Ustrojstvo zavoda

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku - Katedra za računalno inženjerstvo

Prof.dr.sc. ŽELJKO HOCENSKI
redoviti profesor - trajno zvanje predstojnik Zavoda za računalno inženjerstvo i automatiku
E-mail: (zeljko.hocenski [et] ferit.hr)
Telefon: 495-423, Prostorija: K2-9
Izv.prof.dr.sc. TOMISLAV KESER
izvanredni profesor
E-mail: (tomislav.keser [et] ferit.hr)
Telefon: 495-419, Prostorija: K2-4
Izv. prof. dr. sc. IVICA LUKIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (ivica.lukic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-425, Prostorija: K3-5
Izv. prof. dr. sc. DAMIR BLAŽEVIĆ
izvanredni profesor
E-mail: (damir.blazevic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-421, Prostorija: K2-6
Doc.dr.sc. IVAN ALEKSI
docent Šef katedre za računalno inženjerstvo
E-mail: (ivan.aleksi [et] ferit.hr)
Telefon: 495-420, Prostorija: K2-7
Doc.dr.sc. TOMISLAV MATIĆ
docent
E-mail: (tomislav.matic1 [et] ferit.hr)
Telefon: 495-422, Prostorija: K2-8
Dr.sc. IVAN VIDOVIĆ
poslijedoktorand
E-mail: (ivan.vidovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-422, Prostorija: K2-8
MIROSLAV ANTUNOVIĆ, ing. el.
viši laborant
E-mail: (miroslav.antunovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-421, Prostorija: K2-6

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku - Katedra za automatiku i robotiku

Prof.dr.sc. ROBERT CUPEC
redoviti profesor - prvo zvanje Šef Katedre za automatiku i robotiku
E-mail: (robert.cupec [et] ferit.hr)
Telefon: 495-407, Prostorija: K0-3
Prof.dr.sc. DRAŽEN SLIŠKOVIĆ
redoviti profesor - prvo zvanje
E-mail: (drazen.sliskovic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-405, Prostorija: K0-2
Doc.dr.sc. RATKO GRBIĆ
docent
E-mail: (ratko.grbic [et] ferit.hr)
Telefon: 495-403, Prostorija: K0-1
Doc.dr.sc. EMMANUEL KARLO NYARKO
docent
E-mail: (karlo.nyarko [et] ferit.hr)
Telefon: 495-403, Prostorija: K0-1
Doc.dr.sc. DAMIR FILKO
docent
E-mail: (damir.filko [et] ferit.hr)
Telefon: 495-404, Prostorija: K0-5