Aktivnosti

 • Izrada primjenskih programa u C/C++, C# i Java jezicima 
 • Ispitivanje kvalitete programske podrške
 • Postupci računalne inteligencije za specifične primjene
 • Projektiranje i razvoj okolina Interneta objekata/stvari (IoT)
 • Projektiranje, izvedba i ispitivanje računalnih sustava za rad u stvarnom vremenu 
 • Projektiranje i izvedba raznorodnih (heterogenih) računalnih platformi 
 • Programiranje i razvoj primjenskih programa za raspodijeljene računalne sustave viskokih perfomansi (uslugama usmjerene računalne arhitekture, splet računala, računalni oblak)
 • Projektiranje, izrada i dizajn web sučelja i pripadajućih baza podataka (php, ASP, SQL)
 • Projektiranje i izvedba raspodijeljenih računalnih sustava s povećanom samoodrživošću (autonomni računalni sustavi) za industrijske i poslovne primjene
 • Projektiranje i izvedba računalnih sustava i programskih rješenja za obradu teksta i slike
 • Projektiranje, izrada dokumentacije i izvedba baza podataka
 • Projektiranje, izrada dokumentacije i izvedba informacijskih sustava
 • Projektiranje i implementiranje računalnih sustava u biomedicini i zdravstvu
 • Projektiranje, dizajn i programiranje mobilnih aplikacija
 • Edukacija iz razvoja i dizajna mobilnih aplikacija, projektiranja i održavanja računalnih mreža, programskih jezika, web tehnologija i korisničkih paketa
 • Projektiranje, modeliranje, dizajn i implementacija programske podrške za automobilske sustave prema standardnima AUTOSAR i ISO26262
 • Principi modeliranja i dizajna programskih sustava
 • Projektiranje, dizajniranje i izrada 3d modela
 • Projektiranje, dizajniranje, izrada dokumentacije i izvedba računalnih igara
 • Projektiranje i dizajniranje korisničkih sučelja
 • Projektiranje i dizajniranje kreativnih, interaktivnih vizualizacija podataka

Više o projektima...