Zavod za programsko inženjerstvo

Zavod za programsko
inženjerstvo

 

 

Strateške smjernice istraživanja Zavoda za programsko inženjerstvo u prvom redu obuhvaćaju sljedeća područja istraživanja i razvoja: sveprisutni ugradbeni i raspodijeljeni računalni sustavi zasnovani na suvremenim programirljivim, prilagodljivim, raspodijeljenim računalnim arhitekturama, te mobilnim i bežičnim okolinama. To uključuje digitalne procesore za obradbu signala (DSP), grafičke procesore (GPU), te splet računala i oblak računala; algoritmi i programska rješenja za navedene platforme s naglaskom na razvoj vremenski kritičnih sustava, sustava usmjerenih uslugama, samoodrživih računalnih sustava, sustava za rukovanje velikim prostorima podataka, što podrazumijeva načela zelenog računalstva, paralelno programiranje, programsko inženjerstvo zasnovano na komponentama, postupke računalne inteligencije, obradbu mirne slike i videa i druge napredne pristupe; postupci i programska rješenja u medicinskim primjenama, prometu, mobilnim i bežičnim okolinama, industriji i općenito u inteligentnim životnim prostorima. 

Zavod izvodi nastavu na oko 40 predmeta, i to u okviru dvije katedre. Strategija srednjoročnog planiranja obuhvatit će usklađivanje nastavnih sadržaja studija na svim razinama obrazovanja s potrebama tržišta rada (uključujući i uvođenje novih predmeta), povećanje kvalitete nastave s naglaskom na moderniziranje laboratorija, te na daljnje prilagođavanje oblika nastave i nastavnih platformi pojavi novih tehnologija. Nekoliko tekućih domaćih i EU projekata pomoći će u uspostavi infrastrukture koja se planira još intenzivnije koristiti u svim oblicima cjeloživotnog obrazovanja. 

Srednjoročna i dugoročna strategija Zavoda obuhvaća daljnje povećanje intenziteta suradnje s inozemnim i domaćim znanstveno-istraživačkim institucijama i gospodarstvu. To ima za cilj sudjelovanje u većem broju međunarodnih istraživačkih projekata, povećanje broja i trajanja odlazne i dolazne mobilnosti istraživača i studenata. Zavod sudjeluje u nekoliko takvih projekata i programa. Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s gospodarstvom i javnim institucijama, također su stalne strateške smjernice Zavoda usmjerene stvaranju inovativnih rješenja potrebnih industriji i javnom sektoru. U prvom redu to se odnosi na primjene suvremenih računalnih sustava i programskih rješenja u područjima poljoprivrede, medicine, prometa i na razvoj rješenja za poboljšanje učinkovitosti industrije i javnog sektora, te kvalitete života u širem smislu.

Strategija razvitka Zavoda će se usklađivati sa strategijom razvitka Fakulteta i osječkog Sveučilčišta, a time regije i Republike Hrvatske, koja daje posebno značenje ICT sektoru i području računalstva s posebnim naglaskom na programsko inženjerstvo i gospodarstvo regije. Djelatnosti Zavoda trebaju jačati povezanost edukacijske uloge s istraživačkom namijenjenoj gospodarskim subjektima u okruženju.

Katedra za vizualno računarstvo

Katedra za vizualno računarstvo bavi se suvremenim metodama analize i obrade slika u 2D i 3D okruženju. Svoju izvrsnost pokazuje u sprezi s medicinskim znanostima čineći tako međustrukturnu suradnju. Na katedri se vrši istraživanje o novim metodama kompresije slike zasnovane na parcijalnim diferencijalnim jednadžbama čiji je dosadašnji rezultat Edge Enchancing Diffusion Compression with Symbol Prediction and Block Sorting. Ova kompresija je konkurencija trenutačnim standardima kompresije slike JPEG/JPEG2000 na vrlo visokim stupnjevima kompresije. Nadalje, znanja iz kompresije slike primjenjenja su na analizu i obradu medicinskih slika te daju obećavajuće rezultate u trodimenzionalnoj analizi ljudskog tijela za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Članovi katedre bave se i analizom efikasnosti suvremenih algoritama za obradu i vizualizaciju velikih količina podataka. 

 

Katedra za programske jezike i sustave

Katedra za programske jezike i sustave bavi se razvojem i unaprjeđivanjem algoritama koji svoju primjenu nalaze u raspodijeljenim računalnim sustavima, računalnim sustavima stvarnog vremena, sustavima vozila, dubinskoj analizi podataka i razvrstavanju podataka. Na katedri se primjenjuju najnoviji standardi i metode u izradi i osiguranju kakvoće programske podrške te najnovija saznanja i tehnologije u izradi aplikacija za računalne sustave visokih performansi, stolna i prijenosna računala, mobilne uređaje i automobilske sustave. Također se na katedri razvijaju programski alati koji će služiti za procjenu trenutnog stanja tehničkih sustava.