Ustrojstvo zavoda

Zavod za komunikacije - Katedra za radiokomunikacije i telekomunikacije

Prof.dr.sc. DRAGO ŽAGAR
redoviti profesor u trajnom zvanju dekan
E-mail: drago.zagar@ferit.hr
Telefon: 031 224 736, Prostorija: 3-10
Doc.dr.sc. MARIO VRANJEŠ
docent
E-mail: mario.vranjes@ferit.hr
Telefon: 031 224 670, Prostorija: 3-12
Doc.dr.sc. KREŠIMIR GRGIĆ
docent
E-mail: kresimir.grgic@ferit.hr
Telefon: 031 224 768, Prostorija: 3-14
Dr.sc. VIŠNJA KRIŽANOVIĆ
poslijedoktorand
E-mail: visnja.krizanovic@ferit.hr
Telefon: 031 224 745, Prostorija: 3-14
Dr.sc. DENIS VRANJEŠ
poslijedoktorand
E-mail: denis.vranjes@ferit.hr, Prostorija: 3-12
JELENA VLAOVIĆ
asistent
E-mail: jelena.vlaovic@ferit.hr
Telefon: 031 224 749, Prostorija: 3-24
Mr.sc. ANĐELKO LIŠNJIĆ
predavač
E-mail: andjelko.lisnjic@ferit.hr
Telefon: 224 725, Prostorija: 3-17
Dr. sc. GORAN HORVAT
poslijedoktorand
E-mail: goran.horvat@ferit.hr
Telefon: 031 224 742, Prostorija: 3-24

Zavod za komunikacije - Katedra za elektroniku i mikroelektroniku

Izv.prof.dr.sc. TOMISLAV MATIĆ
izvanredni profesor prodekan za nastavu i studente
E-mail: tomislav.matic@ferit.hr
Telefon: 031 224 732, Prostorija: 1-20
Izv. prof. dr. sc. MARIJAN HERCEG
izvanredni profesor
E-mail: marijan.herceg@ferit.hr
Telefon: 031 224 687, Prostorija: 1-20
Doc.dr.sc. DAVOR VINKO
docent
E-mail: davor.vinko@ferit.hr
Telefon: 031 224 758, Prostorija: 3-13
LEON ŠNELER
asistent
E-mail: leon.schneller@ferit.hr, Prostorija: 3-15

Zavod za komunikacije - Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja

Prof.dr.sc. SNJEŽANA RIMAC DRLJE
redoviti profesor u trajnom zvanju prodekanica za međunarodnu suradnju
E-mail: snjezana.rimac@ferit.hr
Telefon: 031 224 759, Prostorija: 3-11
Izv. prof.dr.sc. SLAVKO RUPČIĆ
izvanredni profesor predstojnik zavoda za komunikacije
E-mail: slavko.rupcic@ferit.hr
Telefon: 031 224 725, Prostorija: 3-15
Doc.dr.sc. VANJA MANDRIĆ RADIVOJEVIĆ
docent
E-mail: vanja.mandric@ferit.hr
Telefon: 031 224 733, Prostorija: 3-13
DAMIR RUKAVINA
viši laborant
E-mail: damir.rukavina@ferit.hr, Prostorija: 3-19