Novosti i događanja

Odobrene demonstrature za zimski semestar akademske godine 2020./2021.

20.10.2020. | Danijel TopićPromovirajIspis

U privitku ove obavijesti nalazi se popis odobrenih demonstratura na kolegijima iz zimskog semestra akademske godine 2020./2021.

Pozivam sve demonstratore da se jave nositeljima kolegija te da prije početka rada preuzmu ugovor u STUC-u te isti dostave u Tajništvo/Ured prodekana (prostorija 1-34) gospođi Emiliji Horvat. Uz ugovor je potrebno dostaviti i dodatnu dokumentaciju prema obavijesti na poveznici https://www.ferit.unios.hr/studenti/sve-obavijesti/6523#6523. Studenti koji nemaju potpisan ugovor u predviđenom terminu nastave ne mogu obavljati demonstraturu!

Izviješća o održanoj nastavi dostavljaju se mjesečno te se na temelju ugovora i podnesenog izviješća isplaćuje naknada za obavljanje poslova. Obrazac za izviješće o održanoj demonstraturi kao i pripadajuće obavijesti možete pronaći na poveznicama https://www.ferit.unios.hr/studenti/sve-obavijesti/6502#6502 i https://www.ferit.unios.hr/studenti/sve-obavijesti/6523#6523.

 

Molim da obratite pozornost na sljedeće:

  • ukoliko imate informaciju da ćete biti angažirani za obavljanje posla na FERIT-u preko STUC-a, molim Vas da prije početka posla preuzmete ugovor u STUC-u ili ga možete preuzeti on-line: http://www.stucos.unios.hr/?page_id=1297 te dostavite u Tajništvo/Ured prodekana (prostorija 1-34) gospođi Emiliji Horvat
    • podaci potrebni za izdavanje Ugovora o djelu:

OIB poslodavca: 95494259952

Broj članske iskaznice: upisati broj Vaše članske iskaznice

Opis posla: demonstrator

Cijena rada: 26 kuna/sat

Dogovoreno razdoblje rada: molim da uzmete za period rada cijeli mjesec

Mjesto rada: Osijek

  • ljubazno Vas molim da dostavite POTPISANI primjerak Ugovora (molim potpisati ugovor na predviđeno mjesto na ugovoru za izvršitelja posla, ne stavljati potpis bilo gdje na ugovoru!)
  • po završetku poslaa ne do zadnjeg dana trajanja Ugovora,  trebali bi imati popunjen obrazac Izvješća o obavljenom poslu (nalazi se u privitku ove obavijesti) 
  • obrazac Izvješća o obavljenom poslu MORA BITI potpisan od strane Vas i osobe koja Vas je angažirala (potpisani obrazac trebate u što kraćem roku dostaviti u Tajništvo/Ured prodekana)
  • ugovori se zaključuju za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskog posla
  • sukladno Odluci dekana Fakulteta, prof. dr. sc. Drage Žagara o iznosu naknade za obavljanje studentskih poslova od 2020. godine, utvrđena je naknada za obavljanje poslova u neto iznosu od 26,00 kuna po satu rada
  • ukoliko ne dostavite ugovor prije početka obavljanja posla, neće moći biti isplaćena naknada za dane koje ste odradili posao, ako su dani obavljanja posla prije datuma sklapanja ugovora, pojednostavljeno - ukoliko ste donijeli ugovor s datumom 10.01.2020. godine, a posao ste odradili prije datuma sklapanja ugovora npr. 07. 01., 08.01.,09.01. neće biti moguće obračunati naknadu za obavljen posao u tim datumima, već samo od datuma navedenog na ugovoru tj. od 10.01.
  • uz Ugovor o djelu potrebno je dostaviti preslike: osobne iskaznice, kartice žiroračuna i studentske iskaznice (tzv. Xica).
⇦ Nazad na pregled obavijesti