Stručni projekti

Analiza uspješnosti studiranja na Sveučilištu

Analiza implementacije Bolonjskog procesa na Sveučilištu redovito se provodi od početka njegove primjene. Kako je količina podataka koji se obrađuju sve veća, od akademske 2012./13. godine uvedena je informacijska podrška s bazom podataka, koja omogućuje kvalitetnije i učinkovitije analize. Informacijska podrška ostvarena je suradnji s Elektrotehničkim fakultetom, pri čemu je izrađeno jedinstveno sučelje za unos podataka o uspješnosti studiranja po svim sastavnicama, tipovima i smjerovima studija i studijskim godinama, kao i ostalim pokazateljima implementacije Bolonjskog procesa, kao što su broj nastavnika i studenata, prostorni kapaciteti, dolazna i odlazna (Erasmus) mobilnost i drugi pokazatelji. 

Same ulazne podatke potrebne za analizu popunjavali su ovlaštene kontakt osobe na temelju dostavljenih podataka o kontakt osobama za svaku znanstveno/umjetničko-nastavnu sastavnicu kao i ISVU koordinatori, koji pružaju tehničku podršku pri radu s ISVU sustavom. 

Elektrotehnički fakultet izvodi slijedeće aktivnosti u izradi analize uspješnosti studiranja na sveučilištu:

- Izrada on-line programskog alata za unos podataka sveučilišnih sastavnica s uputama za korištenje programa i unos podataka

- Razrađen postupak prikupljanja podataka iz "ISVU skladišta podataka", pri čemu su izrađene su i video upute za rad sa ISVU skladištem podataka.

- Korisnička podrška prema svim znanstveno-nastavnim sastavnicama pri unosu podataka

- Unos povijesnih statistika od akademske 2004./ 05. do akademske 2011./12.

- Analiza i prezentacija rezultata, izrada verzije izvješća analize implementacije Bolonjskog procesa za tisak i on-line pristup rezultatima

- Prilagodba proširivosti programske podrške za daljnje analize

Akademska 2013./2014. i 2014./2015. analizira se direktno iz ISVU sustava (restAPI) što je realizirano direktnim i automatskim importiranjem podataka. Time je omogućuno detaljnije i točnije alaniziranje uspješnosti studiranja, kao i proširivost na dodatne pokazatelje kvalitete studiranja na sveučilištu.

 

Program MK-etfos

Evidencija zaposlenika - matična knjiga prilagođena za visokoškolske ustanove

Gotova aplikacija koja je već u upotrebi na Sveučilištu. Aplikacija je višekorisnička, što znači da na njoj može raditi više operatera odjednom.

- Prikaz podataka o zaposleniku

a) obvezni - svi podaci zakonski propisani

b) detaljni - osim obaveznih podataka tu su i specifični podaci posebno vezani za nastavnike na Sveučilištu

- Lista djelatnika poredana po broju dana do isteka ugovora

- Lista djelatnika poredana po broju dana do isteka izbora u zvanje

- Jednostavan unos/promjena/brisanje podataka iz matične knjige

- Korištenjem zaštitne enkripcije, program može poslati podatke koje će primiti serverski program SUPER-etfos

 

Program ERV-etfos

Evidencija radnog vremena

Gotova aplikacija koja je već u upotrebi na Sveučilištu. Aplikacija je višekorisnička, što znači da na njoj može raditi više operatera odjednom.

- Mjesečna rekapitulacija radnih sati za sve djelatnike

a) sažeti i jednostavniji zbirni prikaz

b) detaljna rekapitulacija radnog vremena, posebno za svaki dan

- Pojedinačni detaljni prikaz radnih sati za pojedinog djelatnika

- Automatiziran i jednostavan unos/promjena podataka o radnom vremenu

 

Program EON-etfos

Evidencija održane nastave

Gotova aplikacija koja je već u upotrebi na Sveučilištu. Aplikacija je višekorisnička, što znači da na njoj može raditi više operatera odjednom.

- Prikaz norma sati za određeni mjesec za nastavnika

- Mjesečnu rekapitulaciju (jednostavnu i detaljniju) za norma sate u tekućem mjesecu

- Ispis obrazaca o evidenciji održane nastave koji je popunjen s datumima, brojem sati i informacijama o predmetu/kolegiju, koji onda nastavnici dopunjavaju i potpisuju.

