Pregled svih obavijesti

Upisi u višu godinu studija ili ponavljanje godine

05.09.2019. | Tomislav ZAKOM Matić PromovirajIspis

UPISI u akademsku 2019./2020. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija ili ponavljanje održat će se u vremenu od

16.  do 25. rujna 2019. godine

NAKON NAVEDENOG ROKA STUDENTI MOGU PODNIJETI ZAMOLBU ZA NAKNADNI UPIS SAMO AKO JE ZAMOLBA POTKRIJEPLJENA DOKUMENTACIJOM (npr. liječnička ispričnica, potvrda iz ISVU-a o nedostupnosti sustava, ako je student zaposlen potvrda poslodavca o radu na terenu pri čemu nije postojala mogućnost dolaska na upis i sl.) iz koje se vidi DA JE RAZLOG NAKNADNOG UPISA OPRAVDAN (zdravstveni problemi, tehnički problemi s ISVU-om, ako je student zaposlen eventualno radne obveze i sl.). 

STUDENTI UPIS OBAVLJAJU OD 16. DO 25. RUJNA PUTEM ISVU STUDOMATA ili s bilo kojeg računala gdje postoji internet pristup  (upute o načinu upisa nalaze se u prilogu ove obavijesti). MOLIMO STUDENTE DA PRITOM PROVJERE SVOJE MATIČNE PODATKE I OCJENE NA STUDOMATU. AKO UOČE POGREŠKE, NEKA SE PRIJE UPISA JAVE U STUDENTSKU REFERADU.

 


Nakon upisa putem ISVU Studomata, studenti nisu obvezni dolaziti  na šalter referade već moraju poslati obavijest na mail adresu upisi@ferit.hr:

- da su izvršili upis preko Studomata,

- dokaz o uplati troškova upisa u višu godinu studija od 100,00 kuna  (odluka o posebnim naknadama na sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku) - studenti koji upisuju ponavljanje ne plaćaju ovaj trošak,

- dokaz o uplati za projekte Studentskog zbora u iznosu od 30,00 kuna,

- dokaz o uplati školarine (za školarinu ponavljanja zadnje godine studija (tzv. apsolventi) v. napomene pri dnu stranice):

-  potvrdu o obavljenoj sveučilišnoj anketi obvezni su poslati samo oni studenti koji upisuju višu godinu.  Anketa se popunjava na linku: anketa.unios.hr, a bit će dostupna 15.09.2019.

NAPOMENE:

  1. STUDENTI KOJI GUBE STATUS REDOVITOG STUDENTA NE MOGU SE SAMI UPISIVATI PREKO STUDOMATA VEĆ SVAKAKO MORAJU DOĆI NA ŠALTER STUDENTSKE REFERADE KAKO BI PODNIJELI ZAHTJEV ZA DOVRŠETAK STUDIJA (NARAVNO UKOLIKO ŽELE NASTAVITI STUDIJ).

 

  1. STUDENTI UČLANJENI U KNJIŽNICU OBVEZNI SU VRATITI SVE KNJIGE PRIJE UPISA.

Sve uplate se obavljaju na žiro račun  FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA  OSIJEK

Model: 67;

IBAN: HR 1923900011100016777

s pozivom na broj: OIB studenta

 Primjer uplatnice na dnu obavijesti.

 


 NAČINI PLAĆANJA

Studenti školarinu mogu platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati), te na rate karticama Visa, Maestro i MasterCard ukoliko imate ugovorene rate u Vašoj banci kao njihov korisnik (prije dolaska na upis provjerite s Vašom bankom) ili na 2-6 rata sljedećim karticama: American Express, Maestro i Visa debitnih kartica tekućeg računa PBZ d.d. Plaćanje karticama bit će omogućeno u dane upisa.

 


 UVJETI ZA UPIS u akademsku 2019./2020. godinu:

Na temelju članka 52. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odluke o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2019./2020. godini kao i Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis je potrebno zadovoljiti sljedeće uvjete:

- za sve studente: ostvareni propisani ECTS bodovi i ostali uvjeti pod točkom D2. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#D

- na upis donesena DOKUMENTACIJA kako je opisano na vrhu ove stranice


 DODATNE NAPOMENE ZA STUDENTE KOJI PONAVLJAJU ZADNJU GODINU STUDIJA (TZV. APSOLVENTSKI STAŽ):

Za redovite studente v. točku D3. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#D

Izvanredni studenti pri ponavljanju zadnje godine upisuju:

- cijelu godinu studija te plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna (kao i za sve ostale prethodne ak. godine) ili

- jedan semestar te plaćaju školarinu u iznosu od 3.685,00 kuna, s pravom polaganja ispita do 29. veljače 2020. godine (ako student dotad ne dovrši studij, dužan je platiti ostatak školarine za preostali dio ak. godine),

- ako je studentu preostao završni ili diplomski rad plaća 20% školarine što iznosi 1.474,00 kune, s pravom završetka studija do 30. rujna 2020.

Studenti koji upisuju u statusu tzv. dovršetka studija za iznos školarine v. točku G2 na linku https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#G

 

 


DODATNE NAPOMENE ZA PREDDIPL. STRUČNI STUDIJ:

- vezano za izmjene st. programa v. napomene na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

 


DODATNE NAPOMENE ZA DIPL. SVEUČILIŠNI STUDIJ:

- vezano za izmjene st. programa v. napomene na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

 


PRAVO MIROVANJA GODINE:

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava na mirovanje godine opisani su pod točkom A3. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#A

Raspored upisa za te studente bit će objavljen naknadno.


PRIJELAZ/PROMJENA STUDIJSKOG PROGRAMA:

Uvjeti i postupak opisani su pod točkom B4. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#B

Raspored upisa za te studente bit će objavljen naknadno.

 


Prilozi: svi dokumenti i obrasci mogu se naći na linku

https://www.ferit.unios.hr/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/


Primjer uplatnice:

https://www.ferit.unios.hr/preuzmi/3803/big_Primjer%20uplatnice.jpg

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti