Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademija
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Zavodi Fakulteta

 

 

1. Zavod za zajedničke predmete (ZZP)

- Katedra za matematiku, fiziku i strojarstvo
- Katedra za društvene i humanističke predmete
  Djelatnici zavoda


 

X

Najveći zavod fakulteta po broju kolegija, ostvarenih nastavnih sati i svih ostalih djelatnosti vezanih uz nastavu je Zavod za zajedničke predmete. Gotovo svi temeljni predmeti I. i II. godine studija u nadležnosti su ovoga Zavoda čiji nastavnici statistički imaju i najviše studenata.

Zavod za zajedničke predmete odgovoran je za temeljna znanja i vještine u okviru studijskih programa Fakulteta. Sastoji se od Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo i Katedre za društvene i humanističke predmete. 

Najveći je Zavod Fakulteta po broju kolegija, ostvarenih nastavnih sati i svih ostalih djelatnosti vezanih uz nastavu. Gotovo svi temeljni predmeti I. i II. godine studija u nadležnosti su ovoga zavoda čiji nastavnici statistički imaju i najviše studenata.

Nastavnici zavoda, pogotovo Katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo sudjeluju u projektu Labus, a jezičari svojim prijevodima i lekturama doprinose radu svih djelatnika Fakulteta i studenata (prijevodi i lektoriranje tekstova međunarodnih i domaćih projekata, znanstvenih i stručnih konferencija i skupova, časopisa i drugo).

Nastavnici matematike i fizike budućim studentima, prije samog početka nastave, pomažu jednotjednim pripremama za fakultetska gradiva iz područja matematike i fizike. 

Djelatnici katedre za matematiku, fiziku i strojarstvo bave se i suvremenim iskorištavanjima energije, uštede energije ekološkim pristupima proizvodnje u modernim postrojenjima, te svoje usluge nude domaćim i inozemnim organizacijama čije su djelatnosti vezane uz proizvodnju energije.

U budućnosti će Zavod prvenstveno svojim znanstvenim radom nastojati doprinijeti znanosti u cjelini, te i nadalje poboljšavati kvalitetu nastave te dodatnim povezivanjem svojih nastavnika s nastavnicima drugih fakultetskih zavoda u svrhu zajedničkog objavljivanja znanstvenih i stručnih radova, praćenja novih svjetskih saznanja i sudjelovanja na domaćim i inozemnim konferencijama i skupovima. Zavod izvodi i nastavu tjelesnog odgoja za sve studente fakulteta.

 

2. Zavod za programsko inženjerstvo (ZPI)

- Katedra za programske jezike i sustave
- Katedra za vizualno računarstvo
  Djelatnici zavoda

 

 

X

Zavod za programsko inženjerstvo

Strateške smjernice istraživanja Zavoda za programsko inženjerstvo u prvom redu obuhvaćaju sljedeća područja istraživanja i razvoja: sveprisutni ugradbeni i raspodijeljeni računalni sustavi zasnovani na suvremenim programirljivim, prilagodljivim, raspodijeljenim računalnim arhitekturama, te mobilnim i bežičnim okolinama. To uključuje digitalne procesore za obradbu signala (DSP), grafičke procesore (GPU), te splet računala i oblak računala; algoritmi i programska rješenja za navedene platforme s naglaskom na razvoj vremenski kritičnih sustava, sustava usmjerenih uslugama, samoodrživih računalnih sustava, sustava za rukovanje velikim prostorima podataka, što podrazumijeva načela zelenog računalstva, paralelno programiranje, programsko inženjerstvo zasnovano na komponentama, postupke računalne inteligencije, obradbu mirne slike i videa i druge napredne pristupe; postupci i programska rješenja u medicinskim primjenama, prometu, mobilnim i bežičnim okolinama, industriji i općenito u inteligentnim životnim prostorima. 

Zavod izvodi nastavu na oko 40 predmeta, i to u okviru dvije katedre. Strategija srednjoročnog planiranja obuhvatit će usklađivanje nastavnih sadržaja studija na svim razinama obrazovanja s potrebama tržišta rada (uključujući i uvođenje novih predmeta), povećanje kvalitete nastave s naglaskom na moderniziranje laboratorija, te na daljnje prilagođavanje oblika nastave i nastavnih platformi pojavi novih tehnologija. Nekoliko tekućih domaćih i EU projekata pomoći će u uspostavi infrastrukture koja se planira još intenzivnije koristiti u svim oblicima cjeloživotnog obrazovanja. 

Srednjoročna i dugoročna strategija Zavoda obuhvaća daljnje povećanje intenziteta suradnje s inozemnim i domaćim znanstveno-istraživačkim institucijama i gospodarstvu. To ima za cilj sudjelovanje u većem broju međunarodnih istraživačkih projekata, povećanje broja i trajanja odlazne i dolazne mobilnosti istraživača i studenata. Zavod sudjeluje u nekoliko takvih projekata i programa. Znanstveno-istraživačka i stručna suradnja s gospodarstvom i javnim institucijama, također su stalne strateške smjernice Zavoda usmjerene stvaranju inovativnih rješenja potrebnih industriji i javnom sektoru. U prvom redu to se odnosi na primjene suvremenih računalnih sustava i programskih rješenja u područjima poljoprivrede, medicine, prometa i na razvoj rješenja za poboljšanje učinkovitosti industrije i javnog sektora, te kvalitete života u širem smislu.

Strategija razvitka Zavoda će se usklađivati sa strategijom razvitka Fakulteta i osječkog Sveučilčišta, a time regije i Republike Hrvatske, koja daje posebno značenje ICT sektoru i području računalstva s posebnim naglaskom na programsko inženjerstvo i gospodarstvo regije. Djelatnosti Zavoda trebaju jačati povezanost edukacijske uloge s istraživačkom namijenjenoj gospodarskim subjektima u okruženju.

Katedra za vizualno računarstvo

Katedra za vizualno računarstvo bavi se suvremenim metodama analize i obrade slika u 2D i 3D okruženju. Svoju izvrsnost pokazuje u sprezi s medicinskim znanostima čineći tako međustrukturnu suradnju. Na katedri se vrši istraživanje o novim metodama kompresije slike zasnovane na parcijalnim diferencijalnim jednadžbama čiji je dosadašnji rezultat Edge Enchancing Diffusion Compression with Symbol Prediction and Block Sorting. Ova kompresija je konkurencija trenutačnim standardima kompresije slike JPEG/JPEG2000 na vrlo visokim stupnjevima kompresije. Nadalje, znanja iz kompresije slike primjenjenja su na analizu i obradu medicinskih slika te daju obećavajuće rezultate u trodimenzionalnoj analizi ljudskog tijela za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Članovi katedre bave se i analizom efikasnosti suvremenih algoritama za obradu i vizualizaciju velikih količina podataka. 

 

Katedra za programske jezike i sustave

Katedra za programske jezike i sustave bavi se razvojem i unaprjeđivanjem algoritama koji svoju primjenu nalaze u raspodijeljenim računalnim sustavima, računalnim sustavima stvarnog vremena, sustavima vozila, dubinskoj analizi podataka i razvrstavanju podataka. Na katedri se primjenjuju najnoviji standardi i metode u izradi i osiguranju kakvoće programske podrške te najnovija saznanja i tehnologije u izradi aplikacija za računalne sustave visokih performansi, stolna i prijenosna računala, mobilne uređaje i automobilske sustave. Također se na katedri razvijaju programski alati koji će služiti za procjenu trenutnog stanja tehničkih sustava.

