Ustrojstvo zavoda

Zavod za zajedničke predmete - Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo

Prof.dr.sc. TOMISLAV MRČELA
redoviti profesor - trajno zvanje
E-mail: (tomislav.mrcela [et] ferit.hr), Prostorija: 1-14
doc.dr.sc. MARINA SKENDER
docent
E-mail: (marina.skender [et] ferit.hr)
Telefon: +385 (0)31 495 623, Prostorija: 2-11
Dr.sc. ŽELJKA MIOKOVIĆ
profesor visoke škole
E-mail: (zeljka.miokovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 686, Prostorija: 2-11
Doc.dr.sc. TOMISLAV RUDEC
docent predstojnik Zavoda za zajedničke predmete
E-mail: (tomislav.rudec [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 600, Prostorija: 2-13
Doc.dr.sc. ANITA KATIĆ
docent ,
E-mail: (anita.katic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 681, Prostorija: 2-10
Dr.sc. GORAN ROZING
poslijedoktorand
E-mail: (goran.rozing [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 710, Prostorija: 1-16 1-17
OKSANA STURKO
viši stručni suradnik
E-mail: (oksana.sturko [et] ferit.hr)
Telefon: 495 - 414, Prostorija: K1-4
DINA JUKIĆ
asistent
E-mail: (dina.jukic [et] ferit.hr), Prostorija: 1-15
ANJA ŠTEKO
asistent
E-mail: (anja.corn [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 613, Prostorija: 2-13
IVAN HREHOROVIĆ
predavač šef Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo
E-mail: (ivan.hrehorovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 613, Prostorija: 2-13
IGOR PUHARIĆ
viši laborant
E-mail: (igor.puharic [et] ferit.hr), Prostorija: [nepoznato]
ANITA KVAČEK BLAŽEVIĆ
viši laborant
E-mail: (anita.kvacek [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 621, Prostorija: 0-33

Zavod za zajedničke predmete - Katedra za društvene i humanističke predmete

Prof. dr. sc. DOMINIKA CRNJAC MILIĆ
redoviti profesor - prvo zvanje
E-mail: (dominika.crnjac [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 681, Prostorija: 2-10
IVANKA FERČEC
viši predavač šef Katedre za društvene i humanističke predmete
E-mail: (ivanka.fercec [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 740, Prostorija: 1-10 1-11
Dr. sc. DRAGANA BOŽIĆ LENARD
poslijedoktorand
E-mail: (dragana.bozic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 741, Prostorija: 1-10 1-11
YVONNE LIERMANN ZELJAK
viši predavač
E-mail: (yvonne.liermann [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 740, Prostorija: 1-10 1-11
PETAR KERŽE
viši predavač
E-mail: (petar.kerze [et] ferit.hr), Prostorija: K1-5