Raspored nastave i ispita

6. nastavni tj.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika -> 3. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Mikroračunala u automatizaciji SA
K2-11 (36/45)

PR - predavanja
Mikroračunala u automatizaciji-> SA502-16
13:15 - 16:30
KESER TOMISLAV
K2-11 (36/45)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12025

Mikroračunala u automatizaciji SA
K1-9 (20/30)

LV - laboratorijske vježbe
Mikroračunala u automatizaciji-> SA502-16
17:00 - 20:00
SKOKIĆ DARKO
K1-9 (20/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12061
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programsko inženjerstvo SA-LV1/16
K3-1 (16/30)

LV - laboratorijske vježbe
Programsko inženjerstvo-> SAR503-17
08:00 - 11:00
LEVENTIĆ HRVOJE
K3-1 (16/30)


Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
12047
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Automatsko upravljanje SA
K3-12 (9/15)

LV - laboratorijske vježbe
Automatsko upravljanje-> SA501
12:00 - 14:30
HRŽICA MATEJA
K3-12 (9/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12044

Automatsko upravljanje SA
0-31 (40/45)

PR - predavanja
Automatsko upravljanje-> SA501
15:00 - 18:15
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN
0-31 (40/45)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12023
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Mikroračunala u automatizaciji SA
K2-11 (40/45)

PR - predavanja
Mikroračunala u automatizaciji-> SA502-16
09:45 - 13:00
KESER TOMISLAV
K2-11 (40/45)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12025

Programsko inženjerstvo SA
K2-11 (16/20)

PR - predavanja
Programsko inženjerstvo-> SAR503-17
13:15 - 16:30
GALIĆ IRENA
K2-11 (16/20)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12030
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Automatsko upravljanje SA
0-20
Kontrolna zadaća (10/15)

AV - auditorne vježbe
Automatsko upravljanje-> SA501 Kontrolna zadaća
08:00 - 09:30
HRŽICA MATEJA
0-20 (10/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12036

Automatsko upravljanje SA
0-31 (42/45)

PR - predavanja
Automatsko upravljanje-> SA501
09:45 - 11:15
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN
0-31 (42/45)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12023

Uvod u ekonomiku i management SA
2-31 (19/30)

PR - predavanja
Uvod u ekonomiku i management-> S503-17
11:30 - 14:45
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA
2-31 (19/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12029
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.