Aktivnosti i istraživanje

Djelatnici Zavoda mogu stručno i odgovorno obavljati sve poslove u području projektiranja, mjerenja i stručnog nadzora u području telekomunikacija, radiokomunikacija, elektronike te informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 

Područje djelatnosti pokriva širok spektar stručnih primjena u kodiranju, prijenosu i kvaliteti videomaterijala, proračun i mjerenje jakosti polja u mobilnim mrežama, programiranje PLD-a, projektiranje i izvedba nadzorno-upravljačkih sustava u području distribucije i proizvodnje vode, plina i elelektrične energije te web sučelja nadzorno-upravljačkih sustava. 

Neke od stručnih djelatnosti su:

 • Projektiranje širokopojasnih pristupnih mreža,
 • Mjerenja na antenama i antenskim nizovima, 
 • Analize zračećih struktura, 
 •  Izračun (analitički i numerički) visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja,
 • Mjerenje  visokofrekvencijskih električnih polja,
 • Mjerenje i umjeravanje RFID sustava i njihova implementacija. Obuhvaća radio-frekvencijska identifikaciju objekata u prostoru na cm, m i km udaljenostima,
 • Projektiranje i primjena bežičnih senzorskih mreža u različitim okruženjima (industrija, zaštita prirode i okoliša, ušteda energije), 
 • Analiza rada elektroničkih sklopova za područja: visokofrekvencijske (VF) elektronike (prijemnici, predajnici, filtri, VF pojačala, pojačala snage) i niskofrekvencijske (NF) elektronike – pojačala za različite namjene,
 • Sinteza sklopova u VF i NF području rada – projektiranje i izvedba,
 • Analiza različitih mreža u vremenskoj i frekvencijskoj domeni – određivanje ponašanja te utvrđivanje pogrešaka i dijagnosticiranje kvarova,
 • Mjerenje izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima u frekvencijskom području 100 kHz do 3 GHz,
 • Proračun jakosti polja i SAR-a kod izloženosti ljudi zračenju baznih stanica i fiksnih terminala u području 110 MHz do 40 GHz,
 • Analiza kvalitete usluge i kvalitete doživljaja korisnika u sustavima za prijenos multimedijskih sadržaja (videokonferencije, IPTV, video na zahtjevi dr.),
 • Održavanje stručnih tečajeva iz područja djelatnosti Zavoda, a u okviru cjeloživotnog obrazovanja
 

Zavod je ovlašten za izračun i mjerenje veličina elektromagnetskih polja koja stvaraju radijska i/ili telekomunikacijska terminalna oprema. Laboratorij za VF mjerenja je akreditiran za mjerenje zračenja radijskih i/ili telekomunikacijskih uređaja i proračun izlaganja radiofrekvencijskim poljima.

Strateški pravci istraživanja u Zavodu za komunikacije u sljedećem razdoblju će uključivati: istraživanje i razvoj IP mrežne infrastrukture, razvoj bežičnih senzorskih mreža, istraživanje u području kvalitete usluge u IP mrežama, istraživanje adaptivnih antenskih nizova, istraživanje razvoj postupaka digitalne obrade signala (DSP) u skladu s napretkom mikroelektroničke tehnologije, istraživanje i razvoj metoda i postupaka za obradu mirne slike, videosignala i audiosignala, istraživanja u području propagacije radiovala te mobilnih multimedijskih sustava.

U srednjoročnom strateškom razdoblju planirano je usklađivanje studijskih programa s aktualnim potrebama tržišta rada i društvene zajednice, redefiniranje i prilagodba opterećenja studenata prema ECTS bodovima te utvrđivanje ishoda učenja za svaki studijski program i svaki predmet koji se organizira i izvodi unutar Zavoda. Vrlo važna komponenta razvoja nastave i nastavnih procesa na Zavodu za komunikacije je i proširivanje ponude cjeloživotnih programa prema potrebama i interesu tržišta rada i diplomiranih stručnjaka iz područja djelatnosti Zavoda.
Jedan od strateških ciljeva Zavoda je i povećanje međunarodne suradnje kroz zajedničke projekte sa sličnim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu. Zajednički međunarodni projekti će biti osnova za suradnju i mobilnost istraživača, nastavnika i suradnika. Radi podizanja razine znanja i kompetencija, kao i radi unaprjeđenja međunarodne suradnje i stvaranja mreže partnera poželjno je da svi mladi istraživači, tijekom ili nakon izrade doktorske disertacije, borave i provode istraživanja određeno vrijeme na prestižnim znanstvenim institucijama u inozemstvu. Kao okvir suradnje na međunarodnoj razini trebaju poslužiti postojeći nacionalni fondovi i programi Europske unije (kao npr. UKF fond, Erasmus, Tempus, FP7, Horizon 2020 kao i projekti za jačanje regionalne suradnje kao npr. SEE ERANET, IPA i sl.). 

