Ustrojstvo zavoda

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku - Katedra za računalno inženjerstvo

Prof.dr.sc. ŽELJKO HOCENSKI
redoviti profesor - trajno zvanje predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku
E-mail: (zeljko.hocenski [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 423, Prostorija: K2-9
Izv. prof. dr. sc. DAMIR BLAŽEVIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (damir.blazevic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 421, Prostorija: K2-6
Doc.dr.sc. IVAN ALEKSI
docent Šef katedre za računalno inženjerstvo
E-mail: (ivan.aleksi [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 420, Prostorija: K2-7
Doc.dr.sc. TOMISLAV MATIĆ
docent
E-mail: (tomislav.matic1 [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 422, Prostorija: K2-8
Doc.dr.sc. TOMISLAV KESER
docent
E-mail: (tomislav.keser [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 419, Prostorija: K2-4
Dr.sc. IVAN VIDOVIĆ
poslijedoktorand
E-mail: (ivan.vidovic [et] ferit.hr), Prostorija: K2-8
FILIP SUŠAC
asistent
E-mail: (filip.susac [et] ferit.hr), Prostorija: K2-7
MIROSLAV ANTUNOVIĆ
viši laborant
E-mail: (miroslav.antunovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 406, Prostorija: K2-6

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku - Katedra za automatiku i robotiku

Prof.dr.sc. ROBERT CUPEC
redoviti profesor - prvo zvanje Šef Katedre za automatiku i robotiku
E-mail: (robert.cupec [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 740, Prostorija: K0-3
Prof.dr.sc. DRAŽEN SLIŠKOVIĆ
redoviti profesor - prvo zvanje
E-mail: (drazen.sliskovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 405, Prostorija: K0-2
Doc.dr.sc. EMMANUEL KARLO NYARKO
docent
E-mail: (karlo.nyarko [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 403, Prostorija: K0-1
Doc.dr.sc. DAMIR FILKO
docent
E-mail: (damir.filko [et] ferit.hr)
Telefon: 031 495 404, Prostorija: K0-5
MATEJA HRŽICA
mlađi istraživač
E-mail: (mateja.hrzica [et] ferit.hr), Prostorija: K1-6
ANDI BAŠIĆ
stručni suradnik na projektu
E-mail: (andi.basic [et] ferit.hr), Prostorija: K3-6