Raspored nastave i ispita

1. nastavni tj.

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika -> 1. g.JPGPrintPrijava

ODABIR STUDIJA I GODINE X

Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
1. godinaEE 2. godinaKI 2. godinaEE 3. godinaKI 3. godina

Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i informatika
DKB 1. godinaDKB 2. godina

Sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
DEA 1. godinaDEA 2. godinaDEB 1. godinaDEB 2. godinaDEC 1. godinaDEC 2. godina

Sveučilišni diplomski studij računarstva
DRA 2. godinaDRB 1. godinaDRB 2. godinaDRC 1. godinaDRC 2. godinaDRD 1. godinaDRD 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na hrvatskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Sveučilišni diplomski studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na engleskom jeziku
DA 1. godinaDA 2. godina

Stručni studij računarstva
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Informatika
3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Automatika
1. godina2. godina3. godina

Stručni studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika
1. godina2. godina3. godina

Razlikovne obveze, smjer Računarstvo
izb. blok „I“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Elektroenergetika
izb. blok „E“ izb. blok „A“

Razlikovne obveze, smjer Komunikacije i informatika
izb. blok „I“ izb. blok „A“

08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Uvodna riječ dekana
T2-31 (1/2)

PR - predavanja
Uvodna riječ dekana --> DRa4I-01-19
09:00 - 10:00
ŽAGAR DRAGO
T2-31 (1/2)


Dodaj u google kalendar
11741

Matematika I
T0-20 (4/45)

PR - predavanja
Matematika I --> SAE107-17
10:30 - 13:45
HREHOROVIĆ IVAN
T0-20 (4/45)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11927

Matematika I
T0-20 (2/30)

AV - auditorne vježbe
Matematika I --> SAE107-17
14:00 - 15:30
ŠTEKO ANJA
T0-20 (2/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11944
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Programiranje
T0-20 (4/30)

PR - predavanja
Programiranje --> SAE102
08:00 - 11:15
KÖHLER MIRKO
T0-20 (4/30)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11929
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Osnove elektrotehnike I
T0-20 (4/45)

PR - predavanja
Osnove elektrotehnike I --> SAE101
08:00 - 11:15
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR
T0-20 (4/45)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11913

Inženjerska grafika
T0-20 (2/15)

PR - predavanja
Inženjerska grafika --> S104
11:30 - 13:00
MRČELA TOMISLAV
T0-20 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11924

Osnove elektrotehnike I
T0-20 (2/30)

AV - auditorne vježbe
Osnove elektrotehnike I --> SAE101
13:15 - 14:45
ĆORLUKA VENCO
T0-20 (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11932

Tjelesna kultura I
D-GV (2/30)

LV - laboratorijske vježbe
Tjelesna kultura I --> S106
19:15 - 20:45
VLADOVIĆ ZORAN
D-GV (2/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11986
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

Fizika
T0-20 (4/30)

PR - predavanja
Fizika --> S103
08:00 - 11:15
MIOKOVIĆ ŽELJKA
T0-20 (4/30)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11926

Njemački jezik I
T0-30 (2/15)

PR - predavanja
Njemački jezik I --> S105-NJEM
11:30 - 13:00
LIERMANN-ZELJAK YVONNE
T0-30 (2/15)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11914

Engleski jezik I
T2-26 (2/15)

PR - predavanja
Engleski jezik I --> S105-ENG
13:15 - 14:45
FERČEC IVANKA
T2-26 (2/15)
Loomen stranica

Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11917

Njemački jezik I
T0-30 (2/15)

AV - auditorne vježbe
Njemački jezik I --> S105-NJEM
13:15 - 14:45
LIERMANN-ZELJAK YVONNE
T0-30 (2/15)


Otvori grupu SA
Dodaj u google kalendar
11933
08:00


09:30
09:45


11:15
11:30


13:00
13:15


14:45
15:00


16:30
16:45


18:15
18:30


20:00
20:15


21:45

NAPOMENE ZA RASPORED:

Nastava koja se održava na FAZOS-u održavat će se u dvorani Aula Alta na 4. katu FAZOS-a ( Vladimira Preloga 1, 31000, Osijek KAMPUS). Nastavnici su dužni dočekati studente 10-ak minuta prije predavanja na ulasku zgradu fakulteta te ih uvesti u predavaonicu. Budući da će svi studenti potpisati izjavu o mjerenju tjelesne temperature prije dolaska na fakultet, neće biti potrebno mjeriti im temperaturu na ulasku u zgradu.

- Prva brojka u nazivu prostorije odnosi se na kat zgrade. Prostorije čiji naziv počinje slovom 'K' nalaze se u zgradi Fakulteta u Ulici cara Hadrijana (Kampus).
- Raspored za svaki sljedeći tjedan vrijedi od četvrtka u tekućem tjednu, tj. moguće su izmjene u rasporedu za sljedeći tjedan sve do četvrtka u tekućem tjednu.
- Klikom na termine unutar rasporeda prikazat će se popis studenata dotične grupe. Postoji mogućnost da neki studenti nisu navedeni na popisu (npr. ako za njih nije dovršen postupak upisa u ISVU, prijelaznici su s drugih visokih učilišta, itd.), ali naravno i oni imaju obvezu pohađanja nastave sukladno upisanom studijskom programu, odnosno upisanim predmetima. Ako se neki oblik nastave održava u više grupa, studenti koji nisu na popisu trebaju ići u grupu koja im odgovara prema prvom slovu prezimena. Popisi će se ažurirati svakog petka, pa nakon svakog petka studenti mogu provjeriti je li popis korigiran, tj. jesu li se pojavili na popisu. Pritom se može dogoditi da se promijeni grupa studentima koji su već bili dodijeljeni nekoj grupi. Stoga se mole svi studenti da pažljivo prate popise grupa (pogotovo prvih nekoliko tjedana nastave).

- U tjednima kada se u dig. rasporedu prikazuju ispitni termini, mole se studenti da termine/prostorije ispitnih rokova usporede s terminima na Studomatu te da se jave Studentskoj službi u slučaju nepodudaranja termina/prostorija.