Raspored nastave i ispita

4. nastavni tj.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika -> 2. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKA 1. godinaDKA 2. godinaDKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 1. godinaDRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Matematička statistika SA
2-14 (10/30)

PR - predavanja
Matematička statistika-> S302-16
08:00 - 09:30
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA
2-14 (10/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12084

Matematička statistika SA
2-14 (6/15)

AV - auditorne vježbe
Matematička statistika-> S302-16
09:45 - 11:15
CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA
2-14 (6/15)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12085

Uvod u diskretnu matematiku SA
2-14 (8/30)

PR - predavanja
Uvod u diskretnu matematiku-> SI301 (izborni)
11:30 - 13:00
RUDEC TOMISLAV
2-14 (8/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11994

Uvod u diskretnu matematiku SA
2-14 (8/30)

AV - auditorne vježbe
Uvod u diskretnu matematiku-> SI301 (izborni)
13:15 - 14:45
RUDEC TOMISLAV
2-14 (8/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12000

Tjelesna kultura III SA
D-GV (6/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura III-> S301
17:15 - 18:45
KERŽE PETAR
D-GV (6/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12005
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove energetike SA
2-21 (12/30)

PR - predavanja
Osnove energetike-> SEIA301-17 (izborni)
08:00 - 09:30
KRAUS ZORISLAV
2-21 (12/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11998

Osnove energetike SA
2-21 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Osnove energetike-> SEIA301-17 (izborni)
09:45 - 11:15
KRAUS ZORISLAV
2-21 (4/15)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12003

Osnove automatske regulacije SA
2-25 (16/30)

PR - predavanja
Osnove automatske regulacije-> SAIE301-17
11:30 - 14:45
NYARKO EMMANUEL-KARLO
2-25 (16/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11999
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Digitalna elektronika SA-LV1/16
K1-9 (8/30)

LV - laboratorijske vježbe
Digitalna elektronika-> SAR301
11:30 - 14:30
SUŠAC FILIP
K1-9 (8/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
12007

Digitalna elektronika SA
K2-1 (20/45)

PR - predavanja
Digitalna elektronika-> SAR301
15:00 - 18:15
KESER TOMISLAV
K2-1 (20/45)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11996
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove energetike SA-LV1/16
3-21 3-22 (4/15)

LV - laboratorijske vježbe
Osnove energetike-> SEIA301-17 (izborni)
11:30 - 13:00
KRAUS ZORISLAV
3-21 3-22 (4/15)


Otvori grupu SA-LV1/16
Dodaj u google kalendar
12008

Arhitektura računalnih sustava SA-LV1/24
K3-13 (3/15)

LV - laboratorijske vježbe
Arhitektura računalnih sustava-> SARIE301
13:30 - 16:00
ALEKSI IVAN
K3-13 (3/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SA-LV1/24
Dodaj u google kalendar
12006
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Arhitektura računalnih sustava SA
K1-16 (20/45)

PR - predavanja
Arhitektura računalnih sustava-> SARIE301
11:30 - 14:45
KESER TOMISLAV
K1-16 (20/45)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12079

Arhitektura računalnih sustava SA
K1-16 (4/15)

AV - auditorne vježbe
Arhitektura računalnih sustava-> SARIE301
15:00 - 16:30
ALEKSI IVAN
K1-16 (4/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
12080
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.