 

Aktivnosti

 • Izrada primjenskih programa u C/C++, C# i Java jezicima 
 • Ispitivanje kvalitete programske podrške
 • Postupci računalne inteligencije za specifične primjene
 • Projektiranje i razvoj okolina Interneta objekata/stvari (IoT)
 • Projektiranje, izvedba i ispitivanje računalnih sustava za rad u stvarnom vremenu 
 • Projektiranje i izvedba raznorodnih (heterogenih) računalnih platformi 
 • Programiranje i razvoj primjenskih programa za raspodijeljene računalne sustave viskokih perfomansi (uslugama usmjerene računalne arhitekture, splet računala, računalni oblak)
 • Projektiranje, izrada i dizajn web sučelja i pripadajućih baza podataka (php, ASP, SQL)
 • Projektiranje i izvedba raspodijeljenih računalnih sustava s povećanom samoodrživošću (autonomni računalni sustavi) za industrijske i poslovne primjene
 • Projektiranje i izvedba računalnih sustava i programskih rješenja za obradu teksta i slike
 • Projektiranje, izrada dokumentacije i izvedba baza podataka
 • Projektiranje, izrada dokumentacije i izvedba informacijskih sustava
 • Projektiranje i implementiranje računalnih sustava u biomedicini i zdravstvu
 • Projektiranje, dizajn i programiranje mobilnih aplikacija
 • Edukacija iz razvoja i dizajna mobilnih aplikacija, projektiranja i održavanja računalnih mreža, programskih jezika, web tehnologija i korisničkih paketa
 • Projektiranje, modeliranje, dizajn i implementacija programske podrške za automobilske sustave prema standardnima AUTOSAR i ISO26262
 • Principi modeliranja i dizajna programskih sustava
 • Projektiranje, dizajniranje i izrada 3d modela
 • Projektiranje, dizajniranje, izrada dokumentacije i izvedba računalnih igara
 • Projektiranje i dizajniranje korisničkih sučelja
 • Projektiranje i dizajniranje kreativnih, interaktivnih vizualizacija podataka

 

3. Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku (ZRIA)

- Katedra za računalno inženjerstvo
- Katedra za automatiku i robotiku
  Djelatnici zavoda

 

 

X

 

Misija ovog zavoda je obrazovanje studenata kroz sveučilišne i stručne studije FERIT-a na području automatizacije, robotike i procesnog računarstva, te stvaranje visoko stručnih kadrova koji su sposobni pratiti razvoj tehnologija na ovim područjima i primjenjivati stečena znanja u rješavanju inženjerskih problema.

Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku, kao i cijeli Elektrotehnički fakultet Osijek,  ima  obrazovnu,  znanstveno-istraživačku  i  stručnu  djelatnost. Misija ovog Zavoda  je  obrazovanje  studenata  kroz  sveučilišne  i stručne studije ETFOS-a na području automatizacije, robotike i procesnog računarstva, te stvaranje visoko stručnih kadrova koji su sposobni pratiti razvoj  tehnologija na ovim područjima  i primjenjivati  stečena  znanja u  rješavanju  inženjerskih problema.

Ovo  obrazovanje  se  temelji na  znanstveno-istraživačkom  i  stručnom  radu  djelatnika zavoda,  koji  je  ujedno  i  osnova  za  suradnju  s drugim  akademskim  i  gospodarskim  subjektima/partnerima u domovini  i  inozemstvu, a sve s  krajnjim  ciljem  podizanja  tehnološke  razine proizvodnih  sustava  u  regiji  i  povećanja  konkurentnosti hrvatskih proizvoda na europskom i svjetskim tržištima. Kako bi se ova misija ostvarivala  i  unaprjeđivala,  glavni  smjerovi  razvoja ZRIA moraju:

 • Kontinuirano  napredovati  u  obrazovnom  i znanstveno-istraživačkom smislu,
 • Postizati prepoznatljivosti po izvrsnosti i svojih djelatnika i inženjera koji su svoje znanje stjecali kroz nastavu na ovom zavodu, 
 • Biti  odgovarajuća  podrška  i  servis  proizvodnim  sustavima u  regiji, kroz pronalaženje  boljih  rješenja  tehničkih  problema s područja upravljanja, robotike i obrade procesnih signala.

Kako bi se dostizali postavljeni ciljevi, potrebno  je provoditi mnoštvo aktivnosti vezanih za  proširivanje  znanja  nastavnika  na  zavodu, poboljšanje  nastavnog  procesa  u  smislu  prijenosa  temeljnih znanja na studente kao  i onih o tehnološkim  trendovima,  unaprjeđenje  zavodskih  laboratorija,  uspostavu  suradnje  s  drugim akademskim i istraživačkim ustanovama, uspostavu suradnje s industrijom i drugim gospodarskim subjektima, popularizaciju struke u prvom redu prema mlađim naraštajima, i slično.

Kako  bi  se  omogućilo  kvalitetno  obrazovanje  stručnjaka  iz  svojeg  područja,  ZRIA je  pristupio  izradi  programa  novog  smjera  na diplomskom  studiju  (smjer  Industrijska  automatizacija), kojim će se nova znanja s područja automatizacije, robotike, obrade signala i umjetne inteligencije brže i efkasnije integrirati u nastavni proces. Pri tome se nastoji postići visoka kompatibilnost ovog studija i programa kolegija s  onima  drugih  važnih  i  prestižnih  fakulteta  i sveučilišta. Dopunsku  kvalitetu  u  ovom  prijenosu znanja dat će i veće uključivanje ponajboljih  studenata  diplomskog  studija  (potencijalni znanstveni novaci i asistenti) i u istraživački rad i u poslove suradnje s gospodarstvom.

U  pogledu  napredovanja  u  znanstveno-istraživačkom  radu,  Zavod  će  kontinuirano usavršavati  svoje  nastavnike,  kroz  doktorske  i postdoktorske  studije,  mobilnost  istraživača  i specijalizacije,  a  ciljem  formiranja  timova  za određena  specijalistička područja  i  tipove problema. Uz  to, Zavod će  intenzivirati povezivanje s drugim istraživačima i istraživačkim ustanovama, te poticati suradnju s pojedinim gospodarskim  subjektima, potencijalnim korisnicima rezultata  istraživanja. Posebno  će  se  intenzivirati  prijavljivanje  na  istraživačke  projekte  EU te na  istraživačke  i  tehnologijske projekte RH. Dobivanje  ovih  projekata,  odnosno  pripadnih fnancijskih sredstava, doprinijet će poboljšanju uvjeta za znanstveno-istraživački rad, proširivanju  i  produbljivanju  znanja  djelatnika  zavoda, a  time  i  povećanju  broja  objavljenih  radova  u značajnim/uglednim  međunarodnim  znanstvenim časopisima.

