Zavod za zajedničke predmete

Najveći zavod fakulteta po broju kolegija, ostvarenih nastavnih sati i svih ostalih djelatnosti vezanih uz nastavu je Zavod za zajedničke predmete. 
Gotovo svi temeljni predmeti I. i II. godine 
studija u nadležnosti su ovoga Zavoda čiji 
nastavnici statistički imaju i najviše studenata.

 

 

 

Zavod za zajedničke predmete odgovoran je za temeljna znanja i vještine u okviru studijskih programa Fakulteta. Sastoji se od Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo i Katedre za društvene i humanističke predmete. 

Najveći je Zavod Fakulteta po broju kolegija, ostvarenih nastavnih sati i svih ostalih djelatnosti vezanih uz nastavu. Gotovo svi temeljni predmeti I. i II. godine studija u nadležnosti su ovoga zavoda čiji nastavnici statistički imaju i najviše studenata.

Nastavnici zavoda, pogotovo Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo sudjeluju u projektu Labus, a jezičari svojim prijevodima i lekturama doprinose radu svih djelatnika Fakulteta i studenata (prijevodi i lektoriranje tekstova međunarodnih i domaćih projekata, znanstvenih i stručnih konferencija i skupova, časopisa i drugo).

Nastavnici matematike i fizike budućim studentima, prije samog početka nastave, pomažu jednotjednim pripremama za fakultetska gradiva iz područja matematike i fizike. 

Djelatnici katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo bave se i suvremenim iskorištavanjima energije, uštede energije ekološkim pristupima proizvodnje u modernim postrojenjima, te svoje usluge nude domaćim i inozemnim organizacijama čije su djelatnosti vezane uz proizvodnju energije.

U budućnosti će Zavod prvenstveno svojim znanstvenim radom nastojati doprinijeti znanosti u cjelini, te i nadalje poboljšavati kvalitetu nastave te dodatnim povezivanjem svojih nastavnika s nastavnicima drugih fakultetskih zavoda u svrhu zajedničkog objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, praćenja novih svjetskih saznanja i sudjelovanja na domaćim i inozemnim konferencijama i skupovima. Zavod izvodi i nastavu tjelesnog odgoja za sve studente fakulteta.