- Iz rasporeda i informacija o zaduženjima pojedinih nastavnika unose se podaci o predavanjima, vježbama i ostalim norma satima na dnevnoj bazi

- Korištenjem zaštitne enkripcije, program može poslati podatke koje će primiti serverski program SUPER-etfos

 

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa

www.unios.hr/anketa

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa pokrenuta je u okviru uspostavljanja sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prvi put je provedena tijekom akademske 2005./2006. godine. Osnovni razlog njenog pokretanja je dobivanje informacija o kvaliteti studiranja na našem Sveučilištu iz studentskog pogleda.

Elektrotehnički fakultet u suradnji s uredom za kvalitetu sveučilišta vrši slijedeće poslove:

1. Izrada i usklađivanje web aplikacije namijenjene za unos podataka sveučilišnih sastavnicau kojima su sadržani podaci za ispitivanje anketnih pitanja uključujući studijske programe, predmete, nastavnike i suradnike

2. Izrada sustava aplikacije za ispunjavanja anketnog upitnika (sučelje za studente) računalnog provođenja ankete na sveučilišnim sastavnicama 

3. Neposredna provedba anketiranja studenata putem prijenosnih računala i/ili interneta ovisno o odluci Sveučilišta u dogovoru sa svim znanstveno-nastavnim sastavnicama

4. Analiza i prezentacija rezultata, izrada CD-a s rezultatima i analizama za svaku sastavnicu i cjelokupno sveučilište, izrada brošura i javne web stranice s prikazom rezultata ankete


Osnovne prednosti izrađene digitalne aplikacije za anketiranje studenata u odnosu na ručnu provedbu i prikaz podataka, opisane u koracima provedbe: 

- U  prvom koraku provedbe digitalnog anketiranja izrađena je web aplikacija, putem koje svaka sastavnica priređuje podatke o nastavnicima i predmetima. Tim je osiguran najveći mogući točnost ulaznih podataka.

- U drugom koraku anketa se provodi terenski na svakoj sastavnici putem računalnih učionica ili prijenosnih računala, te se studentima omogućuje anonimno i dobrovoljno ocjenjivanje, što osigurava objektivnost samog ocjenjivanja. Također tijekom izvođenja odmah je vidljivo praćenje izlaznosti po tipovima i smjerovima studija.

- Treći korak ankete je automatska obrada, analiza i prezentacija rezultata, koja je vrlo učinkovita i nema mogućnosti ljudske pogreške u obradi velike količine podataka (npr. više od 88 000 anketnih listića u akademskoj 2011./2012.) a svakom studentu omogućeno je i komentiranje i obrazloženje njegovih ocjena za predmet ili nastavnika.

 

Web stranica Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

www.unios.hr

Web stranice izrađene su 2010. godine s ciljem promicanja aktivnosti rektorata sveučilišta. Krajnji rezultat objadinjuje pregled svih sveučilišnih aktivnosti; nastava (upisi, studentske razmjene, pravilnici, kvaliteta), te znanosti, suradnjemobilnosti, doktorske škole, sporta i ureda na sveučilištu. Informacijski sustav web stranica je dizajniran u vlastitom programiranju i omogućuje;

- Višekorisnički rad putem intuitivnog sučelja 

- Kreiranje i uređivanje ovlasti i korisničkih računa na proizvoljnim razinama

- Proširivost sadržaja je neograničena

- Prilagođeno administriranje informacija o sastavnicama (više)

 

Program - digitalne sjednice senata

Sjednice senata

Program digitalnih sjednice senata sveučilišta omogućuje upravi sveučilišta pripremu sjednica senata, arhiviranje svih materijala i preglednu pripremu točki dnevnog reda za svaku sjednicu. Svim članovima senata olakšava uvid u točke dnevnog reda prije i tijekom sjednice. Također omogućuje zapisnik i komentiranje svake stavke i podstavke točki dnevnog reda svim članovima senata. Sve sjednice se arhiviraju i pohranjuju u zasebnom programskom okviru. Program je u upotrebi od 2009. akademske godine. 

 

Web stranice i info ekrani Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru

www.vevu.hr

Web stranice veleučilišta sadrže cijeli informacijski sustav za ustanovu. Izrađene su vlastitim programiranjem i od temelja su prilagođene svih zahtjevima i potrebama visokoškolske ustanove.

- Prezentacijske stranice ustanove i dodatnih aktivnosti (konferencije)

- Repozitorije nastavnih materijala i sustav obavijesti svih predmeta i studija (više)

- Postavljanje i prikaz rasporeda nastave (više)

- Višekorisnički sustav objavljivanja

- Studentske ankete i analize (do akademske 2011./2012.)

- Info ekrani (touch display-i) u prostoru ustanove, rade u samostalnom režimu (offline) i sinkroniziraju se s informacijama glavnog web poslužitelja i pružaju informacije općih obavijesti, prikaz rasporeda i obavijesti svih predmeta