 

Glavna područja istraživanja ZRIA uključuju aktivnosti na sljedećim područjima:

 • Metode  upravljanja  procesima  i  automatizacije proizvodnih sustava,
 • Inteligentnih senzora i senzorskih sustava s pripadnom obradom signala,
 • Obrada slike u stvarnom vremenu
 • Računalni vid i inteligentni roboti,
 • Paralelna obrada primjenom CUDA tehnologije
 • Dizajn ugradbenih računalnih sustava
 • Dizajn sustava s izrazito malom potrošnjom
 • Projektiranje računalnih mreža
 • Metoda upravljanja električnim strojevima i pogonima
 • Metoda tehničke dijagnostike i sustava zaštite  u  industrijskim  i  energetskim  postrojenjima,
 • Metoda  upravljanja  obnovljivim  izvorima energije i optimiranja njihovog rada pri integraciji u elektroenergetski sustav

U  pogledu  suradnje  s  gospodarstvom  na zavodu postoje potencijali  za  stručni  rad  i  rješavanje konkretnih tehničkih problema u praksi, usmjereni  ka  revitalizaciji  i  osuvremenjivanju sustava za pogon, automatizaciju  i nadzor proizvodnih sustava, uvođenju naprednijih metoda upravljanja  s  ciljem  povećanja  ekonomičnosti proizvodnje  i  kakvoće  proizvoda,  sigurnosti rada postrojenja  i  slično.  Osim  kroz  različite stručne i tehnologijske projekte, ova suradnja se može odvijati i kroz organizaciju tečajeva za inženjere iz gospodarstva, za što se u okviru ovog zavoda priprema  tečaj  vezan  za  mjerno-regulacijske  sustave u  industriji  i elektroenergetici. 

 

Suradnja  ZRIA  s  gospodarstvom,  kroz  razvoj, projektiranje, ispitivanje i puštanje u pogon, vezana je za područja:

 • Upravljanje u  industrijskim,  energetskim  i  transportnim  procesima,
 • Sustava upravljanja i automatizacije tehnoloških i transportnih postrojenja i procesa,
 • Fleksibilnih  proizvodnih  sustava,  robota i  robotskih  sustava  u  automatizaciji  proizvodnje,
 • Sustava upravljanja i nadzora agregata u industrijskim energanama, mini elektranama te vjetroagregatima,
 • Računalnih  sustava  za  rad  u  stvarnom vremenu  - konfguriranje sklopovlja  i programske  podrške  za  upravljanje  i nadzor postrojenja i procesa,

 

4. Zavod za elektroenergetiku (ZEE)

- Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja
- Katedra za elektrane i energetske procese
- Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost
  Djelatnici zavoda

 

X

 

Zavod za elektroenergetiku jedan je od prvih zavoda FERIT-a . Dosadašnje bogato iskustvo u elektroenergetici rezultiralo je razvojem modernih laboratorija, brojnim znanstvenim projektima i uspješnim odgovorima na sve postavljene izazove u struci.

Više o znanstvenim projektima i aktivnostima na web stranici Laboratorija za obnovljive izvore energije.  

Stručna aktivnost osobito je značajna u akreditiranom Laboratoriju za elektromagnetsku kompatibilnost.

Zavod za elektroenergetiku jedan je od prvih zavoda Elektrotehničkog fakulteta Osijek a kroz svoj dugogodišnji razvitak i sudjelovanje u više hrvatskih i međunarodnih EU projekata opremljen je s modernom opremom u nekoliko znanstveno-nastavnih laboratorija.

U  Laboratoriju za elektroenergetske mreže nalaze se najsuvremeniji  mrežni simulatori kao i analizatori za mjerenje i analizu kvalitete električne energije LEM Topas 1000 kao i Memobox 808 te instrumenti za  ispitivanje  svojstava transformatorskog  ulja i električnih instalacija. Akreditiran je i Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost prema HR normi a u kojem se nalaze suvremeni instrumenti za mjerenje niskofrekventnih električnih i magnetskih polja, te kvalitete električne energije (detaljnije u podacima Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost u nastavku).

U okviru TEMPUS EMSA projekta 2010. godine uspostavljen je i opremljen TEMPUS EMSA laboratorij sa suvremenim  računalima, prezentacijskom opremom  i programskim alatima  gdje studenti mogu raditi seminarske i diplomske radove. Zavod  posjeduje  vrlo  kvalitetne  (svjetski  poznate)  softverske  alate  za  analizu  elektroenergetskog  sustava,  mreža  i postrojenja.  Neki od značajnijih programskih alata kojima raspolaže Zavod su EasyPower, DIgSILENT PowerFactory, PowerWorld, Homer. ETS 4.0, Eplan Electric P8, EMCAS, Relux i drugi.

U okviru IPA projekta REGPHOSYS "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja" 2014. godine osnovan je Laboratorij za obnovljive izvore energije u koji se trenutno sastoji od fotonaponskog laboratorija s dodatnom opremom za kontinuirano i sustavno mjerenje svih parametara te računalne baza podataka za obradu i analizu utjecaja na mrežu različitih vrsta fotonaponskih modula i pretvarača na strujno-naponske prilike u okolnoj mreži i na potrošače kao i opreme za male mrežne i otočne fotonaponske sustave (detaljnije u podacima Katedre za elektrane i energetske procese u nastavku).

Dosadašnje bogato iskustvo u području elektroenergetike rezultiralo je brojnim projektima osobito u suradnji s Hrvatskom elektroprivredom d.d. i Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.d. ali i mnogim drugima te uspješnim odgovorima na sve postavljene izazove u struci. Zavod se bavi sljedećim aktivnostima:

 • Projektiranje, nadzor  i vođenje malih elektrana na obnovljive izvore energije.
 • Projektiranje i tehničko savjetovanje sustava za proizvodnju i upravljanje energijom.
 • Projektiranje,  parametriranje,  puštanje  u pogon i održavanje inteligentnih električnih instalacija KNX/EIB u zgradarstvu.
 • Projektiranje  i  izrada  prateće  tehno-ekonomske dokumentacije  sunčanih  elektrana do 300 kW.
 • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija isplativosti za elektrane na obnovljive izvore energije.
 • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija  isplativosti  za  sustave  za  proizvodnju  i upravljanje energijom.
 • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija energetske učinkovitosti u zgradarstvu.
 • Izrada  SEAP-a  (Sustainable  Energy  Action Plan)  i  energetskih bilanci  za potrebe industrije,  lokalne  samouprave  i  privatnih korisnika.
 • Energetski pregledi, izrada analiza i studija energetske  učinkovitosti  te  certifciranje  u zgradarstvu.
 • Planiranje i projektiranje sustava javne i cestovne rasvjete.
 • Planiranje  i  projektiranje  sustava  rasvjete unutrašnjih i vanjskih radnih prostora.
 • Planiranje,  projektiranje  i  tehničko  savjetovanje vezano uz energetsku učinkovitost.
 • Izrada elaborata o utjecaju na elektroenergetsku mrežu mikro i malih elektrana.
 • Izrada  elaborata  o utjecaju na elektroenergetsku mrežu  konvencionalnih elektrana.
 • Izrada  elaborata  podešenja zaštite  elektrana na obnovljive izvore energije na elektroenergetsku mrežu.
 • Izrada  elaborata  podešenja zaštite  konvencionalnih elektrana na elektroenergetsku mrežu.
 • Analiza  tokova snaga, padova napona, gubitaka  i n-1 analiza  sigurnosti prijenosnih, distribucijskih i industrijskih mreža.
 • Analiza pouzdanosti  i  raspoloživosti prijenosnih i distribucijskih mreža, studije kratkog spoja i prijelaznih pojava.
 • Analiza kutne  i naponske stabilnosti prijenosnih, distribucijskih i industrijskih mreža i izrada elaborata na temelju analize.
 • Mjerenje  i  analiza  električnih  i  magnetskih niskofrekvencijskih polja i izrada elaborata.  Laboratorij  za  elektromagnetsku kompatibilnost akreditiran  je prema normi HRN  EN  ISO/IEC  17025:2007  za  ispitivanje  električnih  i magnetskih  polja  niske frekvencije.
 • Mjerenje  kvalitete  električne  energije  prema EN 50160 i IEC 61000-4-30 normama i Mrežnim pravilima i izrada elaborata.
 • Proračun i računalno projektiranje uzemljivačkih  sustava  transformatorskih  stanica, elektrana i dalekovodnih stupova

