Projekti

MZOS projekt - Distribuirano računalno upravljanje u transportu i industrijskim pogonima
Oznaka projekta: 165-0361621-2000
Trajanje: 2007-2013
 
U projektu se istražuju metode zasnivanja i organizacije sklopovske strukture i programske podrške, dijagnosticiranja neispravnosti, povećanja pouzdanosti i toleriranja kvarova te održavanja suvremenog hijerarhijskog distribuiranog i ugrađenog računalnog sustava za rad u stvarnom vremenu primjenjenog u transportnim sredstvima i sustavima, te industrijskim pogonima. Računalni sustavi stvarnog vremena se primjenjuju kao ugrađeni u transportnim sredstvima i distribuirani prema lokaciji u sustavu te industrijskim pogonima. Zbog raznolikosti funkcija koju obavljaju, pouzdanosti i sigurnosti uobičajena je hijerarhijska i distribuirana organizacija. Zbog zahtjeva za povećanom sigurnošću i pouzdanošću nastaje potreba za dijagnosticiranjem i toleriranjem kvarova sklopovlja i programske podrške. Višerazinska struktura sustava uključuje ugrađene mikroupravljače, inteligentne periferne sklopove, mikroprocesorske podsustave, ekspertna računala i vodeća računala.
 
Istraživanja na projektu trebaju dati moguća rješenja sklopovske strukture sustava na svim razinama i pripadajuće strukture programske podrške kao i analizu postavljenih zahtjeva i normi. Treba se utvrditi metodologija zasnivanja sustava, ispitivanja komponenata i podsustava te cijelog sustava. Potrebno je utvrditi metodologiju i postupke za dijagnosticiranje neispravnosti preliminarno i za vrijeme rada sustava u živo. Prema zahtjevima za pouzdanost i sigurnost treba odrediti postupke za toleriranje kvarova i popravak sustava te metodologiju održavanja.
 
Provjera rezultata istraživanja obavit će se djelimično simulacijom na postavljenim modelima komponenata i podsustava, a isto tako i provjerama na stvarnim maketama i prototipovima, pa i sustava u cjelini. Primjenit će se sklopovski i programski alati za injektiranje neispravnosti radi ispitivanja ponašanja sustava i mjerenja parametara pouzdanosti, pokrivanja pogrešaka i toleriranja kvarova.
 
Predložena istraživanja su značajna zbog mogućnosti primjene rezultata u stvarnim transportnim sredstvima i sustavima te proizvodnim pogonima u industriji. Postoji potreba kod proizvođača za usavršavanjem proizvoda u serijskoj proizvodnji radi zadovoljavanja visokih zahtjeva i konkurentnosti na tržištu. To bi omogućilo ugradnju više pameti u domaće proizvode i zapošljavanje novih visokoobrazovanih stručnjaka. Poseban doprinos i važnost projekta je u tome da se očekuje izrada 7 do 10 doktorskih disertacija i 4 do 6 magistarskih radova.
 

TEMPUS KISEK (Collaborative Internationalization of Software Engineering in Croatia) 
Oznaka projekta: UM_JEP-41023-2006
Trajanje: 2007-2009
 
TEMPUS (Trans-European-Mobility Scheme for University Studies) program je namijenjen razvoju sustava visokog obrazovanja u zemljama jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Srbija i Crna Gora) putem unapređivanja regionalne međusveučilišne suradnje i suradnje sa zemljama članicama Europske unije.
Strategija reforme i razvoja usklađena je s ostvarivanjem ciljeva Bolonjske deklaracije, odnosno s uspostavljanjem Europskog prostora visokog obrazovanja do 2010. godine. Sudjelovanje u Bolonjskom procesu zahtijeva strukturnu reformu upravljanja visokim učilištima s posebnim naglaskom na jačanje sveučilišta putem institucionalne integracije, učinkovite kontrole standarda kvalitete i uspostavljanjem usuglašenosti visokih učilišta.
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bilo je član konzorcija TEMPUS programa na projektu UM_JEP-41023-2006 Collaborative Internationalization of Software Engineering in Croatia (KISEK) 2007-2009. Jedno od postignuća projekta je osnivanje Kompetencijskog centra za programsko inženjerstvo; kvalitetu, pouzdanost i dijagnosticiranje programske podrške u sklopu Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Centar je utemeljen zajedno sa partnerima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zbog regionalnog razvoja, i pomoći u razvoju malih i velikih poslovnih subjekata na tom području.

CILJEVI CENTRA
  • Poboljšanje suradnje između državnih institucija, sveučilišta i gospodarstva kroz javno-privatno partnerstvo, zajedničko istraživanje i razvoj, obuku, razmjenu iskustava, praktični rad u poslovanju poduzeća, obavljanje drugih aktivnosti korisne za partnere.
  • Podrška u internacionalizaciji Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i regionalnih gospodarstava, potpora otvaranju studija za strane studente na engleskom jeziku, razmjena nastavnika sa stranim sveučilištima i tvrtkama.
Više o ovom projektu može se pronaći na stranicama projekta: