Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Laboratorij za VF mjerenja

Laboratorij za VF mjerenja sastavnica je Zavoda za komunikacije Fakulteta elektrotehnike, računartsva i informacijskih tehnologija u Osijeku. 

VF elektromagnetsko zračenje (EM zračenje) je neionizirajuće zračenje koje ima oblik samo-propagirajućih valova u mediju kroz koji se prostiru, a sastoji se od električne i magnetske komponente polja. Ovo zračenje ima znatnu energiju koja se pri interakciji sa materijom predaje toj materiji. Iznose ove energije koja se predaje biološkom tkivu zakonodavac je limitirao na vrijednosti koje su, prema postojećim saznanjima, neškodljive za ljudsko zdravlje. Stoga je važno kontrolirati izvore EM zračenja, mjerenjem u njihovom redovitom radu kao i izračunom, u trenutku ishodovanja dozvola za instaliranje novih izvora zračenja.  Osnovna djelatnost ovog laboratorija su mjerenje, proračun i procjena elektromagnetskih polja u području visokih frekvencija.

Laboratorij je akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) po normi HRN EN ISO/IEC 17025/2017 za:

1. procjenu i proračun jakosti visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u frekvencijskom opsegu od 100 KHz do 6 GHz i 

2. mjerenja jakosti visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 4 GHz 

Ovom svojom djelatnošću, Laboratorij obavlja aktivnosti šire društvene koristi zaštite zdravlja i života građana Republike Hrvatske.

Kontakti:

Laboratorij za VF mjerenja
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek

izv. prof. dr. sc. Vanja Mandrić, voditelj Laboratorija

vanja.mandric@ferit.hr (mob: +385 99 691 5352)

prof. dr. sc. Slavko Rupčić, zamjenik voditelja Laboratorija
slavko.rupcic@ferit.hr

Prostorija 3-16
VFlab@ferit.hr

 

Laboratorij za VF mjerenja nudi usluge mjerenja, proračuna i procjene EM polja sukladno zahtjevima zakona i pravilnika, odnosno hrvatskih i europskih normi: 

HRN EN 61566:2001 (EN 61566:1997) točke 6.2 i 6.1.3;  

HRN EN 50413:2012 (EN 50383:2008) HRN EN 50413:2012/A1:2013 (EN 50413:2008/A1:2013) Točka A.1.2 ; 

HRN EN 50413:2012(EN 50413:2008) točka5.2, osim 5.2.5.4.1 i 5.2.5.4.3;

kao i prema vlastito razvijenom, verificiranom i validiranom postupku RU7-14-01, izd. 04 2022-09-15.

 

PODRUČJE AKREDITACIJE / SCOPE OF ACCREDITATION

Norma:    HRN EN ISO/IEC 17025:2017

Standard: (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017)

više na https://akreditacija.hr/registar/

 

Br.

No.

 

Materijali/Proizvodi

Materials/Products

Vrsta ispitivanja/Svojstvo Type of test/Property Raspon/Range

 

Metoda ispitivanja

Test method

 

 

1.

 

Izvori visokofrekvencijskih
elektromagnetskih polja
Sources of high-frequency
electromagnetic fields

Mjerenje jakosti polja u području: Measurement of field strenght in the range

30 MHz do/to 1 GHz

HRN EN 61566:2001
(EN 61566:1997)
Točka/Clause 6.2

 

 

 

 

 

2.

Procjena i proračun jakosti polja u
području
Estimation and calculation of field
strength in the range
100 kHz do/to 6 GHz
HRN EN 61566:2001
(EN 61566:1997)
Točka/Clause 6.1.3
HRN EN 50413:2012
(EN 50413:2008)
HRN EN 50413:2012/
A1:2013
(EN 50413:2008/A1:2013)
Točka/Clause A.1.2

 

 

 

 

 

3.

Mjerenje električnog polja u opsegu
Measurement of electric field in the
range
1 GHz do/to 4 GHz
Vlastiti postupak
In-house procedure
RU7-14-01, izd./issue 04
2022-09-15
HRN EN 50413:2012
(EN 50413:2008)
Točka/Clause 5.2, osim/except
5.2.5.4.1 i/and 5.2.5.4.3

 

Dokumenti

Laboratorij za VF mjerenja - Dokumenti:

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr