Novosti i događanja

Upisi u višu godinu studija ili ponavljanje godine

04.09.2020. | Danijel TopićPromovirajIspis

UPISI u akademsku 2020./2021. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija ili ponavljanje održat će se u vremenu od 15.  do 30. rujna 2020. godine

NAKON NAVEDENOG ROKA STUDENTI MOGU PODNIJETI ZAMOLBU ZA NAKNADNI UPIS SAMO AKO JE ZAMOLBA POTKRIJEPLJENA DOKUMENTACIJOM (npr. liječnička ispričnica, potvrda iz ISVU-a o nedostupnosti sustava, ako je student zaposlen potvrda poslodavca o radu na terenu pri čemu nije postojala mogućnost dolaska na upis i sl.) iz koje se vidi DA JE RAZLOG NAKNADNOG UPISA OPRAVDAN (zdravstveni problemi, tehnički problemi s ISVU-om, ako je student zaposlen eventualno radne obveze i sl.). 

STUDENTI UPIS OBAVLJAJU OD 15. DO 30. RUJNA 2020 PUTEM ISVU STUDOMATA ili s bilo kojeg računala gdje postoji internet pristup  (upute o načinu upisa nalaze se u prilogu ove obavijesti). MOLIMO STUDENTE DA PRITOM PROVJERE SVOJE MATIČNE PODATKE I OCJENE NA STUDOMATU. AKO UOČE POGREŠKE, NEKA SE PRIJE UPISA JAVE U STUDENTSKU REFERADU ISKLJUČIVO na e-mail studentska.sluzba@ferit.hr.

Nakon upisa putem ISVU Studomata, studenti obavezno moraju poslati obavijest na e-mail adresu upisi@ferit.hr:

- da su izvršili upis preko Studomata,

- dokaz o uplati troškova upisa u višu godinu studija od 100,00 kuna  (odluka o posebnim naknadama na sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku) - studenti koji upisuju ponavljanje ne plaćaju ovaj trošak,

- dokaz o uplati za projekte Studentskog zbora u iznosu od 30,00 kuna,

- dokaz o uplati školarine (za školarinu ponavljanja zadnje godine studija (tzv. apsolventi) v. napomene pri dnu stranice):

-  potvrdu o obavljenoj sveučilišnoj anketi obvezni su poslati samo oni studenti koji upisuju višu godinu.  Anketa se popunjava na linku: anketa.unios.hr.

- potpisanu izjavu za COVID-19: https://www.ferit.unios.hr/studenti/sve-obavijesti/8709#8709

NAPOMENE:

  1. Studenti KOJI GUBE STATUS REDOVITOG STUDENTA ne mogu se sami upisivati preko studomata već popunjeni i potpisani zahtjev za dovršetak studija trebaju poslati e-mailom na upisi@ferit.hr. Obrazac za podnošenje zahtjeva za dovršetak studija nalazi se na sljedećem linku: https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/studenti/najcesca-pitanja-studenata/Obrazac%20zamolba%20za%20dovr%C5%A1etak%20studija.pdf
  2. Od 2020./2021. izvodi se izmijenjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo koji se dijeli na dva izborna bloka: Programsko inženjerstvo i Računalno inženjerstvo. Više o izmjenama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija možete pronaći na: https://www.ferit.unios.hr/fakultet/novosti-i-dogadanja/8584#8584.  STUDENTI 1. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA RAČUNARSTVO koji upisuju ponavljačku godinu ne mogu se upisati preko Studomata, već se trebaju javiti na e-mail: upisi@ferit.hr te dostaviti sljedeće: JMBAG, koji izborni blok bi željeli upisati: Programsko inženjerstvo ili Računalno inženjerstvo (1. izbor) s obzirom da će studij nastaviti prema izmijenjenom studijskom programu. Studenti ponavljači će se ravnomjerno raspodijeliti u izborne blokove prema sljedećem kriteriju:
  • 1. izbor izbornog bloka,
  • broj ostvarenih ECTS-a.
  • prosjek ocjena.

Studenti koji ne upadnu u željeni izborni blok, bit će upisani u izborni blok koji nije bio 1. izbor.  

Studenti učlanjeni u knjižnicu obvezni su vratiti sve knjige prije upisa.

 

Sve uplate se obavljaju na žiro račun  FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA  OSIJEK

Model: 67;

IBAN: HR 1923900011100016777

s pozivom na broj: OIB studenta

Primjer uplatnice na dnu obavijesti.

 

NAČINI PLAĆANJA

Studenti školarinu mogu platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati). Plaćanje na rate je moguće karticama PBZ-a: Premium Visa, Maestro i Visa debitne kartice tekućeg računa do 6 rata.

 

UVJETI ZA UPIS u akademsku 2020./2021. godinu:

Na temelju članka 52. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odluke o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2020./2021. godini (https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/2020_05_27_Rektorat-Odluka%20o%20uvjetima%20upisa%20studenata%20u%20vi%C5%A1u%20godinu%202020%202.pdf)  kao i Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis je potrebno zadovoljiti sljedeće uvjete:

- za sve studente: ostvareni propisani ECTS bodovi i ostali uvjeti pod točkom D2. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#D.

- DOKUMENTACIJA opisana na vrhu ove stranice poslana na e-mail: upisi@ferit.hr

 

DODATNE NAPOMENE ZA STUDENTE KOJI PONAVLJAJU ZADNJU GODINU STUDIJA (TZV. APSOLVENTSKI STAŽ):

Za redovite studente v. točku D3. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#D

Izvanredni studenti pri ponavljanju zadnje godine upisuju:

- cijelu godinu studija te plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna (kao i za sve ostale prethodne ak. godine) ili

- jedan semestar te plaćaju školarinu u iznosu od 3.685,00 kuna, s pravom polaganja ispita do 28. veljače 2021. godine (ako student dotad ne dovrši studij, dužan je platiti ostatak školarine za preostali dio ak. godine),

- ako je studentu preostao završni ili diplomski rad plaća 20% školarine što iznosi 1.474,00 kune, s pravom završetka studija do 30. rujna 2021.

Studenti koji upisuju u statusu tzv. dovršetka studija za iznos školarine v. točku G2 na linku https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#G

 

DODATNE NAPOMENE ZA PREDDIPL. STRUČNI STUDIJ:

- vezano za izmjene st. programa v. napomene na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

 


DODATNE NAPOMENE ZA PREDDIPL. SVEUČILIŠNI STUDIJ:

- vezano za izmjene st. programa v. napomene na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene  


 

DODATNE NAPOMENE ZA DIPL. SVEUČILIŠNI STUDIJ:

- vezano za izmjene st. programa v. napomene na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

 


PRAVO MIROVANJA GODINE:

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava na mirovanje godine opisani su pod točkom A3. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#A

Raspored upisa za te studente bit će objavljen naknadno.


PRIJELAZ/PROMJENA STUDIJSKOG PROGRAMA:

Uvjeti i postupak opisani su pod točkom B4. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#B

Raspored upisa za te studente bit će objavljen naknadno. Svu dokumentaciju i zahtjeve vezane uz prijelaz/promjenu studijskog programa slati na e-mail upisi@ferit.hr

 


Prilozi: svi dokumenti i obrasci mogu se naći na linku

https://www.ferit.unios.hr/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/


Primjer uplatnice:

https://www.ferit.unios.hr/preuzmi/3803/big_Primjer%20uplatnice.jpg

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti