Nadolazeći stručni projekti

Program SUPER-etfos

Serverska aplikacija za prihvat i zajedničku obradu podataka svih sastavnica sveučilišta

Nadzorna aplikacija locirana na rektoratu koja će imati mogućnost prikupljanja podataka koje pošalju sastavnice Sveučilišta. Ova aplikacija bit će u stanju dati zbirne ispise o sastavu nastavnog kadra kojim raspolaže sveučilište, njihovim prosječnim ili pojedinačnim opterećenjima u obliku norma sati i sva ostala izvješća vezana za podatke iz matične knjige i podatke o radnom vremenu djelatnika i nastavnika u skladu s potrebama Sveučilišta

- Obrasci i liste u skladu s interesima i potrebama Sveučilišta

- Unos je automatski i bazira se na prihvatu podataka koje šalju fakulteti na zahtjev/zamolbu Sveučilišta. Prihvat se obavlja tako da se dekriptiraju podaci i unose u odgovarajuće tablice.


Na zavodu se planira i razvoj programske podrške za infrastrukturu neophodnu za moderan razvoj visokih učilišta. Posebno će se pokušati razviti učinkovita programska podrška za potrebe Sveučilišta J.J. Strossmayera i njegovih sastavnica. To uključuje programsku podršku za vođenje podataka o djelatnicima, studentima, radnim satima, satima nastave, nadalje razvijat će se programska podrška za planiranje nastave, evidenciju realizacije nastave, raspored sati, različite ankete za potrebe kontrole kvalitete rada visokih učilišta i sve ostalo u skladu s potrebama djelatnika i studenata kojima će jedno učinkovito programsko rješenje olakšati i poboljašati učinkovitost rada i studiranja.

Planira se i razvoj programske podrške za praćenje rada i uspješnosti studenata iz kojega bi se moglo dobiti kvalitetne podatke tijekom izvođenja semestra te na vrijeme učiniti potrebne korake za poboljšavanje uspješnosti studiranja. Isto tako na kraju nastave ovako bi se mogli dobiti podaci o uspješnosti studiranja po svakom kolegiju, smjeru ili studiju. Kako bi se ovo realiziralo planirano je nekoliko znanstveno-stručnih projekata u kojima će biti uključeni naši zavodski znanstvenici i suradnici, te iz toga bi svakako trebalo nastati i niz radova i napredovanja.

 

Programski alat za izradu diploma i dopunskih isprava

Programski alat automatizirane izrade diploma i dopunskih isprava za studente

 - web bazirani programski alat omogućuje postavljanje grafički dizajniranog predloška diplome i dvojezične dopunske isprave

 - program omogućuje automatsko popunjavanje dokumenata i izradu gotovih dokumenta za tisak

 - generira se arhiva izrađenih dokumenata za svakog studenata, kao i skupni dokument svih promoviranih studenata

 - podaci se mogu importirati putem XML datoteke ili direktno importirati iz ISVU sustava 
 

Već je nekoliko sastavnica promoviralo dvije i više generacija studenata dokumentima izrađenih putem ovog programskog alata. Elektrotehnički fakultet već zadnjih nekoliko promocija koristi ovu vlastitu programsku podršku.

https://prezi.com/kaluqmfrwcoh/programski-alat-za-izradu/