Zavod za komunikacije

Posebni ciljevi i aktivnosti Zavoda za 
komunikacije usklađene su sa strateškim ciljevima 
razvoja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, čiji je krajnji cilj integracija u europski visokoobrazovni 
i istraživački prostor, povećanja konkurentnosti 
u globalnom okruženju kao i stvaranja novih 
oblika prijenosa znanja u gospodarstvo te 
inovativnosti i transfera tehnologije.

 

 

Zavod  za  komunikacije djeluje unutar znanstveno istraživačkog okruženja Elektrotehničkog fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ustrojen je 2003. godine i organizacijski  se  sastoji  od  dvije  katedre  (Katedra  za  elektroniku  i mikroelektroniku  te Katedre za radiokomunikacije i telekomunikacije) i  jednog ovlaštenog Laboratorija za VF mjerenja. Na  Zavodu  djeluje  ukupno  10  istraživača u  znanstveno-nastavnom  zvanju, 2  asistenta, 2 znanstvena novaka, 2 stručna suradnika i 1 laborant. Znanost i istraživanje se provodi kroz nacionalne znanstvene projekte (3 projekta MZOS, 2007.-2013.),  HAKOM,  HIT,  BICRO,  međunarodne projekte (npr. Tempus KISEK, Eureka ITEA I i ITEA II), te kroz istraživanja u okviru poslijediplomskog doktorskog studija.

Temelje daljnjeg razvoja znanstveno-istraživačkog rada na Zavodu predstavljaju prvenstveno ljudski potencijali, gdje treba istaknuti kako je u zadnjih nekoliko godina šest mladih znanstvenika doktoriralo i izabrano u znanstveno-nastavna zvanja. Znanstvena istraživanja nisu moguća bez ulaganja u infrastrukturu i u znanstvenu opremu, stoga je korištenjem sredstava dobivenih preko projekata MZOS, BICRO-a, HIT-a, Eureka i dr. sustavno nabavljana istraživačka oprema čime su osigurani osnovni preduvjeti za kvalitetan znanstveno-istraživački rad. 

Značenje Zavoda, u okviru Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, je i jačanje veza s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. Upravo stoga, uspješna primjena novih tehnologija u gospodarstvu predstavlja poticaj za stvaranje novih gospodarskih subjekata, za izravna ulaganja iz gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije, što će izravno doprinijeti razvoju regije i Republike Hrvatske, kao i otvaranju novih radnih mjesta.