Ustrojstvo zavoda

Zavod za komunikacije - Katedra za radiokomunikacije i telekomunikacije

Prof.dr.sc. DRAGO ŽAGAR
redoviti profesor - trajno zvanje dekan
E-mail: (drago.zagar [et] ferit.hr), Prostorija: 1-30

Zavod za komunikacije - Katedra za elektroniku i mikroelektroniku

Izv. prof. dr. sc. DAVOR VINKO
izvanredni profesor
E-mail: (davor.vinko [et] ferit.hr), Prostorija: 3-24
LEON ŠNELER
asistent
E-mail: (leon.sneler [et] ferit.hr), Prostorija: 3-15

Zavod za komunikacije - Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja

Izv. prof.dr.sc. SLAVKO RUPČIĆ
izvanredni profesor predstojnik zavoda za komunikacije
E-mail: (slavko.rupcic [et] ferit.hr), Prostorija: 3-23
Mr.sc. ANĐELKO LIŠNJIĆ
predavač Voditelj laboratorija za VF mjerenja
E-mail: (andjelko.lisnjic [et] ferit.hr), Prostorija: 3-17
DAMIR RUKAVINA
viši laborant
E-mail: (damir.rukavina [et] ferit.hr), Prostorija: 3-19

Zavod za komunikacije - Katedra za multimedijske sustave i digitalnu televiziju

Prof.dr.sc. SNJEŽANA RIMAC DRLJE
redoviti profesor - trajno zvanje
E-mail: (snjezana.rimac [et] ferit.hr), Prostorija: 3-11
Dr.sc. DENIS VRANJEŠ
poslijedoktorand
E-mail: (denis.vranjes [et] ferit.hr), Prostorija: 3-12
DENIS VAJAK
asistent
E-mail: (denis.vajak [et] ferit.hr), Prostorija: 3-17