Zavod djeluje u okviru zadanog socijalno-ekonomskog i društvenog okruženja te su suradnja s gospodarstvom, prijenos znanja i inovacija, transfer tehnologija i društveni razvoj važni strateški ciljevi djelovanja Zavoda. Suradnju s gospodarstvom Zavod za komunikacije ostvaruje kroz zajedničke projekte, znanstveno-stručna predavanja, suradnju u nastavi i cjeloživotnom obrazovanju. Pri tome su važni strateški partneri Siemens, Ericsson Nikola Tesla, HAKOM, NTH, VIP Net, T-HT, Metronet, Optima, HRT, Slavonska televizija i dr.

Jedan od strateških ciljeva Zavoda je i obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja, mjerenja, proračuna i procjene jakosti visoko-frekvencijskih (VF) elektromagnetskih (EM) polja. Za potrebe istraživanja, kao i stručnih i tehnologijskih projekata u tom području, u okviru  Zavoda ustrojen je Laboratorij za VF mjerenja te je proveden postupak akreditacije mjernog laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2006. 

Akreditacija  potvrđuje neovisnost i kompetentnost laboratorija te omogućuje ovlašteno mjerenje jakosti visokofrekvencijskih elektromagnetskih zračenja u područjima povećane osjetljivosti (vrtići, škole,…) kao i profesionalne izloženosti, proračun i mjerenje prostorne raspodjele elektromagnetskog polja radijskih sustava, umjeravanja baznih postaja, suradnju sa srodnim institucijama na istraživanju utjecaja EM zračenja i dr. 

Posebni ciljevi i aktivnosti Zavoda usklađeni su sa strateškim ciljevima razvoja Elektrotehničkog Fakulteta Osijek, čiji je krajnji cilj integracija u europski visokoobrazovni i istraživački prostor, povećanje konkurentnosti u globalnom okruženju kao i stvaranje novih oblika prijenosa znanja u gospodarstvo te inovativnosti i transfera tehnologije.

Posebne strateške ciljeve treba ispunjavati kroz jačanje međunarodne suradnje sa renomiranim inozemnim znanstvenim i stručnim institucijama, a posebice s hrvatskim znanstvenicima koji djeluju u njima.

 

Neka od strateških područja istraživanja na Zavodu za komunikacije su sljedeća:

 • Istraživanje i razvoj sustava za prijenos multimedijskih podataka na malim udaljenostima zasnovanog na naprednoj radijskoj mreži.
 • Unaprjeđenje djelatnosti Laboratorija za VF mjerenja
 • Istraživanje i razvoj antenskih sustava naprednih komunikacijskih sustava.
 • Istraživanje i razvoj sustava za lokalizaciju zasnovanih na radijskim tehnologijama.
 • Istraživanje i razvoj metoda i postupaka određivanja kvalitete životnog prostora sa stanovišta EM zagađenja
 • Istraživanje metoda projektiranja novih mikroelektroničkih sklopovskih struktura otpornih na vanjske smetnje i pogodnih za rad na visokim frekvencijama, svojstava volumnih (3D) elektroničkih komponenata koje omogućuje veću gustoću pakiranja, te praćenje skaliranja postojeće tehnologije koje vodi ka prijelazu u nanotehnologiju.
 • Istraživački rad na razvoju, analizi, modeliranju i aplikaciji novih poluvodičkih tehnologija temeljenih na novim vrstama poluvodičkog materijala (SiC, SiGe, organski poluvodiči itd.). 
 • Istraživanje radio frekvencijski identifikacijskih (RFID) uređaja sa vlastitim napajanjem, poboljšanje alternativnih metoda napajanja iz okolnog prostora kao i razvoj 2D i 3D senzora. Istraživanje poboljšanih mikroelektroničkih rješenja sklopova ulaznog analognog RF (RF front-end) bloka programski upravljanih RF prijemnika: niskošumna RF pojačala, lokalni oscilatori prilagodljive frekvencije i miješala. 
 • Istraživanje u području primjene elektronike u medicini.
 • Istraživanje širokopojasnog pristupa Internetu i internetske usluge u ruralnim područjima.
 • Istraživanje i razvoj u području tehnologije bežičnih senzorskih mreža.
 • Istraživanje i primjena teorije kaosa u kriptiranju.