Istraživanja i suradnja

Glavna područja istraživanja ZRIA uključuju aktivnosti na sljedećim područjima:

 • Metode  upravljanja  procesima  i  automatizacije proizvodnih sustava,
 • Inteligentnih senzora i senzorskih sustava s pripadnom obradom signala,
 • Obrada slike u stvarnom vremenu
 • Računalni vid i inteligentni roboti,
 • Paralelna obrada primjenom CUDA tehnologije
 • Dizajn ugradbenih računalnih sustava
 • Dizajn sustava s izrazito malom potrošnjom
 • Projektiranje računalnih mreža
 • Metoda upravljanja električnim strojevima i pogonima
 • Metoda tehničke dijagnostike i sustava zaštite  u  industrijskim  i  energetskim  postrojenjima,
 • Metoda  upravljanja  obnovljivim  izvorima energije i optimiranja njihovog rada pri integraciji u elektroenergetski sustav,


U  pogledu  suradnje  s  gospodarstvom  na zavodu postoje potencijali  za  stručni  rad  i  rješavanje konkretnih tehničkih problema u praksi, usmjereni  ka  revitalizaciji  i  osuvremenjivanju sustava za pogon, automatizaciju  i nadzor proizvodnih sustava, uvođenju naprednijih metoda upravljanja  s  ciljem  povećanja  ekonomičnosti proizvodnje  i  kakvoće  proizvoda,  sigurnosti rada  postrojenja  i  slično.  Osim  kroz  različite stručne i tehnologijske projekte, ova suradnja se može odvijati i kroz organizaciju tečajeva za inženjere iz gospodarstva, za što se u okviru ovog zavoda  priprema  tečaj  vezan  za  mjerno-regulacijske  sustave u  industriji  i elektroenergetici. 

Suradnja  ZRIA  s  gospodarstvom,  kroz  razvoj, projektiranje, ispitivanje i puštanje u pogon, vezana je za područja:

 • Upravljanje u  industrijskim,  energetskim  i  transportnim  procesima,
 • Sustava upravljanja i automatizacije tehnoloških i transportnih postrojenja i procesa,
 • Fleksibilnih  proizvodnih  sustava,  robota i  robotskih  sustava  u  automatizaciji  proizvodnje,
 • Sustava upravljanja i nadzora agregata u industrijskim energanama, mini elektranama te vjetroagregatima,
 • Računalnih  sustava  za  rad  u  stvarnom vremenu  - konfguriranje sklopovlja  i programske  podrške  za  upravljanje  i nadzor postrojenja i procesa,