 

Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja

 

TEMPUS EMSA laboratorij za analizu i simulaciju EES i tržišta električne energije

U narednom razdoblju Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja će se razvijati u nekoliko smjerova:

 1. Primjena naprednih (pametnih) elektroenergetskih mreža u dijelu prijenosnih i distribucijskih mreža,  kao i  razvoj mikromreža. Povećana integracija elektrana na obnovljive izvore energije u elektroenrgetski sustav putem pametnih mreža (engl. Smart Grids). Potrebno je u nastavne programe uključiti saznanja o najnovijim tehnologijama integracije elektrana na obnovljive izvore energije te planiranju i vođenju takvog elektroenergetskog sustava.  Katedra planira iz navedenog područja prijaviti EU projekte (ITEA2 ) koji mogu biti multidiscplinarni jer napredne elektroenergetske mreže značajno koriste najnovije ICT tehnologije.
 2. Drugi aspekt razvoja biti će u primjena suvremenih nastavnih metoda i algoritama za praćenje rada i edukaciju iz tržišta električne energije, uvođenje EU standarda i regulatornih pravila iz područje tržišta elekrične energije u nastavne cjeline
 3. Katedra  planira  prijaviti  znanstveno-istraživački EU projekt s partnerima iz gospodarstva u Republici Hrvatskoj  (primjer, HEP -NOC) i partnerima iz Slovenije o transferu znanja i tehnologije rada pod naponom što će rezultirati uvođenjem  izbornog kolegija na  sveučilišni diplomski studij. 
 4. U području elektroenergetskih postrojenja i sustava  zaštite  razvijati  će  se  i uvoditi u nastavni procesi vezani uz GIS i HIS postrojenja koja su plinom (SF6) izolirana. Dodatno, planira se i uvođenje nastavnih cjelina o suvremenim FACTS sustavima u elektroenergetskim mrežama s ciljem povećanja stabilnosti, regulacije napona i smanjenja gubitka u elektroenergetskom sustavu.
 5. U području zaštite u elektroenergetskom sustavu planira  se formirati  jedan laboratoriji  i osposobiti  laborant  za  rad  sa suvremenim numeričkim  relejima. 
 6. Katedra  planira u narednom  petogodišnjem razdoblju dobiti dva doktora znanosti i izabrati  ih u zvanja docenta  te primiti barem dva asistenta. Bez toga se daljnji nastavni proces na katedri, a time i na Zavodu, neće moći planirano odvijati.

 

Katedra za elektrane i energetske procese

Ostvareni rezultati i projektim 2013.-2019. godine:

 1. U okviru IPA projekta REGPHOSYS "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja" vezanog uz utjecaj fotonaponskih sustava na pograničnu regiju Hrvatska - Mađarska Eu suradnji s Mađarskom akademijom znanosti, Centrom za regionalna istraživanja Pecs osnovan je Laboratorij za obnovljive izvore energije u koji će činiti okosnicu ne samo nastavnog već i znanstveno-istraživačkog rada djelatnika na katedri i timu znanstvenika na provedenom i budućim projektima. 
 2. Laboratorij za obnovljive izvore energije trenutno (2015.) se sastoji od fotonaponskog laboratorija s dodatnom opremom za kontinuirano i sustavno mjerenje svih parametara (uključujući 5 tehnologija FN modula - monoSi, poliSi, amorfniSi, CIS i visokoučinkoviti monoSi), meterološku stanicu, uređaja za mjerenje globalnog Sunčevog zračenja - piranometra, sondi za mjerenje temperature FN modula  i sl.),  te računalne baza podataka za obradu i analizu utjecaja na mrežu različitih vrsta fotonaponskih modula i pretvarača na strujno-naponske prilike u okolnoj mreži i na potrošače kao i opreme za male mrežne i otočne fotonaponske sustave (baterije i kontole punjenja, smartgird invertera i dr. Više o laboratoriju na web stranici laboratorija http://reslab.ferit.hr a možete nas pratiti i na facebook stranici RESLab Osijek
 3. U okviru Laboratorija za OIE i provedenog projekta REGPHOSYS dana 09. svibnja 2014. u pogon je službeno puštena i fotonaponska elektrana FNE ETFOS1 snage 10 kW koja uz proizvodnju električne energije služi i kao dio istraživačkog Laboratorija za obnovljive izvore energije osobito vezano uz utjecaja FNE na tokove snaga i kvalitetu električne energije prema normi HRN EN50160 na mjestu priključka, u čemu sudjeluju i djelatnici Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost Zavoda za elektroenergetiku. 
 4. Na temelju ove zajedničke suradnje u 2015. godini razvijen je novi izborni blok Održiva elektroenergetika u okviru sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike, smjer elektroenergetika s naglaskom na tehnologije proizvodnje (toplinske i) električne energije iz obnovljivih izvora i njihov utjecaj na EES i razvoj naprednih mreža. Studij je osobitu pažnju posvetio i energetskoj učinkovitosti s naglaskom na električne sustave, energetsku elektroniku za distribuiranu proizvodnju, elektromobilnost i pohranu električne energije. Ovaj izborni blok po prvi puta se izvodi od akademske 2015./2016. godine i radujemo se iznimno velikom interesu studenata.
 5. Od 01.09.2017. do 31.12.2018. uspješno je proveden Interreg V-a projekt prekogranične suradnje Hrvatska Mađarska RuRES - Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja vezan uz mogućnosti primjene OIE i energetke učinkovitosti u ruralnom razvoju u okviru kojeg je Laboratorij za OIE opremljen otočnim FN sustavom sa sustavo pohrane i izmjeničnim programabilnim trošilima kao i simulatorom za pametne distributivne mreže i mikromreže. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Danijel Topić
 6. Od 2018. započela je primjena IRI projekta SEGIP (Smart Electric Grid Information Platform) u suradnji s IT tvrtkom ADCON a s cijelm razvoja programske platforme za napredne (pamentne) elektroenergetske mreže i primjenom na mikromreži u okivru Laboratorija za OIE, uključujući i punionice električnih vozila. 
 7. U studenom 2018. započela je provedba sveučilišnog projekta Uspostava interdisciplinrane skupine u području obnovljivih izvora energije u suradnji s kolegama sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Damir Šljivac 
 8. U 2018. godini objavljen je sveučilišni udžbenik Šljivac, Topić: Obnovljivi izvori električne energije koji prati kolegije Obnovljivi izvori električne energije na sveučilišnom diplomskom te Tehnologije OIE na stručnom preddiplomskom studiju. 
 9. 01.04.2019. započela je provedba projekta Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska Srbija RESCUE - Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings  čiji je cilj instaliranje naprednih sustava upravljanja energijom s visokim udjelom OIE u javnim zgradama pet partnera: FTN Novi Sad, FERIT Osijek, SF Slavonski Brod, KC Vojvodina Novi Sad i KBC Osijek.  U okviru projekta planiran je daljnji razvitak Laboratorija za OIE u pametnu mikromrežu na zgradama FERITA uključujući i fotonaponske sustave, vjetroagregat, sustav pohrane energije u baterije s ICT upravljanjem i automatizacijom. Voditelj FERIT tima: prof.dr.sc. Damir Šljivac

Laboratorij za OIE (RESLab Osijek)

 

Fotonaponska elektrana FNE Osijek1 10 kW

 

