Dokumenti o studijima i studiranju

STUDIJSKI PROGRAMI

Preddiplomski sveučilišni studiji

Elektrotehnika i informacijska tehnologija:

 2018 Studijski program Elektrotehnika i informacijska tehnologija.pdf

Računarstvo:

2020 Studijski program Računarstvo (izmijenjeni).pdf

2018 Studijski program Računarstvo (stari).pdf

Diplomski sveučilišni studiji - studijski programi

Elektrotehnika 

2018 Studijski program Elektrotehnika diplomski.pdf

Računarstvo

2019 Studijski program Računarstvo diplomski.pdf

Automobilsko računarstvo i komunikacije

2017 Studijski program Automobilsko računarstvo i komunikacije diplomski.pdf

Preddiplomski stručni studiji - studijski programi

Elektrotehnika

2018 Studijski program Elektrotehnika stručni.pdf

Računarstvo

2019 Studijski program Računarstvo stručni.pdf

Poslijediplomski sveučilišni studiji - studijski programi
Specijalistički poslijediplomski studij - Elektroenergetika
Specijalistički poslijediplomski studij - Napredne komunikacijske tehnologije
Specijalistički poslijediplomski studij - Procesno računarstvo

Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski doktorski studij

Razlikovne obveze za upis diplomskih sveučilišnih studija

PROGRAM RAZLIKOVNIH OBVEZA ZA UPIS NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE

Odluka - nastava na razlikovnim obvezama 2020 2021.pdf

OSTALI DOKUMENTI

Dokumenti na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Joispa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastastavnim sastavnicama  Sveučilišta.pdf

Odluka o linearnom modelu studiranja 2018..pdf

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Izvedbeni plan

Izvedbeni plan nastave 2020 2021 final.pdf

Informacijski paket

Informacijski paket 2020 2021 Final.pdf

Prijelazi na Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Odluka o uvjetima prijelaza na studije koji se izvode na FERIT Osijek

Zahtjev za prijelaz-2.docx

Diplomski i završni radovi

Pravilnik o završnim i diplomskim ispitima

Ostali potrebni obrasci se mogu naći na odgovarajućim predmetima na Loomenu (predmet Završni rad na preddipl. sv. studiju i str. studiju, odnosno predmet Diplomski rad na dipl. sv. studiju).

Okviri kriterija ocjenjivanja

OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2020.pdf

Stručna praksa

Brošura o stručnim praksama – STRUČNA PRAKSA 2020. / 2021.

Pravilnik o stručnoj praksi na FERIT-u
Upute o stručnoj praksi
Zahtjev za izdavanje uputnice za stručnu praksu (2020)
Zahtjev za priznavanje stručne prakse
traineeship report

Ostali pravilnici, obrasci i akti FERIT-a

Pravilnik o kvaliteti visokog obrazovanja
Naputak o radu mentora

Opći zahtjev.doc

Pravilnik o nagradama i priznanjima studentima 2014

Mirovanje obveza studenata

Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata u opravdanim slučajevima
Obrazac NRM - Najava opravdanih razloga za mirovanje obveza
Obrazac ZMO - Zahtjev za mirovanje obveza
 

Erasmus

PhD Courses
Statement of lecturers intention of Erasmus+ course recognition
Iskaz namjere nastavnika za priznavanje predmeta polozenih za vrijeme Erasmus boravka

 

 

 

 

 

ARHIVA

Preddiplomski studij elektrotehnike 2008.
Preddiplomski studij elektrotehnike 2010.
Preddiplomski studij elektrotehnike 2014.
Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 2015.

2017-hrv-preddipl sv st elektrotehnika.pdf

2018-hrv-preddipl sv st elektrotehnika 2018-10-01.pdf

2017-eng-preddipl sv st elektrotehnika.pdf (English)

 

Preddiplomski studij računarstva 2008.
Preddiplomski studij računarstva 2010.
Preddiplomski studij računarstva 2014.
Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo 2015.

2017-hrv-preddipl sv st racunarstvo.pdf

2018-hrv-preddipl sv st racunarstvo 2018-10-01.pdf

2017-eng-preddipl sv st racunarstvo.pdf (English)

 

 

Diplomski sveučilišni studiji - studijski programi

Elektrotehnika:  
Diplomski studij elektrotehnike 2008.
Diplomski studij elektrotehnike 2010.
Diplomski studij elektrotehnike 2011.
Diplomski studij elektrotehnike 2014.
Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 2015.

2017-hrv-dipl sv st elektrotehnika.pdf

2018-hrv-dipl sv st elektrotehnika 2018-10-01.pdf

2017-eng-dipl sv st elektrotehnika.pdf (English)

Računarstvo:
Diplomski studij računarstva 2008.
Diplomski studij računarstva 2010.
Diplomski studij računarstva 2011.
Diplomski studij računarstva 2014.
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 2015.

2017-hrv-dipl sv st racunarstvo.pdf

2018-hrv-dipl sv st racunarstvo 2018-10-01.pdf

2019-hrv-dipl sv st racunarstvo 2019-10-01.pdf

2017-eng-dipl sv st racunarstvo.pdf (English)

Automobilsko računarstvo i komunikacije:

2017-hrv-dipl sv st Aut rac kom.pdf

2017-eng-dipl sv st Aut rac kom.pdf (English)

Preddiplomski stručni studiji - studijski programi

Elektrotehnika:

Stručni studij elektrotehnike 2008.
Stručni studij elektrotehnike 2010.
Stručni studij elektrotehnike 2014.
Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika 2015.

2017-hrv-preddipl strucni st elektrotehnika.pdf

2018-hrv-preddipl strucni st elektrotehnika 2018 10 01.pdf

2017-eng-preddipl strucni st elektrotehnika.pdf (English)

 

Računarstvo:

2018-hrv-preddipl strucni st računarstvo 2018-10-01.pdf

2019-hrv-preddipl strucni st računarstvo 2019-10-01.pdf

Program razlikovnih obveza 2014.pdf

2015-hrv-Dopunjeni i izmjenjeni Elaborat programa razlikovnih obveza.pdf

Izvedbeni plan nastave 2017/2018

Izvedbeni plan nastave za akademsku 2015./2016. godinu

Izvedbeni plan nastave 2016./2017.
OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2014/2015
OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2016/2017

OKVIRI KRITERIJA OCJENJIVANJA STUDENATA 2017/2018

 

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Opća zamolba 
Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija