Pregled svih obavijesti

Obavijest o upisima u više godine studija ili ponavljanje

12.09.2018. | Tomislav ZAKOM Matić PromovirajIspis

UPISI u akademsku 2018./2019. godinu za studente koji trebaju upisati višu godinu studija ili ponavljanje održat će se u vremenu od

19.  do 28. rujna 2018. godine

NAKON NAVEDENOG ROKA STUDENTI MOGU PODNIJETI ZAMOLBU ZA NAKNADNI UPIS SAMO AKO JE MOLBA POTKRIJEPLJENA DOKUMENTACIJOM (npr. liječnička ispričnica, potvrda iz ISVU-a o nedostupnosti sustava, ako je student zaposlen potvrda poslodavca o radu na terenu pri čemu nije postojala mogućnost dolaska na upis i sl.) iz koje se vidi DA JE RAZLOG NAKNADNOG UPISA OPRAVDAN (zdravstveni problemi, tehnički problemi s ISVU-om, ako je student zaposlen eventualno radne obveze i sl.). 

STUDENTI UPIS OBAVLJAJU OD 19. DO 28. RUJNA PUTEM ISVU STUDOMATA ili s bilo kojeg računala gdje postoji internet pristup  (upute o načinu upisa nalaze se u prilogu ove obavijesti). MOLIMO STUDENTE DA PRITOM USPOREDE SVOJE MATIČNE PODATKE I OCJENE U INDEKSU S ISTIMA NA STUDOMATU. AKO UOČE POGREŠKE, NEKA SE PRIJE UPISA JAVE U STUDENTSKU REFERADU.

Od akademske godine 2018./2019. ukidaju se indeksi. Unatoč ukidanju indeksa, prilikom upisa akademske godine 2018/2019. potrebno je isti dostaviti na uvid s preostalom dokumentacijom.

 


Nakon upisa putem ISVU Studomata, OD 19. DO 28. RUJNA SVAKOG RADNOG DANA OD 11 DO 14 SATI na šalter Studentske službe u zgradi FERIT-a Osijek, Kneza Trpimira 2b, studenti donose DOKUMENTACIJU (ne moraju donijeti osobno!):

-  indeks,

- dokaz o uplati troškova upisa u sljedeću ak. godinu od 130,00 kuna  (odluka o posebnim naknadama na sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku)

- dokaz o uplati školarine (za školarinu ponavljanja zadnje godine studija (tzv. apsolventi) v. napomene pri dnu stranice):

- isprintanu potvrdu o obavljenoj sveučilišnoj anketi. Anketa se popunjava na linku: anketa.unios.hr

 

Sve uplate se obavljaju na žiro račun  FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA  OSIJEK

Model: 67;

IBAN: HR 1923900011100016777

s pozivom na broj: OIB studenta

 Primjer uplatnice na dnu obavijesti.

 


 

NAČINI PLAĆANJA (20.9.)

Mogućnost plaćanja na rate putem zamolbi za plaćanje na rate više ne postoji.

Studenti školarinu mogu platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati), te na rate karticama Visa, Maestro i MasterCard ukoliko imate ugovorene rate u Vašoj banci kao njihov korisnik (prije dolaska na upis provjerite s Vašom bankom) ili na 2-6 rata preko sljedećih kartica: American Express, Maestro i Visa debitnih kartica tekućeg računa PBZ d.d. Plaćanje karticama bit će omogućeno u dane upisa.

 


 UVJETI ZA UPIS u akademsku 2018./2019. godinu:

Na temelju članka 52. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odluke o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj 2018./2019. godini kao i Odluke o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za upis je potrebno zadovoljiti sljedeće uvjete:

- za sve studente: ostvareni propisani ECTS bodovi i ostali uvjeti pod točkom D2. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#D

- na upis donesena DOKUMENTACIJA kako je opisano na vrhu ove stranice

DOVRŠETAK STUDIJA

Studentima koji izgube studentska prava odobrava se dovršenje studija bez studentskih prava i uz plaćanje školarine u skladu s Pravilnikom o studijima i studiranju, Odlukom o posebnim naknadama i Odlukom o izmjenama Odluke o posebnim naknadama. Za iznos školarine v. točku G2 na linku https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#G.

Zamolba za dovršetak studija podnosi se na posebnom obrascu s pripadajućom dokumentacijom. Obrazac zamolbe može se preuzeti na linku https://www.ferit.unios.hr/dokumenti/studenti/najcesca-pitanja-studenata/Obrazac%20zamolba%20za%20dovršetak%20studija.pdf.

Povjerenstvo za nastavu i studentska pitanja donosi odluku o odobrenju dovršetka studija. 

Pravilnikom o studijima i studiranju određen je i rok za dovršetak studija (točka G5 u rubrici Najčešća pitanja studenata - https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#G). Podsjećamo studente da je akademska godina 2018./2019. posljednja akademska godina za dovršetak studija za studente koji su prvi puta upisali prvu godinu diplomskog studija 2015./2016. od kada je na snazi trenutno važeći Pravilnik o studijima i studiranju. 


 

DODATNE NAPOMENE ZA STUDENTE KOJI PONAVLJAJU ZADNJU GODINU STUDIJA (TZV. APSOLVENTSKI STAŽ):

Za redovite studente v. točku D3. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#D

Izvanredni studenti pri ponavljanju zadnje godine upisuju:

- cijelu godinu studija te plaćaju školarinu u iznosu od 7.370,00 kuna (kao i za sve ostale prethodne ak. godine) ili

- jedan semestar te plaćaju školarinu u iznosu od 3.685,00 kuna, s pravom polaganja ispita do 28. veljače 2019. godine (ako student dotad ne dovrši studij, dužan je platiti ostatak školarine za preostali dio ak. godine),

- ako je studentu preostao završni ili diplomski rad plaća 20% školarine što iznosi 1.474,00 kune, s pravom završetka studija do 30. rujna 2019.

Studenti koji upisuju u statusu tzv. dovršetka studija za iznos školarine v. točku G2 na linku https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#G

 


 

DODATNE NAPOMENE ZA PREDDIPL. STRUČNI STUDIJ:

- vezano za izmjene st. programa v. napomene na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

 

 


 

DODATNE NAPOMENE ZA DIPL. SVEUČILIŠNI STUDIJ:

- vezano za izmjene st. programa v. napomene na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

 

 


 

DODATNE NAPOMENE ZA PREDDIPL. SVEUČILIŠNI STUDIJ:

- vezano za izmjene st. programa v. napomene na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata#izmjene

 

 


 

PRAVO MIROVANJA GODINE:

Uvjeti i postupak ostvarivanja prava na mirovanje godine opisani su pod točkom A3. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#A

Raspored upisa za te studente bit će objavljen naknadno.

 


 

PRIJELAZ/PROMJENA STUDIJSKOG PROGRAMA:

Uvjeti i postupak opisani su pod točkom B4. na linku:

https://www.ferit.unios.hr/studenti/najcesca-pitanja-studenata/#B

Raspored upisa za te studente bit će objavljen naknadno.

 


 

Prilozi: svi dokumenti i obrasci mogu se naći na linku

https://www.ferit.unios.hr/studenti/dokumenti-o-studijima-i-studiranju/

 


 

Primjer uplatnice:

https://www.ferit.unios.hr/preuzmi/3803/big_Primjer%20uplatnice.jpg

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti