Dokumenti o studijima i studiranju

Preddiplomski sveučilišni studiji - studijski programi

Elektrotehnika: 

Preddiplomski studij elektrotehnike 2008.
Preddiplomski studij elektrotehnike 2010.
Preddiplomski studij elektrotehnike 2014.
Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 2015.

2017-hrv-preddipl sv st elektrotehnika.pdf

2018-hrv-preddipl sv st elektrotehnika 2018-10-01.pdf

2017-eng-preddipl sv st elektrotehnika.pdf (English)

Računarstvo:

Izmjene preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 2020
Preddiplomski studij računarstva 2008.
Preddiplomski studij računarstva 2010.
Preddiplomski studij računarstva 2014.
Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo 2015.

2017-hrv-preddipl sv st racunarstvo.pdf

2018-hrv-preddipl sv st racunarstvo 2018-10-01.pdf

2017-eng-preddipl sv st racunarstvo.pdf (English)

2020 Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo

 

Diplomski sveučilišni studiji - studijski programi

Elektrotehnika:  
Diplomski studij elektrotehnike 2008.
Diplomski studij elektrotehnike 2010.
Diplomski studij elektrotehnike 2011.
Diplomski studij elektrotehnike 2014.
Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 2015.

2017-hrv-dipl sv st elektrotehnika.pdf

2018-hrv-dipl sv st elektrotehnika 2018-10-01.pdf

2017-eng-dipl sv st elektrotehnika.pdf (English)

Računarstvo:
Diplomski studij računarstva 2008.
Diplomski studij računarstva 2010.
Diplomski studij računarstva 2011.
Diplomski studij računarstva 2014.
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 2015.

2017-hrv-dipl sv st racunarstvo.pdf

2018-hrv-dipl sv st racunarstvo 2018-10-01.pdf

2019-hrv-dipl sv st racunarstvo 2019-10-01.pdf

2017-eng-dipl sv st racunarstvo.pdf (English)

Automobilsko računarstvo i komunikacije:

2017-hrv-dipl sv st Aut rac kom.pdf

2017-eng-dipl sv st Aut rac kom.pdf (English)

 

Poslijediplomski sveučilišni studiji - studijski programi
Specijalistički poslijediplomski studij - Elektroenergetika
Specijalistički poslijediplomski studij - Napredne komunikacijske tehnologije
Specijalistički poslijediplomski studij - Procesno računarstvo

Poslijediplomski doktorski studij


Preddiplomski stručni studiji - studijski programi

Elektrotehnika:

Stručni studij elektrotehnike 2008.
Stručni studij elektrotehnike 2010.
Stručni studij elektrotehnike 2014.
Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika 2015.

2017-hrv-preddipl strucni st elektrotehnika.pdf

2018-hrv-preddipl strucni st elektrotehnika 2018 10 01.pdf

2017-eng-preddipl strucni st elektrotehnika.pdf (English)

 

Računarstvo:

2018-hrv-preddipl strucni st računarstvo 2018-10-01.pdf

2019-hrv-preddipl strucni st računarstvo 2019-10-01.pdf

 

Razlikovne obveze za upis diplomskih sveučilišnih studija

Program razlikovnih obveza 2014.pdf

2015-hrv-Dopunjeni i izmjenjeni Elaborat programa razlikovnih obveza.pdf

PROGRAM RAZLIKOVNIH OBVEZA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE

 

Studiranje na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija Osijek - dokumenti

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Joispa Jurja Strossmayera u Osijeku
 

Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastastavnim sastavnicama  Sveučilišta.pdf

Linearni model školarina 2012.

Odluka Linearni-model-studiranja-2018.pdf

Izvedbeni plan nastave 2017/2018

 

Prijelazi na Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Odluka o uvjetima prijelaza na studije koji se izvode na FERIT Osijek

Zahtjev za prijelaz-2.docx

Načini plaćanja školarine

Odluka o načinu plaćanja školarine socio-ekonomski 2017-2018.pdf
Zamolba za plaćanje školarine u obrocima ovisno o socijalno-ekonomskom stanju studenta 2017.docx


Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Opća zamolba
Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

 

Obavljanje stručne prakse:
 

Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima

Brošura o stručnim praksama – STRUČNA PRAKSA 2020. / 2021.

Pravilnik o stručnoj praksi na FERIT-u
Upute o stručnoj praksi
Zahtjev za izdavanje uputnice za stručnu praksu (2020)
Zahtjev za priznavanje stručne prakse
traineeship report

Pravilnik o nagradama i priznanjima studentima 2014

Izvedbeni plan nastave za akademsku 2015./2016. godinu

Izvedbeni plan nastave 2016./2017.


Pravilnik o kvaliteti visokog obrazovanja
Naputak o radu mentora


OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2014/2015
OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2016/2017

OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2017/2018

OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2020.pdf

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI ISPITI:
PRAVILNIK O ZAVRSNIM I DIPLOMSKIM ISPITIMA - procisceni tekst

Ostali potrebni obrasci se mogu naći na odgovarajućim predmetima na Loomenu (predmet Završni rad na preddipl. sv. studiju i str. studiju, odnosno predmet Diplomski rad na dipl. sv. studiju).

 

MIROVANJE OBVEZA STUDENATA
Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima
Obrazac NRM - Najava opravdanih razloga za mirovanje obveza
Obrazac ZMO - Zahtjev za mirovanje obveza
 

Erasmus

PhD Courses
Statement of lecturers intention of Erasmus+ course recognition
Iskaz namjere nastavnika za priznavanje predmeta polozenih za vrijeme Erasmus boravka