Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku

Misija ovog zavoda je obrazovanje 
studenata kroz sveučilišne i stručne studije 
FERIT-a na području automatizacije, 
robotike i procesnog računarstva, te stvaranje 
visoko stručnih kadrova koji su sposobni 
pratiti razvoj tehnologija na ovim područjima 
i primjenjivati stečena znanja u rješavanju 
inženjerskih problema.

 

 

 

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku, kao i cijeli Elektrotehnički fakultet Osijek,  ima  obrazovnu,  znanstveno-istraživačku  i  stručnu  djelatnost. Misija  ovog  Zavoda  je  obrazovanje  studenata  kroz  sveučilišne  i stručne studije ETFOS-a na području automatizacije, robotike i procesnog računarstva, te stvaranje visoko stručnih kadrova koji su sposobni pratiti razvoj  tehnologija na ovim područjima  i primjenjivati  stečena  znanja u  rješavanju  inženjerskih problema.

Ovo  obrazovanje  se  temelji na  znanstveno-istraživačkom  i  stručnom  radu  djelatnika zavoda,  koji  je  ujedno  i  osnova  za  suradnju  s drugim  akademskim  i  gospodarskim  subjektima/partnerima u domovini  i  inozemstvu, a sve s  krajnjim  ciljem  podizanja  tehnološke  razine proizvodnih  sustava  u  regiji  i  povećanja  konkurentnosti hrvatskih proizvoda na europskom i svjetskim tržištima. Kako bi se ova misija ostvarivala  i  unaprjeđivala,  glavni  smjerovi  razvoja ZRIA moraju:

  • Kontinuirano  napredovati  u  obrazovnom  i znanstveno-istraživačkom smislu,
  • Postizati prepoznatljivosti po izvrsnosti i svojih djelatnika i inženjera koji su svoje znanje stjecali kroz nastavu na ovom zavodu, 
  • Biti  odgovarajuća  podrška  i  servis  proizvodnim  sustavima u  regiji, kroz pronalaženje  boljih  rješenja  tehničkih  problema s područja upravljanja, robotike i obrade procesnih signala.

Kako bi se dostizali postavljeni ciljevi, potrebno  je provoditi mnoštvo aktivnosti vezanih za  proširivanje  znanja  nastavnika  na  zavodu, poboljšanje  nastavnog  procesa  u  smislu  prijenosa  temeljnih znanja na studente kao  i onih o tehnološkim  trendovima,  unaprjeđenje  zavodskih  laboratorija,  uspostavu  suradnje  s  drugim akademskim i istraživačkim ustanovama, uspostavu suradnje s industrijom i drugim gospodarskim subjektima, popularizaciju struke u prvom redu prema mlađim naraštajima, i slično.

Kako  bi  se  omogućilo  kvalitetno  obrazovanje  stručnjaka  iz  svojeg  područja,  ZRIA je  pristupio  izradi  programa  novog  smjera  na diplomskom  studiju  (smjer  Industrijska  automatizacija), kojim će se nova znanja s područja automatizacije, robotike, obrade signala i umjetne inteligencije brže i efkasnije integrirati u nastavni proces. Pri tome se nastoji postići visoka kompatibilnost ovog studija i programa kolegija s  onima  drugih  važnih  i  prestižnih  fakulteta  i sveučilišta. Dopunsku  kvalitetu  u  ovom  prijenosu znanja dat će i veće uključivanje ponajboljih  studenata  diplomskog  studija  (potencijalni znanstveni novaci i asistenti) i u istraživački rad i u poslove suradnje s gospodarstvom.

U  pogledu  napredovanja  u  znanstveno-istraživačkom  radu,  Zavod  će  kontinuirano usavršavati  svoje  nastavnike,  kroz  doktorske  i postdoktorske  studije,  mobilnost  istraživača  i specijalizacije,  a  ciljem  formiranja  timova  za određena  specijalistička područja  i  tipove problema. Uz  to, Zavod će  intenzivirati povezivanje s drugim istraživačima i istraživačkim ustanovama, te poticati suradnju s pojedinim gospodarskim  subjektima, potencijalnim korisnicima rezultata  istraživanja. Posebno  će  se  intenzivirati  prijavljivanje  na  istraživačke  projekte  EU te na  istraživačke  i  tehnologijske projekte RH. Dobivanje  ovih  projekata,  odnosno  pripadnih fnancijskih sredstava, doprinijet će poboljšanju uvjeta za znanstveno-istraživački rad, proširivanju  i  produbljivanju  znanja  djelatnika  zavoda, a  time  i  povećanju  broja  objavljenih  radova  u značajnim/uglednim  međunarodnim  znanstvenim časopisima.