Ustrojstvo zavoda

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku - Katedra za računalno inženjerstvo

Prof.dr.sc. ŽELJKO HOCENSKI
redoviti profesor - trajno zvanje predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku
E-mail: (zeljko.hocenski [et] ferit.hr), Prostorija: K2-9
Doc.dr.sc. IVAN ALEKSI
docent Šef katedre za računalno inženjerstvo
E-mail: (ivan.aleksi [et] ferit.hr), Prostorija: K2-7
Dr.sc. IVAN VIDOVIĆ
poslijedoktorand
E-mail: (ivan.vidovic [et] ferit.hr), Prostorija: K2-8
FILIP SUŠAC
asistent
E-mail: (filip.susac [et] ferit.hr), Prostorija: K2-7

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku - Katedra za automatiku i robotiku

Prof.dr.sc. ROBERT CUPEC
redoviti profesor - prvo zvanje Šef Katedre za automatiku i robotiku
E-mail: (robert.cupec [et] ferit.hr), Prostorija: K0-3
Prof.dr.sc. DRAŽEN SLIŠKOVIĆ
redoviti profesor - prvo zvanje
E-mail: (drazen.sliskovic [et] ferit.hr), Prostorija: K0-2