Ustrojstvo zavoda

Zavod za komunikacije - Katedra za radiokomunikacije i telekomunikacije

Prof.dr.sc. DRAGO ŽAGAR
redoviti profesor u trajnom zvanju dekan
E-mail: Kontaktiraj (drago.zagar [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 736, Prostorija: 3-10
Doc.dr.sc. KREŠIMIR GRGIĆ
docent
E-mail: Kontaktiraj (kresimir.grgic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 768, Prostorija: 3-14
Dr.sc. VIŠNJA KRIŽANOVIĆ
docent
E-mail: Kontaktiraj (visnja.krizanovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 745, Prostorija: 3-14
JELENA VLAOVIĆ
asistent
E-mail: Kontaktiraj (jelena.vlaovic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 749, Prostorija: 3-24

Zavod za komunikacije - Katedra za elektroniku i mikroelektroniku

Izv.prof.dr.sc. TOMISLAV MATIĆ
izvanredni profesor prodekan za nastavu i studente
E-mail: Kontaktiraj (tomislav.matic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 732, Prostorija: 1-20
Izv. prof. dr. sc. MARIJAN HERCEG
izvanredni profesor
E-mail: Kontaktiraj (marijan.herceg [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 687, Prostorija: 1-20
Doc.dr.sc. DAVOR VINKO
docent
E-mail: Kontaktiraj (davor.vinko [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 758, Prostorija: 3-13

Zavod za komunikacije - Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja

Izv. prof.dr.sc. SLAVKO RUPČIĆ
izvanredni profesor predstojnik zavoda za komunikacije
E-mail: Kontaktiraj (slavko.rupcic [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 725, Prostorija: 3-15
Mr.sc. ANĐELKO LIŠNJIĆ
predavač
E-mail: Kontaktiraj (andjelko.lisnjic [et] ferit.hr)
Telefon: 224 725, Prostorija: 3-17
DAMIR RUKAVINA
viši laborant
E-mail: Kontaktiraj (damir.rukavina [et] ferit.hr), Prostorija: 3-19

Zavod za komunikacije - Katedra za multimedijske sustave i digitalnu televiziju

Prof.dr.sc. SNJEŽANA RIMAC DRLJE
redoviti profesor u trajnom zvanju prodekanica za međunarodnu suradnju
E-mail: Kontaktiraj (snjezana.rimac [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 759, Prostorija: 3-11
Doc.dr.sc. MARIO VRANJEŠ
docent
E-mail: Kontaktiraj (mario.vranjes [et] ferit.hr)
Telefon: 031 224 670, Prostorija: 3-12
Dr.sc. DENIS VRANJEŠ
poslijedoktorand
E-mail: Kontaktiraj (denis.vranjes [et] ferit.hr), Prostorija: 3-12