U slijedećem razdoblju (2019.-2025.) predviđa se: 

 1. Planira se daljnja prijava novih znanstveno-istraživačkih projekata i razvoj novih primjena i integracije distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije u napredne (mikro) mreže, s naglaskom na one prilagođene i urbanim i ruralnim područjima Slavonije i Baranje, daljnji razvoj modela naprednih mreža te nastavak u suradnji s gospodarstvom i loklanom samoupravom na području OIE a moguće i uz razvitak patenata malih elektrana na OIE.
 2. Planirano je i objavljivanje udžbenika Proizvodnja električne energije dijela iz neobnovljivih i obnovljivih izvora. 
 3. U  planu  je  i  razvitak  Laboratorija  za energetsku učinkovitost koji će svojim materijalnim i ljudskim potencijalom biti u stanju odgovoriti izazovima mjerenja relavantinih pokazatelja energetske i ekonomske bilance svih tehničkih sustava. Laboratorij  će  služiti  edukaciji inženjera na području energetske učinkovitosti kao i biti potpora lokalnim poslovnim subjektima u mjerenjima energetskih potreba i donošenju strateških energetskih odluka.
 4. Konačna  ideja  je  da  jednom  razvijeni laboratoriji postanu dio Znanstvenog centra za elektotehniku i računarstvo ZICER u istraživačkloj grupi za napredne elektroenergetske tehnologije i sustave vezano za istraživanja i primjenu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, u kojem će se uz istraživački rad odvijati i cjeloživotna izobrazba za potrebe gospodarstva, a razvoj svih navedenih programa temeljio bi se na dostupnim sredstvima europskih fondova.

Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost

Smjernice razvoja su sljedeće:

 1. Laboratorij  za  elektromagnetsku  kompatibilnost  izvodi  mjerenja  magnetskih  i  električnih polja niske  frekvencije  te kvalitete  električne  energije.  Laboratorij  djeluje  kao  podrška katedrama  na  Zavodu  za  elektroenergetiku  u znanstvenim i nastavnim procesima te kao akreditirani Laboratorij koji izvodi mjerenja vanjskim subjektima. U tom smislu planira se daljnji razvoj u dva osnovna smjera: unaprjeđenje nastavnih sadržaja i podrška u znanstvenim i EU projektima ovisno o potrebama dviju katedri, te dodatno unaprjeđenje postojećih usluga mjerenja.
 2. U okviru unaprjeđenja nastave, u bliskoj budućnosti  planira  se  uvođenje  (osmišljavanje i  izrada  materijala)  laboratorijskih  vježbi  za kolegij Kvaliteta napona u elektroenergetskom sustavu. Također, započeo  je proces značajnog osuvremenjivanja  sadržaja  kolegija  Projektiranje električnih instalacija i postrojenja. U tijeku je uvođenje novih nastavnih materijala, a nakon nabavke suvremenog programa za projektiranje EPLAN  Electric  P8  započeo  je  proces  izrade materijala  za  laboratorijske  vježbe.  U  kolegij Električne  instalacije  i  rasvjeta planira  se uvođenje  dodatnih  sadržaja  vezanih  za  energetsku učinkovitost rasvjete. 
 3. Laboratorij  će  pratiti  sve  znanstvene i razvojne projekte Zavoda za elektroenergetiku, vezane  za  obnovljive  izvore  energije,  energetsku učinkovitost, napredne mreže, napredne instalacije i ostalo.
 4. Dodatnim  marketinškim  aktivnostima Laboratorij planira povećati prepoznatljivost na tržištu. U suradnji s Laboratorijem za VF mjerenja, započeta je izrada novih marketinških materijala te nove web stranice Laboratorija. 
 5. Također se, ovisno o potrebama na tržištu, razmatra proširenje akreditacijskog područja na proračune električnih  i magnetskih polja, što  uključuje  i  nabavku  programa  za  proračun električnog i magnetskog polja.

 

 

5. Zavod za elektrostrojarstvo (ZES)

- Katedra za osnove elektrotehnike i mjeriteljstvo
- Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
- Laboratorij za električne strojeve i hibridne pogonske sustave
Djelatnici zavoda

 

X

 

Zavod za elektrostrojarstvo je preteča povijesnog nukleusa iz kojeg je nastao ETF Osijek, što se očituje i kroz činjenicu da su kolegiji: Osnove elektrotehnike i Električna mjerenja, kao temeljni kolegiji elektrotehnike i dalje osnova rada ovoga zavoda.

Zavod za elektrostrojarstvo je preteča povijesnog nukleusa iz kojeg je nastao ETF Osijek, što se očituje i kroz činjenicu da su kolegiji: Osnove elektrotehnike i Električna mjerenja, kao temeljni kolegiji elektrotehnike i dalje osnova rada ovoga zavoda, dok znanstveno-stručna snaga Zavoda za elektrostrojarstvo leži u područjima električnih strojeva i energetske elektronike. Zavod se sastoji od dvije katedre, a u svom sastavu ima čak pet laboratorija što je činjenica proizašla iz dobre inženjerske prakse, odnosno da svi kolegiji s ovog zavoda teorijsko znanje temelje na praktičnom radu u laboratoriju. Znanstvena istraživanja, stručan rad i ekspertize temeljeni su na kompetencijama djelatnika Zavoda za elektrostrojarstvo iz čega proizlazi suradnja sa gospodarstvom kroz slijedeće aktivnosti:

