribina
2-31 (2/1)

PR - predavanja
Studentska tribina --> DA001
13:15 - 14:45
MATIĆ TOMISLAV (st.)
2-31 (2/1)


Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
9509
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I
2-31 (20/30)

PR - predavanja
Programiranje I --> P106
08:00 - 11:15
BAUMGARTNER ALFONZO
2-31 (20/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE
Dodaj u google kalendar
8484

Osnove elektrotehnike I
2-23 (12/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
11:30 - 13:00
ĆORLUKA VENCO
2-23 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
8515

Linearna algebra
2-14 (10/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101
11:30 - 13:00
KATIĆ ANITA
2-14 (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
8525

Osnove elektrotehnike I
2-23 (12/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
13:15 - 14:45
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR
2-23 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
8510

Linearna algebra
2-14 (10/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101
13:15 - 14:45
KATIĆ ANITA
2-14 (10/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
8524
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje I
2-31
Kontrolna zadaća(8/15)

AV - auditorne vježbe
Programiranje I --> P106 Kontrolna zadaća
08:00 - 09:30
BAJER DRAŽEN
2-31 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
8504

Linearna algebra
2-14 (12/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101
08:00 - 09:30
KATIĆ ANITA
2-14 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
8524

Programiranje I
2-31
Kontrolna zadaća(8/15)

AV - auditorne vježbe
Programiranje I --> P106 Kontrolna zadaća
09:45 - 11:15
BAJER DRAŽEN
2-31 (8/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV2
Dodaj u google kalendar
8505

Linearna algebra
2-14 (12/30)

AV - auditorne vježbe
Linearna algebra --> P101
09:45 - 11:15
KATIĆ ANITA
2-14 (12/30)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-AV1
Dodaj u google kalendar
8525

Osnove elektrotehnike I
1-25 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove elektrotehnike I --> P103
11:30 - 13:00
PRIMORAC MARIO
1-25 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu PE-LV8/16
Dodaj u google kalendar
8942

Fizika I
0-33 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Fizika I --> PE104
11:30 - 13:00
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN
0-33 (4/15)


Otvori grupu PE-LV9/16
Dodaj u google kalendar
8969

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.