 • Estimacija  i  identifkacija  elektroenergetskih sustava i strojeva iz mjerenja karakterističnih veličina u  sustavu u vremenskom  i  frekvencijskom području tijekom prijelaznih procesa;
 • Estimacija  i  identifkacija  karakteristika  i podešavanja  modernih  digitalnih  sustava uzbude velikih sinkronih strojeva;
 • Karakteristike i postavke stabilizatora elektroenergetskih sustava u okviru sustava uzbude sinkronih strojeva;
 • Podešenja digitalnih sustava električnih zaštita u elektranama;
 • Ispitivanje svih vrsta motora i generatora za male i srednje snage;
 • Testiranje  električnih  pogona  u  industrijskim, energetskim, transportnim (električna vuča) i tehnološkim procesima;
 • Ispitivanje  i  testiranje vjetroagregata, plinskih motora (u bioplinskim postrojenjima), kompresora;
 • Izrada sustava za on-line monitoring energetskih  i  procesnih  postrojenja  u  svrhu kontinuiranog  praćenja  eksploatacijskog stanja,  pravovremene  identifkacije  i  dijagnostike  kvarova  na  postrojenju  te  zaštitu postrojenja od havarijskih uvjeta rada;
 • Monitoring  i  dijagnostika  električnih  strojeva u području mjerenja vibracija, analize signala i izrada vlastitih rješenja za on-line monitoring  sustave  za  zaštitu  od  vibracija rotacijskih strojeva;
 • Ugradnja,  parametriranje  i  puštanje  u  pogon različitih tipova frekvencijskih pretvarača i upuštača;
 • Izrada  studija  različitih  sklopnih  stanja  i harmonijska  (FFT)  analiza  trofaznih  energetskih transformatora;
 • Konzultantske  usluge  prilikom  izvođenja različitih  projekata  projektiranja  i  modernizacija postrojenja prema stanju  tehnike  i tehnologije,  odnosno  izrada  tehničkih  rješenja;
 • Usluge korištenja mobilnog mjernog sustava za terenska ispitivanja električnih motora većih snaga;
 • Snimanje spektra struje napajanja asinkronih  strojeva  u  pogonu  te  analiza  spektra radi  dijagnostike:  kvarova  ležaja,  prekida štapova, prekida kratkospojnih prstenova  i kratkih spojeva namota;
 • Izrada dokumentacije za održavanje, sanaciju i rekonstrukciju industrijskih postrojenja,
 • Sklapanje  suvremene  opreme  za mjerenje različitih procesnih  veličina;
 • Ispitivanje dodatnih gubitaka u transformatorima i ispitivanje utjecaja viših harmonika na rad transformatora;
 • Ispitivanje  dodatnih  gubitaka  asinkronih motora  i  ispitivanje  utjecaja  viših  harmonika  na  zagrijavanje,  stupanj  djelovanja  i ukupne gubitke asinkronih motora;
 • Ispitivanje karakteristika asinkronih motora napajanih iz frekvencijskih pretvarača i njihov utjecaj na električnu mrežu;
 • Elektromagnetski analitički proračun asinkronih  i sinkronih motora u svrhu podešavanja  magnetskog  kruga  pri  projektiranju istih strojeva;
 • Dimenzioniranje  transformatora  i  ispitivanje pojava u prijelaznim stanjima;
 • Određivanje reaktancija  i reluktantnih momenata kod sinkronih strojeva;
 • Projektiranje  reguliranih  pogona  dizala  s asinkronim motorima  i  određivanje  krivulje  vožnje  odnosno  rješavanje  kinematike dizala s obzirom na zadane uvjete vožnje;
 • Modeliranje  i  parametriranje  regulacijske strukture  sinkronog  generatora  (turbinska regulacija,  regulacija uzbude – automatski regulator napona AVR i stabilizator elektromehaničkih oscilacija PSS);
 • Projektiranje  i  ispitivanje  pogonskih  i upravljačkih  sustava  električkih  vozila  i plovila;
 • Projektiranje  i  izgradnja  posebnih  radnih strojeva na električni pogon za korištenje u ekološki zahtjevnim prostorima i u prostorima s eksplozivnom atmosferom;
 • Projektiranje  sustava napajanja  električkih vozila i plovila iz alternativnih izvora energije (voda, zrak);
 • Projektiranje i ispitivanje aktivnih ovjesa;
 • projektiranje neprekidnih sustava napajanja;
 • Ekspertiza nelinearnih električkih mreža;
 • Ugradnja  i parametriranje mjernih  sustava za snimanje i prikupljanje podataka;
 • Analiziranje  i matematički opis (modeliranje) problema iz područja mjeriteljstva;
 • Konstruiranje  virtualnih mjernih  uređaja  s pomoću softverskog alata;
 • Odabir pretvaračkih komponenata  i analize rada energetskih pretvarača;
 • Izbor  topologije  energetskih  pretvarača  s obzirom na zahtijevane vrste izvora i trošila koje povezuju;
 • Evidentiranje  i  snimanje harmonijskog  sadržaja odabranih struja i napona s pomoću valnog  analizatora  (LEM  NORMA)  i  osciloskopa  Tektronix  serije,  te  pripadajuće mjerne opreme i softvera (WaveStar);
 • Ispitivanje  energetskih  pretvarača  za  primjenu u fotonaponskim sustavima.;
 • Projektiranje  fotonaponskih  sustava  snage do 300 kWp;
 • Numerički proračuni  tranzijentnih  i  statičkih  elektromagnetskih  polja  u  električkim uređajima i napravama metodom konačnih elemenata;
 • Numerički  proračuni  tranzijentnih  i  statičkih  mehaničkih  i  toplinskih  naprezanja konstruktivnih  elemenata  električkih  uređaja metodom konačnih elemenata;
 • Elektromagnetski numerički proračun asinkronih  i sinkronih motora u svrhu podešavanja  magnetskog  kruga  pri  projektiranju istih strojeva;
 • Elektromagnetski  numerički  proračun  u svrhu dimenzioniranja  transformatora  i  ispitivanje pojava u prijelaznim stanjima;
 • Numerički  proračun  elektromagnetskih polja  energetskih vodova  i kabela u  svrhu proučavanja statičkih i tranzijentnih stanja, odnosno određivanja parametara; 
 • Optimiranje  raspodjele opterećenja  i  tokovima snaga u elektroenergetskim mrežama promjenom  položaja  i  iznosa  kompenzacijskih  uređaja  jalove  energije  (pasivnih  i aktivnih);
 • Matematičko  modeliranje  elektroenergetskih sustava: nelinearni modeli, linearizirani modeli, modalna analiza, izračuni i analiza participacijskih faktora;
 • Analiza signala sustava, obrade signala, interpolacije, obrada digitalnih fltera;
 • Izrada  novih  i  poboljšanje  postojećih matematičkih modela stvarnih fzičkih elemenata koji se koriste u različitim područjima elektrotehnike  (strojeva,  vodova,  poluvodičkih elemenata ...) za primjenu u različitim proračunima i simulacijama;
 • Obavljanje proračuna i simulacija električnih, mehaničkih i termičkih veličina za složene električne sustave;
 • Postavljanje  i  rješavanje  različitih  optimizacijskih  problema  u  području  elektrotehnike  s  naglaskom  na  primjenu  u  elektrostrojarstvu  i  elektroenergetici  (npr.  optimalni  razmještaj  kompenzacijskih  uređaja u  EES,  optimalni  razmještaj  distribuirane proizvodnje  u EES,  optimalno  održavanje električnih strojeva, optimalna konstrukcija električnih strojeva, optimalna konstrukcija izolatora, optimalna  izvedba  fotonaponske ćelije,  optimalno  spajanje  fotonaponskih panela u fotonaponsko polje...).
 • Procjene  parametara  matematičkih  modela stvarnih elemenata u elektrotehnici  (npr.parametara nadomijesnih shema: strojeva, odvodnika prenapona, fotonaponskih panela 

Misija Zavoda za elektrostrojarstvo je obrazovanje i usavršavanje budućih stručnjaka iz područja električnih strojeva i elektromotornih pogona, te upravljanja i automatizacije postrojenja u industriji, elektroenergetici i transportu. Jednako važan aspekt je područje energetske elektronike kao temelj suvremene industrijalizacije u smislu osposobljavanja za razvoj, inženjersko projektiranje, upravljanje proizvodnjom, puštanje u pogon i održavanje suvremene elektrotehničke opreme. Zavod se sastoji od dvije katedre, a u svom sastavu ima čak pet laboratorija što je činjenica proizašla iz dobre inženjerske prakse, odnosno da svi kolegij s ovog zavoda teorijsko znanje temelje na praktičnom radu u laboratoriju. Vizija Zavoda za elektrostrojarstvo se temelji na mladim i stručnim znanstvenicima, koji u narednom periodu imaju za cilj osposobljavanje suvremenog centra električnih strojeva za širu regiju, koja uz elementarno proučavanje i ispitivanje samih električnih strojeva, podrazumijeva detaljan znanstveno-istraživački rad na području električnih mjerenja kao temelju elektroinženjerske struke, kao i na području energetske elektronike kao zamašnjaku razvoja industrijske automatizacije, ali i novih trendova korištenja obnovljivih izvora. Drugi smjer razvoja temeljen je na suvremenim trendovima korištenja numeričkih proračuna u modeliranju elektromehaničkih uređaja temeljen na teorijskoj elektrotehnici sa ciljem osposobljavanja znanstveno-istraživačkog tima, odnosno laboratorija za numeričke proračune u elektrotehnici. U narednom razdoblju će se razvoj temeljiti na nekoliko smjerova:

 1. Osnivanje suvremenog Centra električnih strojeva kao znanstveno-istraživačkog centra izvrsnosti u okviru kojeg bi trebalo afrmirati sljedeće laboratorije:

  •  Laboratorij za električne strojeve
  •  Laboratorij za električne pogone
  •  Laboratorij za analizu električkih mreža i mjeriteljstvo
  •  Laboratorij za energetsku elektroniku u električnim pogonima
  •  Laboratorij za ispitivanje električnih vozila i plovila

 2. Osnivanje Laboratorija za fotonaponske sustave  kao  sastavnice  budućeg Centra  za  obnovljive  izvore energije pod vodstvom Zavoda za  elektronergetiku. Osnovni  zadatak  ovog  laboratorija je osmišljavanje postupaka kojima bi se istraživali energetski pretvarači karakteristični za primjenu u fotonaponskim sustavima.

 3. Osnivanje  Laboratorija  za  numeričke proračune  u  elektrotehnici  kao  sastavnice  budućeg Centra  za  numeričke  proračune  u  elektrotehnici,  koji  bi  paralelno  razvijali Zavod  za komunikacije,  Zavod  za  elektroenergetiku  i Zavod za  računarstvo. Suvremeni  trendovi korištenja  numeričkih  proračuna  u  modeliranju elektromehaničkih uređaja danas su neizostavni dio postupka dizajniranja, projektiranja  i analiziranja,  a  zasnivaju  se na  temeljnim  zakonima električkih  i  magnetskih  polja,  Maxwelovim jednadžbama i graničnim uvjetima.

 4. Načela  istraživačke  strategije  usmjerena su na stvaranje preduvjeta za povezivanje znanstveno-istraživačkog  rada  i  stručnog  rada čime  bi  se  djelatnicima  Zavoda  za  elektrostrojarstvo  omogućilo  buduće  sudjelovanje  i  u stručnim projektima,  te ekspertizama. Pri  tome se  teži da  se kroz  znanstvene projekte  iz pretpristupnih, a kasnije iz kohezijskih i strukturnih fondova osiguraju  sredstva potrebna za nabavku  opreme  za  stvaranja  uvjete  za  istraživanja, ispitivanja  i mjerenja. U  tom  smjeru  potrebno je povećati broj prijava na  istraživačke projekte EU,  ciljem pojačanja objavljivanja  rezultata istraživanja u međunarodnim znanstvenim časopisima sa čimbenikom odjeka. Također, potrebno  je  intenzivnije povezivanje  sa  sveučilištima u zemljama EU  i uže regije, kao  i zajedničkim nastupima  u  prijavi  projekata,  što  podrazumijeva  i veću mobilnost  znanstvenika Zavoda  za elektrostrojarstvo.  Trenutno  djelatnici  Zavoda za elektrostrojarstvo imaju uspješnu komunikaciju  sa  znanstvenicima  iz  bliže  regije: Zagreb, Split, Maribor,  Budimpešta,  Novi  Sad,  Tuzla, Sarajevo, ali i sa znanstvenicima iz Španjolske, Grčke i Ukrajine.

 

 

6. Zavod za komunikacije (ZAKOM)

- Katedra za radiokomunikacije i telekomunikacije
- Katedra za elektroniku i mikroelektroniku
- Laboratorij za visokofrekvencijska mjerenja
- Katedra za multimedijske sustave i digitalnu televiziju
  Djelatnici zavoda

 

X

 

Posebni ciljevi i aktivnosti Zavoda za komunikacije usklađene su sa strateškim ciljevima razvoja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, čiji je krajnji cilj integracija u europski visokoobrazovni i istraživački prostor, povećanja konkurentnosti 
u globalnom okruženju kao i stvaranja novih oblika prijenosa znanja u gospodarstvo te inovativnosti i transfera tehnologije.

Zavod  za  komunikacije djeluje unutar znanstveno istraživačkog okruženja Elektrotehničkog fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ustrojen je 2003. godine i organizacijski  se  sastoji  od  dvije  katedre  (Katedra  za  elektroniku  i mikroelektroniku  te Katedre za radiokomunikacije i telekomunikacije) i  jednog ovlaštenog Laboratorija za VF mjerenja. Na  Zavodu  djeluje  ukupno  10  istraživača u  znanstveno-nastavnom  zvanju, 2  asistenta, 2 znanstvena novaka, 2 stručna suradnika i 1 laborant. Znanost i istraživanje se provodi kroz nacionalne znanstvene projekte (3 projekta MZOS, 2007.-2013.),  HAKOM,  HIT,  BICRO,  međunarodne projekte (npr. Tempus KISEK, Eureka ITEA I i ITEA II), te kroz istraživanja u okviru poslijediplomskog doktorskog studija.

Temelje daljnjeg razvoja znanstveno-istraživačkog rada na Zavodu predstavljaju prvenstveno ljudski potencijali, gdje treba istaknuti kako je u zadnjih nekoliko godina šest mladih znanstvenika doktoriralo i izabrano u znanstveno-nastavna zvanja. Znanstvena istraživanja nisu moguća bez ulaganja u infrastrukturu i u znanstvenu opremu, stoga je korištenjem sredstava dobivenih preko projekata MZOS, BICRO-a, HIT-a, Eureka i dr. sustavno nabavljana istraživačka oprema čime su osigurani osnovni preduvjeti za kvalitetan znanstveno-istraživački rad. 

Značenje Zavoda, u okviru Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, je i jačanje veza s gospodarstvom i lokalnom zajednicom. Upravo stoga, uspješna primjena novih tehnologija u gospodarstvu predstavlja poticaj za stvaranje novih gospodarskih subjekata, za izravna ulaganja iz gospodarstva u istraživanje, razvoj i inovacije, što će izravno doprinijeti razvoju regije i Republike Hrvatske, kao i otvaranju novih radnih mjesta.

 

Aktivnosti i istraživanje

Djelatnici Zavoda mogu stručno i odgovorno obavljati sve poslove u području projektiranja, mjerenja i stručnog nadzora u području telekomunikacija, radiokomunikacija, elektronike te informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 

Područje djelatnosti pokriva širok spektar stručnih primjena u kodiranju, prijenosu i kvaliteti videomaterijala, proračun i mjerenje jakosti polja u mobilnim mrežama, programiranje PLD-a, projektiranje i izvedba nadzorno-upravljačkih sustava u području distribucije i proizvodnje vode, plina i elelektrične energije te web sučelja nadzorno-upravljačkih sustava. 

Neke od stručnih djelatnosti su:

 • Projektiranje širokopojasnih pristupnih mreža,
 • Mjerenja na antenama i antenskim nizovima, 
 • Analize zračećih struktura, 
 •  Izračun (analitički i numerički) visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja,
 • Mjerenje  visokofrekvencijskih električnih polja,
 • Mjerenje i umjeravanje RFID sustava i njihova implementacija. Obuhvaća radio-frekvencijska identifikaciju objekata u prostoru na cm, m i km udaljenostima,
 • Projektiranje i primjena bežičnih senzorskih mreža u različitim okruženjima (industrija, zaštita prirode i okoliša, ušteda energije), 
 • Analiza rada elektroničkih sklopova za područja: visokofrekvencijske (VF) elektronike (prijemnici, predajnici, filtri, VF pojačala, pojačala snage) i niskofrekvencijske (NF) elektronike – pojačala za različite namjene,
 • Sinteza sklopova u VF i NF području rada – projektiranje i izvedba,
 • Analiza različitih mreža u vremenskoj i frekvencijskoj domeni – određivanje ponašanja te utvrđivanje pogrešaka i dijagnosticiranje kvarova,
 • Mjerenje izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima u frekvencijskom području 100 kHz do 3 GHz,
 • Proračun jakosti polja i SAR-a kod izloženosti ljudi zračenju baznih stanica i fiksnih terminala u području 110 MHz do 40 GHz,
 • Analiza kvalitete usluge i kvalitete doživljaja korisnika u sustavima za prijenos multimedijskih sadržaja (videokonferencije, IPTV, video na zahtjevi dr.),
 • Održavanje stručnih tečajeva iz područja djelatnosti Zavoda, a u okviru cjeloživotnog obrazovanja

Zavod je ovlašten za izračun i mjerenje veličina elektromagnetskih polja koja stvaraju radijska i/ili telekomunikacijska terminalna oprema. Laboratorij za VF mjerenja je akreditiran za mjerenje zračenja radijskih i/ili telekomunikacijskih uređaja i proračun izlaganja radiofrekvencijskim poljima.

Strateški pravci istraživanja u Zavodu za komunikacije u sljedećem razdoblju će uključivati: istraživanje i razvoj IP mrežne infrastrukture, razvoj bežičnih senzorskih mreža, istraživanje u području kvalitete usluge u IP mrežama, istraživanje adaptivnih antenskih nizova, istraživanje razvoj postupaka digitalne obrade signala (DSP) u skladu s napretkom mikroelektroničke tehnologije, istraživanje i razvoj metoda i postupaka za obradu mirne slike, videosignala i audiosignala, istraživanja u području propagacije radiovala te mobilnih multimedijskih sustava.

U srednjoročnom strateškom razdoblju planirano je usklađivanje studijskih programa s aktualnim potrebama tržišta rada i društvene zajednice, redefiniranje i prilagodba opterećenja studenata prema ECTS bodovima te utvrđivanje ishoda učenja za svaki studijski program i svaki predmet koji se organizira i izvodi unutar Zavoda. Vrlo važna komponenta razvoja nastave i nastavnih procesa na Zavodu za komunikacije je i proširivanje ponude cjeloživotnih programa prema potrebama i interesu tržišta rada i diplomiranih stručnjaka iz područja djelatnosti Zavoda.
Jedan od strateških ciljeva Zavoda je i povećanje međunarodne suradnje kroz zajedničke projekte sa sličnim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu. Zajednički međunarodni projekti će biti osnova za suradnju i mobilnost istraživača, nastavnika i suradnika. Radi podizanja razine znanja i kompetencija, kao i radi unaprjeđenja međunarodne suradnje i stvaranja mreže partnera poželjno je da svi mladi istraživači, tijekom ili nakon izrade doktorske disertacije, borave i provode istraživanja određeno vrijeme na prestižnim znanstvenim institucijama u inozemstvu. Kao okvir suradnje na međunarodnoj razini trebaju poslužiti postojeći nacionalni fondovi i programi Europske unije (kao npr. UKF fond, Erasmus, Tempus, FP7, Horizon 2020 kao i projekti za jačanje regionalne suradnje kao npr. SEE ERANET, IPA i sl.). 

Zavod djeluje u okviru zadanog socijalno-ekonomskog i društvenog okruženja te su suradnja s gospodarstvom, prijenos znanja i inovacija, transfer tehnologija i društveni razvoj važni strateški ciljevi djelovanja Zavoda. Suradnju s gospodarstvom Zavod za komunikacije ostvaruje kroz zajedničke projekte, znanstveno-stručna predavanja, suradnju u nastavi i cjeloživotnom obrazovanju. Pri tome su važni strateški partneri Siemens, Ericsson Nikola Tesla, HAKOM, NTH, VIP Net, T-HT, Metronet, Optima, HRT, Slavonska televizija i dr.

Jedan od strateških ciljeva Zavoda je i obavljanje stručnih poslova zaštite od elektromagnetskih polja, mjerenja, proračuna i procjene jakosti visoko-frekvencijskih (VF) elektromagnetskih (EM) polja. Za potrebe istraživanja, kao i stručnih i tehnologijskih projekata u tom području, u okviru  Zavoda ustrojen je Laboratorij za VF mjerenja te je proveden postupak akreditacije mjernog laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2006. 

Akreditacija  potvrđuje neovisnost i kompetentnost laboratorija te omogućuje ovlašteno mjerenje jakosti visokofrekvencijskih elektromagnetskih zračenja u područjima povećane osjetljivosti (vrtići, škole,…) kao i profesionalne izloženosti, proračun i mjerenje prostorne raspodjele elektromagnetskog polja radijskih sustava, umjeravanja baznih postaja, suradnju sa srodnim institucijama na istraživanju utjecaja EM zračenja i dr. 

Posebni ciljevi i aktivnosti Zavoda usklađeni su sa strateškim ciljevima razvoja Elektrotehničkog Fakulteta Osijek, čiji je krajnji cilj integracija u europski visokoobrazovni i istraživački prostor, povećanje konkurentnosti u globalnom okruženju kao i stvaranje novih oblika prijenosa znanja u gospodarstvo te inovativnosti i transfera tehnologije.

Posebne strateške ciljeve treba ispunjavati kroz jačanje međunarodne suradnje sa renomiranim inozemnim znanstvenim i stručnim institucijama, a posebice s hrvatskim znanstvenicima koji djeluju u njima.

 

Neka od strateških područja istraživanja na Zavodu za komunikacije su sljedeća:

 • Istraživanje i razvoj sustava za prijenos multimedijskih podataka na malim udaljenostima zasnovanog na naprednoj radijskoj mreži.
 • Unaprjeđenje djelatnosti Laboratorija za VF mjerenja
 • Istraživanje i razvoj antenskih sustava naprednih komunikacijskih sustava.
 • Istraživanje i razvoj sustava za lokalizaciju zasnovanih na radijskim tehnologijama.
 • Istraživanje i razvoj metoda i postupaka određivanja kvalitete životnog prostora sa stanovišta EM zagađenja
 • Istraživanje metoda projektiranja novih mikroelektroničkih sklopovskih struktura otpornih na vanjske smetnje i pogodnih za rad na visokim frekvencijama, svojstava volumnih (3D) elektroničkih komponenata koje omogućuje veću gustoću pakiranja, te praćenje skaliranja postojeće tehnologije koje vodi ka prijelazu u nanotehnologiju.
 • Istraživački rad na razvoju, analizi, modeliranju i aplikaciji novih poluvodičkih tehnologija temeljenih na novim vrstama poluvodičkog materijala (SiC, SiGe, organski poluvodiči itd.). 
 • Istraživanje radio frekvencijski identifikacijskih (RFID) uređaja sa vlastitim napajanjem, poboljšanje alternativnih metoda napajanja iz okolnog prostora kao i razvoj 2D i 3D senzora. Istraživanje poboljšanih mikroelektroničkih rješenja sklopova ulaznog analognog RF (RF front-end) bloka programski upravljanih RF prijemnika: niskošumna RF pojačala, lokalni oscilatori prilagodljive frekvencije i miješala. 
 • Istraživanje u području primjene elektronike u medicini.
 • Istraživanje širokopojasnog pristupa Internetu i internetske usluge u ruralnim područjima.
 • Istraživanje i razvoj u području tehnologije bežičnih senzorskih mreža.
 • Istraživanje i primjena teorije kaosa u kriptiranju.

 

 

 

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr